søndag 22. mai 2011

Ekeberg: Byrådet lar seg blende av Ringnes-millionene?

KITSCH-PARKEN: Det krever en ekstra profesjo- nalitet av kommunen så de ikke lar seg blende av Ringnes- millionene, mener antikor- rupsjons-organi- sasjon.. (Foto: Bjørn Bratten/ Skulptur: Per Ung)Røde flagg i kitsch-parken

General-sekretær Guro Slettemark i Transparency International i Norge ber politikerne passe godt på fellesskapets interesser i saken om eiendomsmilliardæren Christian Ringnes som vil gi Oslo kommune 300 millioner kroner til kvinneskulptur-parken på Ekeberg.
- Det er vanskelig å være kritisk til at en privat investor vil dele godene, men det er noen røde flagg her, sier Guro Slettemark i antikorrupsjons-organisasjonen til Dagbladet. 
Avisa skrev torsdag at kritikere av den planlagte parken ikke føler at de kommer til orde. 
- Her legger en privat investor inn noen solide goodwillaksjer hos kommunen. Det krever en ekstra profesjonalitet av politikerne at de ikke lar seg blende, og ikke tilpasser seg de private ønskene, men holder fast ved fellesskapets interesser.
- For det andre er spørsmålet hva som forventes tilbake neste gang denne investoren skal ha en eller annen tillatelse fra kommunen, sier Guro Slettemark.
Torsdag sa arkitekten Didrik Hvoslef-Eide at arkitektkolleger kvier seg for å ta til motmæle, på grunn av oppdrag de har for «toneangivende» interesser i Oslo.
Skulpturparken på Ekeberg skal etter planen opp i bystyret denne våren. Slettemark mener den krever en enda bredere høringsrunde, og en enda åpnere debatt enn vanlig.
I tillegg til at Christian Ringnes eller hans folk sitter i blant annet komiteen som velger ut skulpturene, bruker kommunen den samme landskapsarkitekten som Ringnes brukte til å utforme den opprinnelige ideen om en skulpturpark. Dagbladet skrev torsdag også at Kulturetaten, som utreder parken for Oslo kommune, leier lokaler av Ringnes´ firma.
-bb/


Finn mer i ARKIV under BYDELENE

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar