onsdag 27. februar 2013

Her er Nye Bispevika..?

NYTT UTKAST: Skal dette bli nye Bispevika..? (Ill.: a-lab as)

SJØBU-INSPIRASJON I NYE BISPEVIKA..?

Her er foreløpig siste utkast til en plan over hvordan den neste bydelen i Bjørvika, Bispevika, KAN komme til å se ut. Når OperaKvarteret, som de fleste kjenner som Barcoden, er ferdig utbygd, trolig i løpet av 2016, starter utbyggingen i Bispevika, på sørsiden av Dronning Eufemias gate, heter det i et nyhetsbrev fra Oslo S Utvikling, som tar sikte på å bygge rundt 1000 leiligheter i dette området. 
Administrerende direktør i Oslo S Utvikling (OSU), Paul E. Lødøen, bekrefter overfor Østkantliv at dette forslaget som er offentliggjort i OSUs nyhetsbrev denne uka, antyder hvilken retning man tenker for utbyggingen i Bispevika. Men han understreker at det er altfor tidlig å se hvordan den endelige planen vil bli. 
Det oppsiktsvekkende med disse utkastene er at det sjøbulignende uttrykket i det utkastet fra det danske arkitektfirmaet Tegnestuen Vandkunsten som vi trykket her på bloggen i november 2011 åpenbart har inspirert dette nye utkastet!
Det er flere arkitektfirmaer som sammen har tegnet disse bygningene. De husene vi ser på perspektivskissen over tenkes beliggende inntil den brede allmenningen som er planlagt sør for Bispevika, mot Kongsbakken. De hører til OSUs utbyggingsområde, mens de sjøbu-inspirerte bygningene, som ligger i Hav Eiendoms område, er de mindre småhuslignende husene som man ser av tegningen under.

SJØBUER?: Planen over nye Bispevika røper at man tenker seg et solid innslag med sjøtilgang mellom husene, særlig ut i selve bukta og mot kanalen. Disse tilhører Hav Eiendom, mens de større blokklignende bygningene stort sett ligger i OSUs område. (Ill.: a-lab as/lala)

Blant arkitektene som har gjort denne jobben er Mad og a-lab, i tillegg til OSU. Utbyggingen av Bispevika er delt mellom OSU og Hav Eiendom, som eier rundt halvparten hver av dette området. Rundt 70 prosent av OSUs areal på 130.000 kvadratmeter i Bispevika blir boliger, resten blir handel, servering og service på gateplan, fremgår det av nyhetsbrevet fra OSU.
_bb/

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar