lørdag 19. mai 2012

Ekebergsaken: Korrupsjons-etterforskning mot kommunen

EKEBERGSKOGEN: Politiet er nå brakt inn i skulpturkrangelen i Ekebergskogen, der miljøvernaktivister har bodd en måned under presenninger for å passe på skogen. Disse ungdommene møtte vi i forbindelse med folkemøtet på Ekebergsletta før aksjonene i skogen begynte tidlig i mai: Fra venstre Svenske Katarina Strømfeldt, Sahali, fra Seattle i USA, norske Christian Merkesdal og islandske Andri Bjørgvinsson.. (Foto: Bjørn Bratten)

Ringnes betalte kommuneansatte for å utrede Ringnes-parken..

Korrupsjon, mener folkeaksjonen, som melder kommunen til politiet.  Helt vanlig, sier Høyre-byråden. Nå er Oslo kommune under politietterforskning for korrupsjon.. 

(Oppdatert onsdag 11.juni 2012: Fylkesmannen har avvist alle klagene som er innsendt på kommunens behandling av skulpturparken i Ekebergåsen, skriverAftenposten. Det er fylkesmannens klare oppfatning at kommunen har lagt avgjørende vekt på at skulptur- og kulturminne-parken vil bidra til å styrke og berike Ekebergskråningen og skogen som et attraktivt rekreasjonsområde i hovedstaden, heter det i fylkesmannens vedtak. Marianne Sunde i Folkeaksjonen for bevaring av Ekebergskogen sier slaget ikke er tapt og vil vurdere å anke vedtaket.)
Oslo-politiet etterforsker mistanke om korrupsjon i Oslo Kommune i forbindelse med utbyggingen av eiendomsinvestor Christian Ringnes skulpturpark i Ekebergåsen. Saken gjelder forhold som ble omtalt på denne tiden i fjor om at Christian Ringnes stiftelse har betalt for kommunens utredningsarbeid omkring planene om kvinneskulpturparken i Ekebergåsen.
— Jeg kan bekrefte at vi har mottatt en anmeldelse som går på korrupsjon. Saken etterforskes på vanlig måte, vi vet ikke om det er begått en straffbar handling eller ikke, sier Rune Skjold som leder finans- og korrupsjonsavdelingen i Oslo Politidistrikt.
Mens trær er felt i Ekebergskogen har politiet gjort store beslag i kommunale arkiver i rådhuset.
— Vi regner med å ha klarlagt ganske mye før sommeren, men saken tar tid og vil nok bli etterforsket litt ut over høsten også, sier Rune Skjold til NRK.
En sponsoravtale mellom Ringnes stiftelse og kommunen viser at den private stiftelsen har betalt for to kommunalt ansatte for å få fram et forprosjekt for skulpturparken.
En helt vanlig ordning i Oslo kommune, ifølge byrådsleder Stian Berger Røsland (H). Det er det samme svaret han hadde da saken kom opp i fjor, men den gang altså uten noen politianmeldelse.
Vi begynte som naturvernere og kulturmiljøvernere, men ender opp som korrupsjonsjegere, sier leder i Folkeaksjonen for bevaring av Ekebergskogen, Marianne Sunde..
Miljøvernaktivister har bodd under presenninger i Ekebergskogen i en måned for å passe på skogen. Og her blir de boende, mens politiet fortsetter sin etterforskning.
Folkeaksjonen for bevaring av Ekebergskogen mener at Oslo kommune har brutt regelverket for offentlige anskaffelser da de inngikk en avtale med C. Ludens Ringnes stiftelse om å etablere, drifte og vedlikeholde en skulpturpark på Ekeberg.
_bb/

Mer om skulpturparken:

1 kommentar: