fredag 18. mai 2012

Ekebergskogen: Fylkesmannen vil møte folkeaksjonen

EKEBERG-SKOGEN: Et A-4-ark i et gjennomsiktig plastomslag (bildet t.h.), opphengt i en stålstang i området vest for Ekeberg-restauranten er alt som vekker oppmerk-somhet i det lille hogstfeltet hvor Kultur-historisk museum nå i flere uker skulle ha startet gravingen  for å avdekke fortids-minner..
(Foto: Bjørn Bratten)

Departementet griper 
ikke inn nå

Avventer møte mellom representanter for Fylkesmannen og Folkeaksjonen for bevaring av Ekebergskogen til uka — folkeaksjonen tar vedtaket som en seier..

Av BJØRN BRATTEN, Østkantliv

Miljøverndepartementet ønsker ikke å gripe inn i krangelen om skulpturparken i Ekebergåsen på det nåværende tidspunkt, og avventer et møte mellom Fylkesmannen og Folkeaksjonen, trolig allerede tidlig i neste uke, fremgår det av et brev fra departementet til folkeaksjonen. 
— Klager på reguleringsplanen er for tiden til behandling hos fylkesmannen og et vedtak er etter de opplysninger departementet har mottatt, forventet i løpet av ganske kort tid, heter det i brevet fra departementet, som også peker på at Kulturhistorisk museum, som skal stå for de påtenkte arkeologiske utgravninger, ikke ønsker å starte opp med disse før klagene på reguleringsplanen er avgjort.

DET VI SNAKKER OM: Kirsten Kokkins  kvinneskulp-turer (t.h.) representerer Christian Ringnes opprinnelige utvalg. (Foto: Bjørn Bratten) 
Marilyn Monroe har inspirert Richard Hudson til nedenstående skulptur, som er tilført samlingen av den nye juryen.


Miljøverndepartementet finner, på bakgrunn av de foreliggende opplysninger om møtet med folkeaksjonen og museets utsettelse av graving, ikke grunn til å gå inn i behandlingen av verserende sak. Dette innebærer at departementet på det nåværende tidspunkt ikke vil overprøve fylkesmannens beslutning av 4 mai 2012, skriver departementet.
Folkeaksjonen betrakter departementets brev som en seier og skriver på sine hjemmesider at svaret fra departementet viser at arkeologene ble forsøkt lurt til å grave på gale premisser.
— De fikk vite at klagene ikke hadde oppsettende virkning, og at de bare kunne sette i gang
 gravearbeidet. 
Folkeaksjonen hevder at det var Christian Ringnes stiftelse som bidro med disse opplysningene. Arkeologene fikk ikke vite at klagene ikke var behandlet hos fylkesmannen, heter det på folkeaksjonens hjemmeside..AKSJON: Mandag morgen den 5.mai skulle folk fra kulturhistorisk museum ha kommet for å begynne å grave etter fortidsminner her, under restene av den gamle danseplattingen sør for Ekebergrestauranten, der et stort område allerede er ryddet for gravemaskinens arbeide..  (Foto: Bjørn Bratten)

Det som har skjedd etter at Folkeaksjonen annonserte at de ville fysisk forhindre gravemaskinene i å begynne gravingen i forbindelse med skulpturpark-byggingen, er at folkeaksjonen har fått avslag på sin anke til fylkesmannen, at folkeaksjonen har anket til miljøvernminister Bård Vegard Solhjell, som svarte med en hastebehandling over forrige helg, som gikk ut på at departementet ville vente med behandling av saken til de fikk en redegjørelse fra folkeaksjonen rundt sin anke over fylkesmannens avslag.
Folkeaksjonen, som svarte med en redegjørelse til departementet umiddelbart etter at de fikk melding om hastebehandlingen, mener at kulturetaten i kommunen blant annet har under-kommunisert bruken av gravemaskiner i sin ankebehandling. Fylkesmannen visste ikke at det skulle brukes gravemaskin, mener folkeaksjonen. 

KJEMPE-
KVINNE: Sean Henrys 217 centi-meter høye kvinne- skulptur, kalt Walking Woman, er et spesielt innslag i den nye Ringnes-samlin-gen, helt uten seksuelle henspil-linger, med et fast, ikke-feminint ganglag..

Så er det blitt klart at arkeologene fra historisk museum ikke anser at de kan begynne å grave i området før de vet resultatet av klagebehandlingene.
— De vet hvilke store inngrep deres eget arbeid vil føre til. Om parken bygges vet man ikke før klagene er ferdigbehandlet. Og man kan følgelig ikke gå inn og ødelegge kulturmiljøet før klagene er ferdigbehandlet. Så lenge reguleringsplanen ikke er endelig, kan ikke det gjøres, heter det i Folkeaksjonens redegjørelse til departementet. 
Folkeaksjonen har nå gjort det klart at de vil arrangere punktdemonstrasjoner i området hver mandag morgen klokka 07.00 til skogen er blitt reddet. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar