lørdag 19. november 2011

Skulpturparken: Det hemmelige brevet

KVINNETEMA: Er det et problem at verker som ikke har noen kjønnstematikk nå skal leses innenfor rammen av det feminine, spør Marianne Sunde. Er f.eks. dette verket — Konkav-ansikt av Hilde Mæhlum — et verk med en kjønnstematikk — eller ikke? (Skulptur: Hilde Mæhlum)


Ekeberg-aksjonen
mener ingenting
er forandret


"I realiteten bygger utvelgelsen på kunstsynet og idéen til en mann, Christian Ringnes.."


Av BJØRN BRATTEN, Østkantliv
"Ideen om en skulpturpark bestående av kvinneskulpturer er helt løsrevet fra tanken om en oppgradering og tilgjengeliggjøring av de historiske sporene i området. Temaet mangler tilknytning til stedet og vil dermed tilføre fremmedelementer i terrenget uten historisk og lokal forankring."
Det skrev avdelingsdirektør Lise Mjøs i Oslo kommunes kulturetat i et brev signert av etatsdirektør Gro Balas i 2006, i et brev som siden av byrådsavdelingen er stemplet som unntatt offentlighet.
— Det kvinnesyn ideen gir uttrykk for vil av mange anses som svært konservativt og oppleves som nedvurderende og støtende. Det kan derfor ikke, etter etatens syn, være ønskelig å stille et offentlig areal til rådighet, og gå videre med planene om en skulpturpark, med denne ensidige tematikken som en rød tråd i parken, heter det i brevet, som Folkeaksjonen for bevaring av Ekebergskogen nå har fått offentliggjort etter en begjæring om innsyn.


Marianne Sunde (bildet t.v) i folkeaksjonen skriver i Aftenposten i dag, lørdag, at temaet som det utnevnte kunstutvalget nå praktiserer bare er en overfladisk bearbeiding av Christian Ringnes gammelmodige hyllest til kvinnen
— Hva er endret? At det også skal være nonfigurative arbeider? Er det et problem at verker som ikke har noen kjønnstematikk nå skal leses innenfor rammen av det feminine? spør Marianne Sunde, som støtter Aftenpostens kunstmedarbeider Lotte Sandberg når hun omtaler kunstutvalget som et sandpåstrøingsorgan..
KJØNNSTEMA: Er Richard Hudsons skulptur i høypolert stål, kalt Marilyn,  bare et kjønnstema, eller mer enn det?


Avdelingsdirektør Lise Mjøs skrev i Aftenposten torsdag at kulturetaten er hørt av byrådsavdelingen i skulpturparksaken.
— Slik må man ordlegge seg når etaten står under instruks av byrådet, skriver Marianne Sunde.
Sunde skriver i et notat om brevet til Lise Mjøs og 12 møtereferater, som nå er utlevert etter at folkeaksjonen klaget unntaket fra offentlighet inn for fylkesmannen, at bystyrerepresentantene i Oslo aldri har fått se disse brevene, og var helt uvitende om innholdet da de stemte ja til skulpturparken 24.august i år.
— Tema det feminine er heller aldri diskutert i kunstutvalget, ifølge møtereferatene fra utvalget. I realiteten bygger utvelgelsen på idéen og kunstsynet til en mann, Christian Ringnes, skriver Marianne Sunde.


KJØNNSTEMA: Reflections, en skulptur av en ung jente, et barn,  — også et kjønnstema? Eller ikke? (Skulptur: Guy Buseyne)


— Uten noen som helst offentlig debatt om påpekte mangler ved friluftsområdet, eller hva annet man skulle bruke Ekebergskogen til, inngikk Oslo kommune og C. Ludens stiftelse den 10.desember 2008 Avtale om finansiering av et forprosjekt som skal utrede mulighetene for etablering av en skulptur- og kulturminnepark på Ekeberg, som avtalen kalles. Den ble godkjent av byrådet 8.januar 2009..
— Bystyret hadde ikke saken til behandling, og bystyrerepresentanter var ikke kjent med innholdet. At Ringnes skulle betale for kommunal saksbehandling og all PR i regi av Kulturetaten i Oslo kommune for at kommunen, på vegne av stiftelsen skulle fremme en reguleringssak, ble ikke kjent for politikere flest før folkeaksjonen gikk ut med dette våren 2011, skriver Marianne Sunde..

1 kommentar:

  1. Jeg vil anbefale alle som leter etter forretningslån til Le_Meridian, de hjalp meg med lån på fire millioner dollar for å starte opp quiltingsvirksomheten, og det var raskt. Når jeg fikk et lån fra dem, var det overraskende hvor lett de hadde å jobbe med. De kan finansiere opp til $ 500.000.000.000 (fem hundre millioner dollar) i alle regioner i verden så lenge det kan garanteres 1,9% avkastning på prosjektene. Prosessen var rask og sikker. Det var definitivt en positiv opplevelse. Unngå svindlere her og ta kontakt med Le_Meridian Funding Service On. lfdsloans@lemeridianfds.com / lfdsloans@outlook.com. WhatsApp ... + 19893943740. hvis du leter etter forretningslån.

    SvarSlett