tirsdag 11. mai 2010

Ekeberg: Kitschens herjinger

KITSCH?: Skulptur av Kirsten Kokkin.. (Alle fotos: Bjørn Bratten)


"Det er ikke opp til et par tilfeldige aktører å avgjøre dette områdets skjebne. Dessuten bor Ekeberg- 
trollet der. Det kan bli sinna.."
Wenche Martina Wangen på Facebook- gruppa Nei til skulpturpark på EkebergNå kommer 
Ringnes' Herrepark  
i Ekebergskogen?

Eiendomsinvestoren Christian Ringnes vil på vegne av C. Ludens Ringnes stiftelse bruke 250 millioner kroner på å etablere en skulpturpark i et 230 mål stort område rundt restauranten sin på Ekeberg.
- Nå samarbeider stiftelsen med kulturetaten, som har ansvar for å legge fram et forslag til reguleringsplan og en langsiktig avtale for etablering og drift av parken. Full offentlig høring av planforslaget gjennomføres høsten 2010, skriver kulturdirektør Gro Balas i Aftenposten.

Kjetil Rolness skriver i Dagbladet at feminister burde omdøpe ideen til ”Parken for mannens blikk” eller ”Ringnes’ herrepark”.
- Ni av ti kunsthistorikere grøsser. Ringnes har fått støtte av 40 lokallag, deriblant Rotary og Lions, samt Nordstrand FrP. Og byrådet er sjarmert av entusiastens generøse gave. Mot kitschens herjinger er vi alle vergeløse. Når hjertet har talt, har fornuften å tie, skriver Rolness..

KITSCH?: Skulptur av Kirsten Kokkin..


Hallgeir Opedal skriver i Dagbladets Magasinet (2007):

Er hun ikke nydelig?
Christian Ringnes står henrykt på terrassen utenfor et
forfallent herskapshus sør for Paris. Hans høyre hånd holder omkring stetten på et champagneglass, hans venstre stryker lett over en naken, solvarm hofte. Rosene dufter søtt, springvannet sildrer muntert og fuglene kvitrer lystig i de tunge løvtrærne. Det er i det hele tatt en perfekt formiddag.
Per Ung (Billedhogger, Ringnes kunstneriske veileder) går tett på Ringnes, mumler lavt.
- Hun der er ikke bra, altså. Det der er siste sort.
Ringnes trekker hånda til seg.
- Det er det jeg har mistenkt i alle år: Jeg har en litt enkel
smak. Det er derfor du er med, Per Ung. For å veilede meg, og stagge min begeistring.

Etter sommerens arkeologiske registreringer på Ekeberg foreligger nå Byantikvarens rapport. Den beretter om menneskelige spor fra ca. 8 400 F.Kr. fram til siste verdenskrig. På Ekeberg er Oslo-områdets eldste steinalder-lokaliteter bevart; over hele området finnes helleristninger; et skille mellom innmark og utmark til det som trolig var et gårdsanlegg i jernalderen kan fortsatt spores i skråningen, foruten utallige gravhauger, røyser, steinsettinger og mye mer. Gjennom skulptur- og kulturminneparken skal sporene fram i lyset og områdets historie formidles for alle på en spennede måte, heter det i byantikvarens rapport..

Gro Balas skriver videre i Aftenposten:  

Skulptur- og kulturminneparken kan utvikles til et enestående skulpturlandskap der kunst, historie og natur utgjør en spennede enhet som innbyr til en uforglemmelig oppevelse... Oslo kommune skal godkjenne all utplassering av kunstverk på bakgrunn av vurderinger gjort av en kunstfaglig komite som løpende gir C. Ludens stiftelse de nødvendige råd. Resultatet skal bli slående og til glede for dagens så vel som nye brukere av dette enestående området, skriver Gro Balas.

KITSCH?: Skulptur av Per Ung..


Hallgeir Opedal fortsetter i Magasinet:

.. Først etter osten, mot slutten av desserten, tar Ringnes ordet.
Han vil fortelle om skulpturparken.
— Dette er et fantastisk område i Oslo som Gud på en måte har glemt litt. Og der jeg vil lage en skulpturpark på 200 mål.
Han forteller om vannfallet og innsjøen han skal anlegge, og om gondolbanen som skal frakte mennesker fra den nye operaen i Bjørvika og rett opp i Ekeberg. Leonardo (en kunstsamler som Ringnes forhandler med, red.anm.) sitter taust og hører på. Spør til slutt om hvem som står bak dette. Er det en institusjon, er det staten, kommunen, hva er det?
— C est moi, sier Ringnes.


 Wenche Martina Wangen skriver på Facebook-gruppa som jobber for å stoppe skulpturparken til Ringnes: Ekeberg rommer alle fasetter av Norges historie fra steinalder til i dag. Det er ikke opp til et par tilfeldige aktører å avgjøre dette områdets skjebne. Dessuten bor Ekeberg-trollet der. Det kan bli sinna..
..bb

(Sist oppdatert onsdag 12.mai kl. 0834)

KITSCH: Betegnelse på kunstlignende gjenstander med lav kunstnerisk verdi, gjerne slike som er produsert med tanke på et massemarked.. Kitsch-gjenstander anses gjerne for å mangle originalitet og oppriktighet og spille på følelser som sentimentalitet og patos.. (Kilde: Store norske Leksikon)

Finn mer på Facebook-gruppa NEI TIL SKULPTURPARK PÅ EKEBERG 

1 kommentar:

  1. Naturligvis har jeg en masse fordommer i bonn, men det går jo an å kalle det en Kitchpark.

    Egil

    SvarSlett