torsdag 26. mai 2011

Kitschparken: Ringnes sponser saksbehandlingenKITSCH: Kulturbyråden har inngått sponsoravtale med Ringnes om kommunale utrederes lønnsutgifter.. (Foto: Bjørn Bratten/ skulptur Kirsten Kokkin)
- Det stinker av beslutningsgrunnlaget

Oslos kulturbyråd Torger Ødegaard (H) inngikk i desember 2008 en sponsoravtale med Ringnes-stiftelsen for å få dekket kommunens utgifter til forprosjektet for den planlagte skulpturparken på Ekeberg. Det skrev Dagsavisen i går, onsdag 25.mai.
– Det stinker av beslutningsgrunnlaget i denne saken, mener Erling Folkvord fra partiet Rødt. 
– For meg ser det ut som om en person med kommersielle interesser har kjøpt seg kommunal saksbehandlerkapasitet, mens det framstår som om saksbehandlingen er gjort på vegne av fellesskapet, sier Erling Folkvord. 
Avtalen innebærer at Ringnes dekker lønnsutgiftene til saksbehandlerne i kulturetaten og tilhørende driftskostnader med inntil 1,8 millioner kroner. I tillegg har Ringnes betalt andre utgifter som påløper til forprosjektet.

Blant annet har Kulturetaten nedsatt to ekspertgrupper innen kulturminnevern og billedkunst, som har levert hver sin rapport til bruk i saksbehandlingen. I forprosjektet inngår også en fyldig informasjonsbrosjyre som er gått ut til byens befolkning. I den endelige avtalen som Ringnes inngikk med Oslo kommune i begynnelsen av mai, framgår det at investoren til nå har brukt 9,5 millioner kroner på forprosjektet. Disse pengene skal nå trekkes fra de 300 millioner kronene som Ringnes har lovet å legge på bordet for å utvikle og drifte skulpturparken de neste 50 år. 
I går sendte Erling Folkvord et brev til byrådsleder Stian Berger Røsland (H), med krav om fullt innsyn i hva de 9,5 millioner kronene har gått til. Blant annet krever han å få vite om en utredning som landskapsarkitektfirmaet Bjørbekk og Lindheim laget på oppdrag fra Kulturetaten også var betalt av Ringnes. 


Folkvord lurer også på hvorfor sponsoravtalen fra 2008 ikke var lagt med som vedlegg i byrådssaken, noe bystyret har krav på. – Vi må ha full klarhet i pengestrømmen. Er det sånn at pengestrømmen har gått én vei, og de faglige og antikvariske rådene fra kommunens saksbehandlere har gått tilbake andre veien? Det er et spørsmål som Oslos innbyggere har krav på å få besvart, sier Folkvord. 
Først til høsten blir det klart om Ringnes‘ skulpturpark “til ære for kvinnens ånd” blir noe av, når bystyret får reguleringssaken til behandling. Folkvord mener politikerne er blitt ført bak lyset. 
– Her har et knippe overflatiske heltidspolitikere latt seg sjarmere i senk av en blid og tilsynelatende gavmild forretningsmann. Men man bør ikke godta brudd på god forvaltningsskikk av den grunn, sier han. 


Folkeaksjonen for bevaring av Ekebergåsen sier de kan komme til å klage Oslo kommunes saksbehandling inn til fylkesmannen hvis bystyret vedtar planene som nå ligger på bordet.
– Det som er spesielt i dette tilfellet er at utbygger betaler Kulturetaten for å forberede saken. Selv om det ikke er ulovlig, opplever vi det som både udemokratisk og umoralsk, sier Atle Klungrehaug, som er pressetalsmann for folkeaksjonen. 
Som arkitekt har Klungrehaug selv erfaring med et stort antall byggesaker, og understreker at det ikke er uvanlig at private utbyggere selv finansierer utredninger som skal benyttes i kommunens saksbehandling. 
– Men kommunen skal jo forsvare fellesskapets interesser. Her framstår det jo som om saksbehandlerne i Kulturetaten er «kompiser» med Ringnes, sier Klungrehaug.


Finn mer i ARKIV under BYDELENE

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar