mandag 29. august 2011

Bjørvika: Barcode-muren snart komplett

BARCODE-HØLENE(sett fra nord): I løpet av det neste året vil Muren mot Gamlebyen og Grønland være på plass. Smalblokka vil fylle hølet mellom DnBNOR-komplekset til venstre og monsterblokka Visma. De Loitte (Snøhetta) vil fylle hølet mellom Visma og KLP, i det åpne rommet i Stasjonsallmenningen der fotgjengerbrua kommer fra Grønland... (Alle fotos: Bjørn Bratten)


Nå fylles hølene i 
barcode-tanngarden


Muren mot Grønland og Gamlebyen vil snart være endelig på plass.. 


SMALBLOKKA: Verdens smaleste boligblokk, bare 7,8 meter bred, klemt mellom DnBNOR-kolossene og Visma-blokka, titter forsiktig opp vest for den vestligste trappelignende blokka til DnBNOR..


Av Bjørn Bratten, Østkantliv

De siste ukene har de siste tannstubbene i det som skal bli den endelige barcode-tannrekka i Bjørvika begynt å dukke opp av Bjørvika-gjørma. De siste perfekte melketennene, om vi kan si det så flott,  titter nå fram i høstsola med noen spede, røde stankelbein:
Den såkalte Smalblokka (bare 7,8 meter bred - "verdens smaleste boligblokk?"), tett inneklemt mellom de nye DnBNOR-kollossene og monsterblokka Visma. På den andre siden av Visma den lenge ventede Snøhetta-blokka, som nå heretter kalles DeLoitte, etter det verdenskjente revisorfirmaet DeLoitte. 
Denne blokka, som er flere år forsinket, er tegnet av Snøhetta, men har ikke noen annen forbindelse til de kjente opera-arkitektene.


SNØHETTA: De første spinkle antyd-ninger til reisverk for DeLoitte, eller Snøhetta, - blokka dukker opp kloss inntil den nye fotgjenger-overgangen i Stasjons-allmenningen. Snøhetta-forsink-elsen skjedde da det viste seg å være vanskelig å leie ut denne blokka i forbindelse med finanskrisen. Denne forsinkelsen førte også til en forsinkelse i byggingen av fotgjengerbrua som nå er fullført, den åpnet som kjent i april i år.
Med åpningen av Nordenga Bru sist helg er mye begynt å falle på plass i Bjørvika-utbyggingen. Bispelokket ligger fortsatt der og skriker mot himmelen, men dens dager er talte. I løpet av vinteren vil lokket være borte og byggingen av det som forlengst har fått navnet Dronning Eufemias gate vil være godt i gang når sommersola igjen velsigner oss med sine stråler.


HØLENE I TANNGARDEN (sett fra sør): Bispelokket synger på siste verset. I forgrunnen de sørgelige restene - grus og småstein - av det gamle hovedkvarteret til havnevesenet. Sic transit osv.. Bak fra venstre: KLP-blokkene, plass for DeLoitte-blokka, Stasjonsall-menningen, Visma-blokka, plass for Smalblokka, og en flik av DnBNORs tre kjempeblokker..


Når Smalblokka og DeLoitte også begynner å strekke seg opp mot fulle høyder på 17-18 etasjer vil beboerne i de bakenforliggende kvartaler i Gamlebyen, Grønland, store deler av Gamle Oslo, for alvor få øynene opp for den muren av nye, høye byggverk som for lengst her på bloggen og andre steder har vært kalt Muren mot Gamlebyen.
Det var jo opprinnelig vedtaket om byggingen av denne Muren, som jo grotesk nok ble knyttet til begrepet Fjordbyen! - som var foranledningen til opprettelsen av denne bloggen for tre år siden. Sjelden har vel et bystyrevedtak hatt en mer ironisk klang for innbyggerne. 
Så må vel disse bruene over jernbanelinjene anses for å være et slags plaster på såret..?
-bb/

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar