søndag 14. november 2010

Bjørvika: Nordenga bru åpnet

NORDENGA BRU: Brua som skal frakte biler, fotgjengere og syklister over jernbanesporene, ble skjøvet på plass før jul i fjor. Nå er brua åpnet, og bispelokket kan rives.. (Foto: Bjørn Bratten)

Jernbanebrua
er klar - nå kan 
Bispelokket rives

Nå blir det travelt over jernbanelinjene på Oslo S. I dag ble bil- og fotgjengerbrua til 500 millioner kroner åpnet av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa. 158 meter lange Nordenga bru, bygd for både biler, syklister og fotgjengere. Exit Bispelokket!
(Oppdatert 26.august kl. 1917)


Nordenga bru består av fire stålbiter på til sammen 2.000 tonn. Disse er i løpet av det siste året blitt løftet og trukket over de 25 sporene på Oslo sentralbanestasjon, helt nede fra den innerste vika i Bjørvika. 
Den siste helga i oktober i fjor ble den nye brua over jernbanesporene på Oslo S skjøvet på plass, de siste 17 meterene. 
MANGLER: Brua er skjøtt sammen, men manglet fortsatt kjørebane da vi tok bilder før jul i fjor.. (Foto: Bjørn Bratten)


Dermed er det nå, med fotgjengerbrua lenger vest over jernbanelinjene som ble åpnet i april,  to helt nye måter å komme fra Grønland og Gamlebyen til Bjørvika, og omvendt.. 
- I norsk sammenheng er dette en enestående operasjon. En slik type lansering er så vidt vi vet ikke blitt gjort i Norge tidligere, sier byggeleder Åge Brudeseth til Statens vegvesens hjemmeside. 

Krevende jobb 

- Jeg skal ikke underslå at landets travleste jernbaneknutepunkt er et utfordrende anleggsområde. Vi måtte ha seks hele helger med stans i jernbanetrafikken for å få jobben gjort i vinter. Fremdriften har med dette gått i rykk og napp, forteller Brudeseth. 
Det er et sinnrikt system av jekker og vaiere som har trukket konstruksjonen over. På det kjappeste er brua blitt beveget en meter i timen. Den siste helga i oktober ble det skjøvet 17 meter til konstruksjonen kom i posisjon. 

For biler, sykler og fotgjengere 

Nordenga bru får to atskilte kjørebaner. Den ene blir en tofelts vei for biler og syklister og den andre for gående, sier Brudeseth til Østkantliv. 
Nå som brua er ferdig kan arbeidet med å rive Bispelokket begynne.
-bb/

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar