tirsdag 16. februar 2010

Munch-ansatte snakker ut om Lambda

MUNCH-
MUSEET:
Vi tar
ikke til takke
med hva som helst,
sier fungerende
sjef på Munch-museet
på Tøyen, Magne Bruteig.

(Foto: Bjørn Bratten)Fungerende sjef på Munch-museet
til Østkantliv:


- Vi stiller knallharde krav!


"Mange vil ha et nytt museum og Lambda er det eneste realistiske alternativet..


Av BJØRN BRATTEN, Østkantliv
De ansatte ved Munch-museet på Tøyen vil ikke gå med på at de tar til takke med hva som helst for å komme seg ut av de nåværende lokalene i Tøyenparken. 
De legger vekt på at Lambda er det eneste realistiske alternativet.   
— Nei, det er ikke riktig å si at vi tar til takke med hva som helst. Vi stiller knallharde krav for at det nye Munch-museet skal bli et velfungerende museum for formålet, sier fungerende sjef på Munch-museet, førstekonservator for grafikk, Magne Bruteig, til Østkantliv.

FORNØYD: Jeg synes det er bra at denne prosessen er satt i gang, sier malerkon-servator Biljana Casadiego, som er svært fornøyd med samarbeidet med Lambda-arkitektene..(Foto: Jaro Hollan)

Bruteig føler at arkitektene fra det spanske arkitektfirmaet, Herreros Arquitectos, er lydhøre for de kravene de Munch-ansatte kommer med og er svært fornøyd med dette samarbeidet. Den siste uka er det kommet drepende kritikk av Lambda-konseptet fra ledende eksperter, samtidig som kommunen i sin informasjonsavis hevder bastant, uten å kunne støtte seg til noen av de ansatte ved Munch-museet, at de ansatte vil ha Lambda.


— Mener du det er dekning for å si at de ansatte ved Munch-museet vil ha Lambda?

— Vi har vel ikke akkurat foretatt noen meningsmåling om dette, men mange vil ha et nytt museum, siden det er mye som ikke fungerer optimalt der vi er i dag, sier Magne Bruteig.

Eneste realistiske alternativ
- Og Lambda anses for å være det eneste realistiske alternativet. Det brukes veldig mye energi på arbeidet med å få til et nytt museum som kan fungere bra, arkitektene er svært lydhøre og vi føler at det vi kommer med av innspill blir tatt godt vare på.
- Hva sier du til kritikken av Lambda-konseptet fra ekspertene ved universitetet?
- De bebuder en omfattende rapport som skal komme i mars og den vil vi selvfølgelig se på. Men kritikken er foreløpig litt generell.
- Men de går konkret inn på en lang rekke forhold som f.eks. selve høyhus-konseptet, den omfattende bruken av glass som vanskeliggjør både det klimatiske og energisituasjonen?

Kjerne i betong

- Når det gjelder glassbruken i fasaden så er det jo ikke slik at hele bygningen er bygd i glass. Kjernen i bygget, og der bildene skal henge, skal bygges i betong med sluser mellom disse rommene og de øvrige publikumsområdene.
- Dessuten fins det også museer som er høyhus. Det er noe av det vi jobber med her, for eksempel forskjellige takhøyder som reguleres etter behov i hver etasje alt etter hvor store bilder som skal ha plass der. I horisontale bygninger vil det være vanskeligere å legge forholdene til rette på den måten.
- Mange reagerer på det estetiske ved Lambda-blokka, at den er for høy, for brutal, at den ikke er i Munchs Ånd. Hvordan opplever du det?

Munchs ånd
- Det er mange meninger om byggets utseende, men det er vanskelig å knytte Munchs ånd opp mot en spesiell arkitektur. Hvilke av de andre forslagene kan en egentlig si var mer i Munchs ånd?, sier Magne Bruteig.
Malerkonservator Biljana Casadiego er også svært fornøyd med samarbeidet med arkitektene.
-
Jeg synes det er bra at denne prosessen er satt i gang. Vi jobber sammen med arkitektene for å få til et bygg som er skreddersydd for formålet, sier hun til Østkantliv.

Flott på Tøyen
- Det er veldig flott her på Tøyen, men det er også andre sider ved saken som gjør at det kan være fordelaktig å flytte et annet sted. Argumentene for Tøyen og Bjørvika er svært forskjellige, og det er et spørsmål om prioritering. Ingen alternativer er bedre eller verre, mener Casadiego.
- Vi forstår det slik at dere ikke er fornøyd med situasjonen på Tøyen, at det mangler mye på at det er et ideelt bygg og at dere ønsker dere bort derfra?

Mer oppdatert
- Først og fremst ønsker vi et velfungerende museum - det vi ser for oss er at det nye bygget kan bli et mer oppdatert konsept. Vi må huske at det nåværende museet er bygd på 60-tallet med justeringer på nitti-tallet. Det er bygd ut fra andre premisser enn de som gjelder i dag. Det blir litt den samme situasjonen som med Nasjonalgalleriet, sier Biljana Casadiego til Østkantliv.
- Hva er din egen mening om Lambda?
- Jeg er konservator, og det er en jury med egne faglige rådgivere på en rekke områder som har valgt dette, med flere rådgivere fra vår side. Jeg vil gjerne se et bygg som tilfredsstiller de faglige kravene, sier Biljana Casadiego.

Finn mer under BJØRVIKA

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar