Østkantliv

TRELASTGATA: Den første delen av barcode-kvartalet i Bjørvika som ble innflyttet. Understreker den sentrale plasseringen av Bjørvika-utbyggingen ved at du kan stå på NSBs perrong nitten når du tar bilder som dette.. (Foto: Bjørn Bratten)

Østkantliv-bloggen — 
en super-lokal mini-nettavis..

Østkantliv-bloggen er et minimedium, et minimalt eksemplar av noe avislignende, et slags nyhetsorgan. Vi kaller det helst en mini-avis — eller en mikro-avis? 

TØYEN 14.mars 2013 (Østkantliv): Velkommen til kulturbloggen Østkantliv, en såkalt blogg for venstre elvebredd, som det heter så fint, som altså er området øst for Akerselva, et område midt i den rivende utviklingen rundt Bjørvika, der vi neppe ser slutten før om kanskje et tiår eller to. Fremveksten av operaen og biblioteket, flytting av Munch-museum, som fortsatt svever i det blå — utbygging av store boligområder på Sørenga, Kongsbakken, Bispevika, Grønlia, den fortsatte fullføringen av Barcoden, og sju såkalte allmenninger som skal skape luft mellom blokkene.. 
Alt dette er ærlig verdt en overvåking, og her har vi ikke hatt mye konkurranse de siste par-tre årene. Ikke før nå i høst, da det for alvor så ut til å være en fare for at Lambda-bygget virkelig skulle bygges. Da var det plutselig noen som interesserte seg for tilstandene i fjæra innerst i Bjørvika.I tillegg til utbyggingen i Bjørvika-fjæra er det kulturutviklingen i bydelene rundt som har interesse for oss på Østkantliv-bloggen. Det er altså snakk om en super.lokal dekning, samtidig som vi orienterer om kulturfenomener utenfor vårt snevre synsfelt, f.eks. film og teater. Operaen i Bjørvika er et opplagt satsingsområde.
Østkantliv-bloggen er et minimedium, et minimalt eksemplar av noe avislignende, et slags nyhetsorgan — mye lettere å drive, og dermed ideelt for små, ressurssvake redaksjoner. Og for å plassere begrepene her, først som sist. Blogg-begrepet er gjerne brukt om mer private, personlige virksomheter hvor det hersker stor frihet for den som ytrer seg. I praksis er det bare en teknisk forskjell på en blogg og en nettavis, hovedsaken er at bloggen krever mindre arbeid og er lettere å organisere. At dette fenomenet kommer ut på nettet, ser vi jo. Så hvem trenger begrepet nettavis, nå som nettet er i ferd med å bli det nye trykte medium. Vi kaller det helst en mini-avis. Se mer nedenfor. 
Foreløpig er det vel ingen som har klart å leve av en slik virksomhet, om man altså ikke skulle gi alle journalistiske ambisjoner på båten og starte en blogg om innholdet i sitt eget klesskap, som mange har gjort stor lykke med.
Det er altså et eksperiment: Det alt vesentlige av innholdet, både stoff og bilder, produseres av én person, riktignok med uvurderlig hjelp av et ørlite knippe med ildsjeler som stiller med humorserier m.m., og prosjektet er ulønnet.  
Og husk: det mest fascinerende med en slik blogg/avis/mini-avis, et poeng som ikke er mye omtalt, er at mens en papiravis i praksis er borte dagen etter at den er publisert, ligger bloggen der hele tiden, dag og natt, uke etter uke, måned etter måned, år etter år..! 
God fornøyelse!

Her er en bruksanvisning for den teknologiske nybegynneren:

En blogg er som en avis. Du blar. Men du blar jo på en litt annen måte. På første side er det, slik vi har arrangert det på bloggen her, 11 historier, eller innlegg. Du blar/leser deg nedover siden fra toppen f.eks. med piltasten. Og da vil du se at den høyre spalten ligger fast. Den består av bilde-henvisninger til tidligere saker. De siste/viktigste sakene ligger øverst på denne spalten som vi har gitt navnet UKAS TOPPSAKER. I denne høyre-spalten trykker vi også notiser, småsaker uten bilder som kan være viktige nyheter, men ikke trenger stort oppslag med store bilder. 
Mens du leser nedover førstesiden vil du stadig finne andre saker i henvisningsspalten som du blir interessert i. Klikk på bildet i henvisningsspalten så kommer du til den saken den henviser til. De bildeløse notisene kan du også klikke på hvis det er lagt inn koplinger i notisen, men de viser normalt ikke til en annen historie på bloggen, men kanskje sitater på bloggen, eller det er koplinger til kilder, som en avis eller et annet nettsted. Bla/les deg videre nedover hovedspalten/førstesida til du helt nederst kommer til ELDRE INNLEGG. Når du klikker på de to ordene kommer du til siden bak den førstesiden som du hittil har lest på, og på den måten kan du bla deg bakover til side etter side med stoff. 
På Østkantliv ligger det nå rundt 900(oppdatert mars 2013) innlegg, noen av dem helt tilbake fra starten i 2008 — og i august 2012 rundet vi 100.000 sidehenvisninger. Et halvt år seinere nærmer vi oss 150.000. Og hvis du deler det antallet innlegg med 11 finner du hvor mange sider som ligger fullpakket med stoff på denne bloggen. Hvis du vil komme fortere fram til starten går du inn på blogg-arkivet som ligger nederst i høyre-spalten. Oppe under logoen finner du ARKIV-knappene. Der ligger henvisningene til det stoffet som det ikke er funnet plass til i henvisningsspalten. 

Fra 2012 er alle disse knappene, bortsett fra Østkantliv-knappen, som du har trykket på for å komme hit, arkivknapper. Verre er det ikke.. 
Det uvante med bloggen i forhold til en vanlig nettavis er at nye innlegg fortrenger det forrige innlegget. Men bare slik at du må bla deg litt ned for å finne det. Og som regel vil du finne det forrige innlegget blant de øverste henvisningene i bilde-henvisningsspalten. God fornøyelse! Innspill og kommentarer kan legges inn i kommentar-feltet på hvert eneste innlegg, eller sendes til redaksjonen: bjornbratten@gmail.com. 
Noe annet som er spesielt med bloggen, mini- eller mikro-avisa, som vi også kaller den? Den er reklamefri. Derfor tror vi den er et perfekt leseverktøy! Ikke minst er det interessant å reflektere over at den nye trenden med lesebrett som iPad er som skreddersydd for blogg-fenomenet. Og hvem trenger egentlig å gå med en skrivemaskin under armen hele dagen - om du da ikke tror at du plutselig skulle få inspirasjonen til Den Helt Store Romanen?


hilsen Bjørn Bratten, red.

FØRST PÅ ØSTKANTLIVEn anmeldelse av Cohen-brødrenes film No country for old men, med Josh Brolin i hoverollen som gal våpenfantast, var det første innlegget på Østkantliv i august for fire og et halvt år siden. Natten til 27.august 2012 rundet vi 100.000 sidevisninger..! (Foto: Filmweb)


Vi jubilerer: Østkantliv 
i hundre..tusen!

Den som forventer champagne, ballonger, ostekake og gratis jorda rundt-billetter til den flinkeste bloggleseren vil dessverre bli skuffet. Men les om hvordan vi tenker oss veien videre fra hundre tusen sidevisninger..

Men først litt om hvem vi er: Østkantliv er et minimedium, et minimalt eksemplar av noe avislignende, et slags nyhetsorgan. Et journalistisk produkt, som ligner mest på en nettavis og ikke på en blogg, annet enn at det teknisk sett er en blogg. Lenger nede i denne spalten finner du en nærmere teknisk forklaring på forskjellen på blogg og nettavis. Rundt 850 innlegg av diverse slag finner du hvis du blar deg tilbake, noe du enkelt kan gjøre i bloggarkivet nederst i den høyre sidespalten.

I våre dager blir jo bloggere oppfattet som en helt særegen yrkesgruppe, — ikke journalister, ikke forfattere, ikke en gang skribenter. Men altså bloggere, en gruppe mennesker som på uforklarlig vis har mange lesere, kanskje fordi de sier noe om en hverdag og en virkelighet som ikke behandles på andre måter i mediesamfunnet. Det snakkes om bloggsfæren, noe som kan være ganske uforståelig for folk flest. 

Vi oppfatter oss altså ikke som bloggere, men som journalister, hvilket vi da også er, rent yrkesmessig og formelt. Vi kaller helst dette produktet vårt, Østkantliv, for en mini-avis — eller en mikro-avis? Men viktigst er det å huske at denne bloggen først og fremst er et eksperiment. (Grunnen til at vi bruker det kongelige vi er mest gammel vane, og at det hører til konvensjonene omkring journalistiske produkter. Men mesteparten av tiden er vi bare én person.)

Det eksperimentelle med Østkantliv ligger i at vi forsøker å produsere en tilnærmet løpende journalistisk dekning av kulturlivet øst for elva gjennom et medium som drives av en ørliten stab, uten noen umiddelbar utsikt til inntjening. Våre eneste ressurser i denne forbindelse er vår yrkesbakgrunn og det faktum at vi er pensjonister, så vi er allerede forsørget. Sånn sett er dette en mini-avis på hobby-planet, skjønt i perioder er vi på nett nærmest døgnet rundt — for å tjene våre lesere. I det eksperimentelle ligger også at vi forbeholder oss retten til når som helst å legge ned virksomheten, eller ta lange pauser..

Våre motiver for å drive Østkantliv er ikke nødvendigvis ren og skjær selvoppofrelse og godhet. Med bakgrunn i journalistisk virksomhet tilbake til tidlig seksti-tall, fra en lang rekke medier og stoffområder, de seinere tredve åra mest i kulturfeltet, kjennes det svært tilfredsstillende å formidle nyheter, historier om begivenheter i lokalsamfunnet, meninger om politikk og kultur, byutvikling, til interesserte lesere, forsøksvis på en nøktern og ordentlig måte. 
Her på Tøyen har de funnet ut at ordet Tøyen betyr gjødslet mark. Denne sommeren har vi her på bloggen startet produksjonen av en film om planene om opprustningen av Tøyen-senteret. Arbeidstittelen er: Nå blir det fest på gjødslet mark. 
Vi ønsker å delta i denne gjødslingsprosessen, ikke bare på Tøyen, men i de bydelene vi forsøker å dekke: Gamle Oslo, Grünerløkka og Sagene.

Så til veien videre:

Spesielt spennende dette siste året har vært en ny statistikk-tjeneste på bloggen, som gir oss muligheten til stadig å kjøre lister over de mest populære sakene, om det er ukas, månedens, eller tidenes (siden starten på Østkantliv 9.august 2008) mest populære saker. Det gir muligheter til større variasjon i sidespalten, og dessuten er det svært spennende å se hvilke saker som vinner fram og hvilke som faller gjennom..
Vi har også gått over til å vise statistikk over sidevisninger, som skal være mer presise enn leserklikkene. På det beste det siste året har antall sidevisninger ligget rundt 7000 visninger i måneden, noe som er hyggelige tall for et eksperimentprosjekt som Østkantliv..
Veien til videre vekst går gjennom nye nettmøter, et fenomen som åpenbart øker nysgjerrigheten blant de unge, kaffedrikkende og klikkende databrukerne på østkantens utallige kaffebarer. Vi lover flere intervjuer i Østkantfolk-serien, altså østkant-kjendiser og –doldiser, og vi tror på en videre perfeksjonering av forbruker- og veiledningsstoffet, (som det heter så fint i de ”ordentlige” avisene), slik vi nå gjør med Østkanthelga som orienterer om kulturlivet på østkanten i helgene — og restaurantspalten To bønder i byen — som har ligget nede i en periode av forskjellige årsaker..
Det vil også bli stadig flere tips om kulturbegivenheter ellers i uka, etter hvert som vi ser at den brede kulturinteressen også her på østkanten vokser og gjør det interessant å bringe nyheter om kulturfenomener for hele byen, også på teatrene på vestkanten. Et stødig fokus på det som skjer i Bjørvika og som ingen andre medier interesserer seg for, er også svært viktig for oss, og strengt tatt vårt viktigste nyhetsmateriale, men også her ser vi at dette stoffet, som vi har vært nærmest alene om de siste fire åra, nå er i ferd med å bli felleseie for resten av media. Og det er jo noe av vitsen med jobben vår her..   
Det siste året har vi utviklet en ny måte å henvise på med en henvisningsstripe på ti av de viktigste stoffgruppene under logoen, slik at vi stadig kan bidra med et bredt tilfang av nyheter og bakgrunnsstoff helt oppe på toppen av siden. Ukas toppsaker vil fortsatt finnes med bilder i sidespalten, samtidig som vi vil bringe de samme arkiv-lenke-henvisningene i denne spalten som vi vil trykke i de små henvisningsboksene under logoen.
Og så har vi to ønsker til leserne: Bruk kommentarfeltet, gjerne anonymt, men mest artig blir det jo når vi får vite hvem det er som sier det han eller hun sier. Og delta gjerne med ideer og innspill til vår tipsadresse: bjornbratten@gmail.com. Og hvis det fins noen der ute som klør etter å være med og jobbe gratis for bloggen, er det bare å si fra!

Bjørn Bratten, redaktør (sist oppdatert mars 2013)


Ikke en helt vanlig blogg!

Velkommen til kulturbloggen Østkantliv, et fenomen som oppstår på en tid da kulturlivet i hovedstaden for alvor beveger seg østover, ja, hele byen er i bevegelse mot øst, tilbake til utgangspuktet. Når senketunnelen er på plass og trafikken har funnet veien ned i undergrunnen kan byen finne tilbake til seg selv. Den prosessen skal vi observere og betrakte og kommentere på denne bloggen. Innvielsen av operabygningen i vannkanten i Bjørvika, og planene som dette bygget har avfødt, nemlig nytt Munch-museum med innebygd Stenersen-museum og nytt hovedbibliotek for Deichmanske, kan skape en kulturfeber som fort kan komme til å flytte kulturbalansen i denne byen atskillige meter i vår retning.

BARCODEN: Arkitektens drøm. Men blir det slik? 
(Ill.: Hav Eiendom)

Hvorfor en blogg? Jo, fordi det er den enkleste og billigste måten du kan gi ut en avislignende foreteelse på på nettet. Legg merke til at denne bloggen ligner påfallende på en avis, altså en papiravis. Ideen var som vi fortalte øverst på denne siden at denne bloggen skulle være en kontrast til det fragmenterte og overfladiske nettavis-uttrykket. Fordelen med bloggen er at du kan lese hele historien på første siden, og vil du lese noe annet har du en omfattende sidespalte med bildehenvisninger. Og blar du deg nedover i hovedspalten får du 11 historier å lese før du må klikke på eldre innlegg, og samtidig har du bladd deg forbi stadig nye henvisninger i sidespalten som du når som helst kan bla opp ved å klikke på bildet. En ganske praktisk måte å finne fram på i stoffet hvis du først har lært deg trikset. Utgangspunktet for de fleste blogger er at de utformes av en person som gjør det meste alene. Da er det viktig at bloggen er relativt lett å redigere og fornye. Denne bloggen er såpass enkel at du klarer deg fint uten å bruke kompliserte grafiske metoder som f.eks. html-koder. NYTT HØL: Den planlagte boligblokken mellom Visma-blokka(t.h.) og DnBNOR-palasset (t.v) påbegynnes seinhøstes 2010.. (Alle fotos: Bjørn Bratten) 
 Men jeg har fortsatt ikke svart på spørsmålet: Hvorfor en blogg? Men jeg har vært inne på det: Mens avisene raser i opplag og nettaviser sliter med å ta betalt for de kostbare nyhetsredaksjonene som tross alt driver nettavisene, er bloggaviser en fascinerende nisje. Med sin annerledes sideoppbygging, som vi har vært inne på, er ikke bloggen det ideelle nyhetsmedium. Du kan ikke ha mer enn maksimum to oppslag oppe på synlig plass samtidig, dermed begrenser du sterkt det mangfoldige nyhetstilbudet som du bør ha i et nyhetsmedium. Men som du ser: Østkantliv ligger nærmere en avis enn en av disse moderne bloggerne med midtlivskriser eller strikkeoppskrifter, for å være litt, ja, ondsinnet. Østkantliv er et slags nyhetsmedium, den skrives av profesjonelle journalister og den følger journalistiske prinsipper. Østkantliv driver journalistisk virksomhet, men i svært små områder. Vi ønsker med Østkantliv først og fremst å bevise at du kan drive pågående og uavhengig, og interessant og engasjerende journalistikk, med svært små midler. Super. Lokal., er vårt motto.. Kall det mikrojournalistikk..DnBNOR: De første trappetårnene er i ferd med å nå full høyde..
Men så tilbake til det konkrete: Det såkalte stofftilfanget.. Snøhetta-blokka, det første hølet i det vi kaller barcode-tanngarden, har nå, etter to og et halvt år endelig fått leietakere, verdens største revisjonsfirma, DeLoitte, som flytter inn i 2013. Regnskapsfirmaet Visma i den neste blokka, er flyttet til Skøyen og utbyggerne leter etter nye leietakere mens blokka er i ferd med å fullføres.. I disse dager, høsten 2010, er det klart for utbyggingen av boligblokken - verdens smaleste boligblokk - som skal bygges mellom DnBNOR-blokkene og det vi opp til nå har kalt Visma-bygget. Samtidig forberedes byggingen av DeLoitte-blokka. DnBNOR-blokkene begynner å reise seg og vil være klare i løpet av 2012 og 2013.
Er det mulig å tenke seg at DnBNOR, som står for utbyggingen av det største forretningspalasset i Bjørvika, kan fullføre de planene uten å ta høyde for krisa? I skrivende stund er to trappehus til de tre DnBNOR-blokkene i full høyde og byggingen av selve blokkene på god vei. Men hvordan vil det se ut i barcode-rekka dersom dominerende elementer i rekka ikke blir bygd - eller blokker allerede bygd blir stående tomme? Hølet etter Snøhetta-blokka har allerede ført til at den 200 meter lange fotgjengerbrua over jernbanen, som skulle vært klar i disse dager, er minst ett år forsinket.


LAMBDA: Ny behandling i bystyret i løpet av våren.. 
(Ill: Hav Eiendom)

Det nye Munch-museet står fremst i publikums oppmerksomhet etter riksantikvar Jørn Holmes plutselig innhopp i vinter. De nærmeste månedene vil vise hvor kampen om Lambda vil ende. Det skal vel ikke være noen hemmelighet hvor vi står her på bloggen i denne saken. Høyt. Brutalt. Vil knuse operaen, har vi ment hele tiden. Akkurat nå kan det faktisk se ut ut til at Lambda-mostanden fortar seg. Bystyret skal ha et nytt møte om reguleringsplanen. Den som lever får se. Vedtak om ny reguleringsplan er utsatt til 2011, men flertallet i bystyret synes massivt. Bare Arbeiderpartiet og Rødt vil heller bygge ut Munch-museet på Tøyen. SV stemmer som vanlig med de borgerlige i Bjørvika-sammenheng..


TEGNING: Hans Normann Dahl

 Et annet spørsmål er hvor mange av de sju fjonge allmenningene som er planlagt for å spre luft og lys for brukerne, menneskene, i Bjørvika, vil bli fullført slik de nå er planlagt? Hvor høyt skal det vise seg at disse byrommene er prioritert? Følg med på bloggen, her får du svarene. Sammen med filmanmeldelser av de viktigste filmene, humorseriene våre, Dagens Filur og Vrangviksposten, Restaurantspalten, og vårt stolteste innslag, tegningene til Hans Normann Dahl, veterantegneren som har flyttet til Vålerenga og tar østkanten på pulsen. Velkommen til Østkantliv!

(Sist oppdatert 13.oktober 2010 klokka 2130)


###