torsdag 21. oktober 2010

Forsiktig Lambda-kutt

LAMBDA-KUTT: Plan- og bygningsetaten vil kutte 15 meter i bredden på det nye Munch-museet. Men er det nok? (Ill. Hav Eiendom)Kommer Riksantikvaren i møte på halvveienKommunen vil slanke Lambda

Plan- og bygningsetaten i Oslo kommer oss Lambda-motstandere, og Riksantikvaren, et lite stykke i møte når de nå er i ferd med å bearbeide sine kutt-forslag av det nye Munch-museet i Bjørvika. 

Av BJØRN BRATTEN, Østkantliv

Samme dag som Fjordbyaksjonen Redd Bjørvika arrangerer sitt andre folkemøte mot Lambda spesielt og Bjørvika-utbyggingen generelt, i Gamlebyen skole i dag, kommer meldingen om at Plan- og bygningsetaten foreløpig går inn for å redusere bredden på museet med 15 meter.

Men de ønsker ikke som Riksantikvaren å redusere høyden eller flytte museet nærmere land. Han har tidligere foreslått å kutte det omstridte museet med 20 meter i bredden og én etasje i høyden.
- Vi foreslår at det lages planer for begge alternativer, og for det alternativet som vant arkitektkonkurransen, sier byplansjef Ellen de Vibe til Aftenposten.
Hun håper at planene kan legges ut til offentlig ettersyn i januar. Vår endelige anbefaling tar vi først etter offentlig ettersyn, sier de Vibe.


Massiv vegg
Dermed ser det ut til at det endelige vedtaket kan komme først etter sommerferien neste år, altså 2011 – eller drøyt to og et halvt år etter det hastevedtaket Hav Eiendom-styreleder Bernt Stilluf Karlsen mente var riktig og realistisk ved offentliggjøringen av Munch-alternativene i mars 2009.


HOLME
Riksantikvar Jørn Holme, 
her på forrige folkemøte 
i Gamlebyen
(Foto: Bjørn Bratten)

Riksantikvaren frykter at Lambda vil bli en massiv vegg som sperrer middelalderbyen inne og har, i tillegg til å redusere høyden og bredden, foreslått å flytte museet ett kvartal nærmere land.
- Det ønsker vi ikke. Vi mener det både vil redusere museets funksjon som landemerke, ødelegge for operaen, komme i strid med planen for området, i tillegg til at det vil bryte med ideen for hele fjordbyen om det bygges boliger som vil være med på å privatisere strandsonen her, sier de Vibe.


Privatisering
Byggingen av flere boligblokker innenfor Lambda er en del av selve Lambda-planen, trolig ment fra arkitektkontorets side som et element som skulle sukre Lambda-pillen overfor bygningsmyndighetene og de folkevalgte.

Dersom disse blokkene skulle føre til en privatisering av området rundt museet og på den planlagte utstikkeren ut i Bjørvika utenfor museet, så vil svært mye av målet om en åpen og offentlig Bjørvika-bydel være en saga blott – og kritikernes viktigste innvendinger mot Bjørvika-prosjektet kan vise seg å slå til. 

Finn mer i ARKIV under BJØRVIKA

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar