lørdag 29. oktober 2011

Exit Bispelokket

PÅ LIKSTRÅ: Nå er det slutt på det over førti år gamle monumentet over den gang Norge trådte ut av Middelalderen, samferdselsmessig sett, og inn i den moderne tid: Bispelokket, vår første og eneste skikkelige Trafikkmaskin! I dag klokka 1600 så vi en trafikkmaskin på likstrå.. (Alle foto: Bjørn Bratten)


Bjørvika blir Køvika


Hittil er det ikke blitt noe særlig oppstyr omkring det vi har påpekt her på bloggen: Reisningen av Barcode-muren mellom fjorden og bydelene øst for Akerselva. I dag kan det bli en forandring på dette, for da vil byggeriene her innerst i fjordarmen føre til enorme kø- og kaosproblemer som, med myndighetenes velsignelse, kan vare i minst ett år. 
Så hva vil publikum si til det? En ting er at publikum i de indre boligstrøk på østkanten er neglisjert og overkjørt i spørsmålet om utbyggingen av de fjordnære områdene på Grønland og i Gamlebyen. 
Noe helt annet er det at dette fenomenet med fullt overlegg skal ramme bilister fra hele østlandsområdet som skal på jobb i hovedstaden. De vil neppe utvise den samme tålmodighet.


KØVIKA?: Ingen plagsomme køer foreløpig. Dette bildet er tatt i dag, onsdag klokka 1620..
 For å sitere noen av detaljene i de nye planene:

  1. Nylandsveien stenges i østgående retning. Vestgående retning snevres inn til ett kjørefelt i begge retninger.
  2. En ny rundkjøring ved Tollboden i den gamle E18-traseen mellom Oslo S og Operaen tas i bruk. Denne forventes å få stort trøkk og blir trolig en trafikkork.
  3. Alle som har kjørt til Mosseveien eller E6 via Bispelokket, må fra mandag bruke rampen i vestgående retning for å komme seg ned til den midlertidige rundkjøringen ved Tollboden. Herfra kan man kjøre mot Mosseveien eller E6.
  4. Rampen ned til rundkjøringen får toveis trafikk slik at kapasiteten blir svært redusert.
  5. Havneveien vil i en lengre periode fremover fungere som ny lokal hovedvei i Bjørvika.
  6. Snarveiene mange bilister har tatt fra Gamlebyen mot Oslo S og sentrum vest, forsvinner fordi Rostockergata, som er en forlengelse av Bispegata mot Oslo S, blir stengt i forbindelse med rivingen.
NYÅPNET: Regionbussene mellom bussterminalen og Ekebergtunnelen eller Lodalen vil kjøre over Nordenga bru, som ble åpnet nå på ettersommeren..


Slik vil situasjonen være frem til januar eller februar. Fra da av blir det enda verre med ytterligere sperringer. Da starter en ny fase med riving av veisystemet som i dag er koblet til Bispelokket. Det gjelder også den delen av Nylandsveien som ligger nærmest Bispelokket.. 
- Det blir definitivt mer kø. Vi oppfordrer alle som kan til å velge kollektivt i året som kommer, sier Rikke Holdnes Brouer, kommunikasjonsrådgiver i Statens Vegvesen, til Aftenposten.
Ruters nettsider opplyses det at deres regionbusser som skal mellom Oslo bussterminal og Ekebergtunnelen eller Lodalen vil kjøre via den nye Nordenga bru (bildet over). Busser fra Jernbanetorget til Mosseveien kjører Rostockergata via den nye midlertidige rundkjøringen i Bispevika. Dermed vil også disse rammes av trafikkorken som trolig kommer i den nye rundkjøringen som en stor andel av bilistene må sluses gjennom.
-bb/

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar