lørdag 5. mai 2012

Ekebergskogen: Vil aksjonere hver mandag klokka 07.00..

INTERNASJONAL SAMLING: Samlet foran folkemøtet på Ekebergsletta forrige søndag: Svenske Katarina Strømfeldt, Sahali, fra Seattle i USA, norske Christian Merkesdal og islandske Andri Bjørgvinsson.. (Foto: Bjørn Bratten)


Miljøvernministeren hastebehandlet aksjonistenes klage

Venter med sin behandling til Folkeaksjonen har fått anledning til å kommentere Fylkesmannens avslag i forrige uke — Aftenpostens kunstmedarbeider med sterkt kritisk artikkel der hun antyder korrupsjon i kommunens saksbehandling..


"..det er mistanke om bevisst underkom-munikasjon fra kulturetatens side om inngrep med gravemaskiner, som vil føre til varig, irreversibel skade ", skriver leder for Folkeaksjonen, Marianne Sunde (bildet t.v.) i klagen til Miljøvernminister Bård Vegard Solhjell..


Aksjonistene vil arrangere punktdemonstrasjoner hver mandag klokka 07.00 til skogen er reddet, fremgår det av folkeaksjonens hjemmeside..


Av BJØRN BRATTEN, Østkantliv
Folkeaksjonen for bevaring av Ekebergskogen vil fysisk stoppe gravemaskiner og motorsager når arbeidet med skulpturparken begynner på mandag. Leder for folkeaksjonen, Marianne Sunde, sier til Dagbladet i dag at det er felt 200 trær i Ekebergskogen uten at deres klage på den nye skulpturparken er behandlet.
— Vi sendte inn en klage i oktober i fjor og ba om oppsettende virkning, som betyr at vi ber om at et eventuelt arbeid settes på vent mens klagen behandles. Det ble ikke gjort, og Plan- og Bygningsetaten satt på klagen i hele seks måneder før den ble sendt videre. I mellomtiden ble det gitt klarsignal til å starte arbeidet i skogen, sier Marianne Sunde.
Nå vil Sunde gjøre alt hun kan for å stoppe arbeidet.
— Det er ingen andre steder i Oslo der kulturminner fra alle tidsepoker ligger så tett. Dersom arbeidet i skogen ikke stoppes, vil vi stoppe motorsager og gravemaskiner fysisk for å hindre mer ødeleggelse. Vi vil også organisere vakthold i skogen. Saken må nå gjennom en demokratisk prosess. Oslos politikere må sette seg inn i hva de har sagt ja til, sier Marianne Sunde.
Jusprofessor ved Universitetet i Oslo, Erik Magnus Boe, mener Plan- og Bygningsetaten har gjoert en grov feil når de ikke sendte klagen videre.
— Det går ikke an for en klageinstans å sile klager, de skal legges fram for klageinstansen, sier  professor Boe.


Mens aksjonister og sympatisører fra folkeaksjonen samlet seg foran vårens store folkemøte om skulpturpark-utbyggingen på ridesenteret på Ekebergsletta i kveld, kunne både motstandere og tilhengere, utbyggere og folkevalgte, tygge på en sterkt kritisk artikkel i dagens Aftenposten, skrevet av avisas kunstmedarbeider, Lotte Sandberg.


NABOVARSEL: Plakater over hele Ekeberg-platået innkalte naboer til folkemøte.(Foto: Bjørn Bratten)


Sandberg nevner en lang rekke konkrete eksempler på elendig saksbehandling og sterkt klanderverdig samrøre mellom politikere og utbygger, og stiller selv spørsmålet om dette skal kalles nettverksbygging, samrøre — eller inhabilitet. Samlet sett gir artikkelen en klar antydning om mulig korrupsjon i saksbehandlingen, uten at k-ordet brukes direkte..
Sandberg minner om opprettelsen av Ekebergskråningen naturreservat i 2008, og at Naturvernforbundet i Oslo og Akershus mener skulpturparkvedtaket bryter med myndighetenes forvaltningsplikt.
— Men deres klage har ikke satt stopper for fremdriften i skulpturpark-planen. Heller ikke Folkeaksjonen for bevaring av Ekebergskogen ble hørt, da organisasjonen høsten 2011 hevdet at bystyret var ført bak lyset av byrådet da de ga sitt klarsignal til skulpturparken, skriver Sandberg, og siterer Rødt-politikeren Erling Folkvords innlegg i Aftenposten i forrige uke:


JUNGEL: 
Ekeberg-
skogen 
er en 
ufrem-
kommelig 
jungel som 
det trengs 
å få ryddet, 
heter det 
ofte blant 
tilheng-
erne av 
skulptur-
parken. 
Her ser 
vi en 
jungel av 
ufrem-
kommelig 
hvitveis, 
så langt 
øyet rekker.. 

(Foto: Bjørn Bratten)

Bystyret fekk sjå framsida av medaljen, skrev Folkvord. Først nå oversendes saken til Fylkesmannen — mens motorsager irreversibelt klargjør åsen: Altfor lenge har klagen blitt trenert av Oslo kommune, skriver Sandberg.
Hennes hovedskyts mot utbygging og utbygger, og kommunale myndigheter, finner hun i Rådet for byarkitektur, et organ som er satt til å overvåke det kommunale apparatet i spørsmål om arkitektur og byutvikling.
Når det nå viser seg at dette rådet ikke har behandlet Ringnes-parken, spør hun:
Er rådet for byarkitektur et overflødig supperåd, eller ligger årsaken til utelatelsen i sammensetningen?
Sandberg svarer selv, og forteller at Christian Ringnes selv har sittet i rådet fram til skulpturparken ble vedtatt i Oslo bystyre sommeren 2011, og varamedlem, arkitekt Peter Butenschøn, er gift med landskapsarkitekt Tone Lindheim, — som har levert en detaljert rapport om hvordan det 260 mål store skulpturparkanlegget skal se ut, og har foreslått blant annet vannspeilet og gondolbanestasjon. Lindheim er med andre ord en sentral aktør i skulpturpark-prosjektet, skriver Lotte Sandberg, Aftenpostens kunstmedarbeider.
Silje Nergaard var blant artistene som underholdt under folkeaksjonens arrangement på Ekebergsletta i kveld.
_bb/

Mer om skulpturparken:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar