tirsdag 26. februar 2013

Ekebergskogen — ikke lenger urørt. Så hva skjer?

SKYSCAPE: Utviklingen av det gamle vannreservoaret som et ganske spesielt kunstprosjekt anses av Christian Ringnes som den foreløpige kronen på hans verk i Ekebergparken. Men vil Ringnes-systemet nøye seg med dette? spør vår reporter.. (Fotos: Bjørn Bratten, Østkantliv)

Se nye  Ekebergskogen — og les vår konspirasjonsteori..:

Er det noen som for alvor tror at Ringnes-konsernet vil nøye seg med å plassere ut 25 skulpturer, bygge vannspeil og Oslo Skyscape, og gondolbane, på Ekebergplatået..?


Av BJØRN BRATTEN, Østkantliv

Er det noen som for alvor tror at Ringnes-konsernet, i dag verdt i størrelsesorden ti milliarder kroner, vil nøye seg med å plassere ut 25 skulpturer, bygge vannspeil og Oslo Skyscape og gondolbane — på Ekebergplatået, Oslos potensielt kanskje mest verdifulle og sentrumsnære tomteområde, med byens råeste fjord- og solnedgangsutsikt..?

I disse tider, hvor det skrikes på nye tomter og alle venter på en enorm befolknings-eksplosjon i det sentrale østlandsområdet, hvordan er det mulig å tenke seg at eiendomsmagnaten Christian Ringnes ikke har reflektert over hva det kan bety å ha hånd om et slikt område når stadig flere elementer på bakken med tiden kan forandre Ekebergskogens karakter og juridiske status: 


HIMMELBLIKK: I den amerikanske kunstneren James Turrells Oslo Skyscape skal publikum kunne gå inn i det underjordiske rommet i det gamle vannreservoaret og se på himmelen gjennom et hull i taket.
Fra det viltvoksende friområdet som irriterer det mer velregulerte borgerskap i dag, via et mer parklignende nabolags-strøk, til et sterkt forlokkende tomte- og boligområde for hovedstadens fornemste, der allerede planer om ny idrettshall, utvidelse av cricket-anlegget og en ny kunstgressbane, alt ganske ubemerket kjørt gjennom den kommunale kverna gjennom reguleringsvedtak i bystyret, kan bidra til å forandre situasjonen på bakken..?
Nå viser det seg at Ekebergsletta er ett av alternativene for åpningsarena for et eventuelt OL i Oslo i 2022. Hva vil det bety for Ringnes fremtidsplaner? 
En gang på 1800-tallet fants det en klausul som forbød all utbygging i dette området. Tiden har forlengst løpt fra denne klausulen. 
Ringnes har ikke fått kjøpe området, der går tross alt grensen, men han har en 50 års leiekontrakt. Dette området er verdt å vente på..
Sammenlignet med Ekebergplatået ligger Holmenkoll-åsen langt inni granskauen..
Er det mulig å forestille seg at Christian Ringnes ikke har tenkt tanken? 

Nei, og det er jo faktisk hans jobb å tenke slike tanker. Og da blir det ekstra interessant for resten av oss å verge oss mot disse tankene, om vi altså ikke uten videre kan godta dem. 
I mellomtiden kan vi registrere at helt uten noen stor ståhei, ja, uten noen spesiell oppmerksomhet fra noen, er utbyggingen av Ekebergskogen nå i full gang. Disse bildene viser byggingen av vannspeilet og det som kalles Oslo Skyscape i det gamle vannreser-voaret ved stien ovenfor Ekebergrestauranten. 
Enorme utgravninger med grøfter og all verdens vannrensesystemer, som rimelig er, åpenbarer seg, — et vell av anleggsmaskiner, gravemaskiner, boremaskiner, kabler og forskalingsabeider. 
Ekebergskogens uberørte karakter er en saga blott. 

I følge det som blir opplyst til Østkantliv på byggeplassen er alt mer eller mindre i rute, bortsett fra en sprekk i betonghuset til det gamle vannreservoaret som er kommet i forbindelse med sprengningsarbeidene. Det medfører at man må støpe en ny kasse i betong rundt det gamle reservoaret. 

Det gamle betongskallet er så gammelt at det ikke er bygd med armering. 


BARE STARTEN: 25 skulpturer, vannspeil og lyskunst i vannreservoaret. Det kan være bare den forsiktige starten på en utvikling mot Ekebergplatået som hovedstadens nye, eksklusive boligområde i en tid hvor det skrikes etter sentrale boligtomter, tror vår konspirative reporter..


Ekstra-arbeidet kan medføre en forsinkelse på rundt tre uker, får vi opplyst. Utbyggingsplanen forutsetter en åpning av skulpturparken til Christian Ringnes i begynnelsen av september. (klikk på illustrasjonen for å få større bilde)
_bb/

Mer om Ekebergskogen på Østkantliv: 
Etterforskning mot kommunen
Kitschens herjinger
Fylkesmannen vil møte folkeaksjonen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar