søndag 16. januar 2011

Aftenposten: Venter skjerpet Lambda-debatt


FOR LITE: Lambda-bygget som Riksantikvaren, Jørn Holme, kalte en mastodont i sitt dramatiske utspill i november 2009, kan paradoksalt nok bli både for lite og for stort for sitt formål og sin plassering, mener Aftenposten.. (Ill: Herreros Arquitectos)


Det nye Munch-museet, Lambda, blir for lite..?!

Aftenpostens lederskribent slipper en skikkelig bombe i debatten om det nye Munch-museet i Bjørvika i dag, rett i forkant av at en ny reguleringsplan for Lambda skal legges fram i morgen. 
Plan- og bygningsetaten møter mange innvendinger mot å gjøre bygget 15 meter kortere. Problemet er at totalarealet ved en slik løsning strengt tatt blir for lite for museets behov (vår utheving. red.), og at museet fortsatt vil bli en koloss i fjordrommet så lenge det plasseres ytterst på Paulsen-kaia, skriver avisa.
Det nye forslaget til reguleringsplan ble en nødvendighet etter riksantikvar Jørn Holmes dramatiske innspill i november 2009.

YTTERST: Her, ytterst på utstikkeren, omtrent ved de grå brakkene midt i bildet, ligger Lambda-tomta. I høyre kant skimter vi ryggen på operaen over rekka med røde brakker. Mellom brakkeriggene og operaen renner Akerselva ut.. (Foto: Bjørn Bratten)


- Flikkingen på Lambda-konseptet har strengt tatt bare tydeliggjort hvor problematisk det er å plassere museet i et høyhus på en liten tomt ytterst på en utstikker (vår utheving). Byrådet får en tung jobb med å trumfe gjennom Lambda ut fra det planforslaget som nå legges frem, mener Aftenposten..
Brutalt. For høyt. Knuser operaen.. Det var våre første reaksjoner her på bloggen mot valget av Lambda-blokka som nytt Munch-museum ytterst på utstikkeren øst for operaen i Bjørvika.
- Holme ble beskyldt for maktmisbruk da han krevde redusert høyde på Munch-museet og mindre bygningsmasse i Kongsbakken-kvartalet for å hindre at middelalderparken ble sperret inne. I ettertid ser vi at en kampvillig riksantikvar klarte å vitalisere Bjørvika-debatten gjennom sitt kraftige varsku, skriver Aftenposten.
Vi her på bloggen hadde allerede i et års tid ropt høylytte varselrop om Lambda-bygget - for døve ører, og overgangen fra tiden før til tiden etter Holmes innspill var slående her på våre kanter. Plutselig var det noen som lyttet..
- I ukene fremover vil bølgene gå høyt om Lambda-konseptet for nytt Munch-museum, heter det i Aftenpostens lederartikkel, som avslutter med et skikkelig leggspark til både folkevalgte og halvoffentlige krefter:
- Vårt håp foran nye runder med Bjørvika-debatt er at kjepphestene får hvile slik at helhets-perspektivene trer tydeligere frem. Derfor må det også rettes et skarpere søkelys mot hvordan mye av utbyggingen er organisert, der det offentlige legger til rette gjennom rammeavtaler, men overlater videre utbygging til halvoffentlige selskaper som vil ha mest mulig avkastning for sine investeringer, skriver avisa, og fortsetter: 
- Dette er bakgrunnen for at riksantikvarens ønske om mindre utbygging i Kongsbakken-kvartalet ble møtt med trusler om erstatningskrav. Slikt gir ikke gode rammer for byutviklingsdebatten, skriver Aftenposten i dagens lederartikkel. (Alle uthevinger er våre. Red.)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar