tirsdag 4. januar 2011

Hva skjer i 2011?: Farvel, Bispelokket..

Vi betraktet byggingen av Bispelokket med blandete følelser den gang for 40 år siden. For det første var det et tegn på at vi begynte å ligne på andre land. Men dette lokket ga også bud om en eksplosiv økning av den norske bilparken - bare et drøyt tiår etter at bilene ble frigitt fra krigsrasjoneringen, og gatene i prinsippet nærmest hadde vært tomme for biler.
Til sommeren er det slutt på Bispelokket, vårt kanskje mest slående tegn på at vi den gang for 40 år siden fant veien inn i det de på Blindern kaller moderniteten..

RIVES: Bispelokket gjennom 40 år.. (Foto: Bjørn Bratten)


Når Bispelokket er revet skal trafikken ned på gateplan. Men opp mot Nylandsveien vil den stige over togsporene på Oslo S og bli koplet til Nylandsveien rett over spor 19.
Rivingen vil skje i to faser. Først rives halvparten, mens all trafikk flyttes til den andre halvdelen. Deretter flyttes trafikken igjen slik at den andre halvdelen kan rives. 


Den nye Nordenga bru (bildet t.h.), som ble koplet sammen rett før jul og skal være klar for åpning til sommeren, skal ta unna den trafikken opp til Nylandsveien som hittil har gått over Bispelokket, sier kommunikasjonsrådgiver Kjell Solem i Statens Vegvesen til nyhetsbrevet OperaKvarteret.
(Begge fotos: Bjørn Bratten)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar