tirsdag 9. februar 2010

Bjørvika: Ekspertene slakter Lambda


MUNCH-
BLOKKA:
Urealistisk
å snakke om
"juster- inger," 
mener 
ekspert-
ene.
(Ill.: MIR/
Herreros Arquitectos)


Hvem tør si s-ordet først?

Høyhus er mer kompliserte, usikre og ressurskrevende i oppføring og drift, mener konserveringseksperter. Hvem tør si s-ordet først?

Av BJØRN BRATTEN, Østkantliv
Ekspertene slakter Lambda, det nye Munch-museet i Bjørvika.
- Etter vår mening har juryen premiert et teknisk sett uegnet museumskonsept, skriver Erling Skaug og Jeremy Hutchings, henholdsvis professor emeritus og førsteamanuensis ved konserveringsstudiet ved Universitetet i Oslo, i et innlegg i Aftenposten.
Dermed kan det bare være et tidsspørsmål før noen rykker ut og tar bladet fra munnen og sier det som det er - Munch-juryens førstevalg, Lambda-blokka til Herreros Arquitectos - er en skandale. En ting er at synsere som oss her på bloggen sier det - vi har ment det hele tiden.
Men når de folkevalgte bryter sammen og tilstår det flere av dem har ment hele tiden, og noen må gripe inn og forlange at noe blir gjort med skandaleblokka før det er for seint, da er skandalen fullbrakt. Med disse konserveringsekspertenes dom er et slikt grep knapt til å unngå. Deres dom er forsiktig sagt drepende: 
- Høyhus er gunstige sett ut fra plassmangel og tomtepris, men museer stiller andre krav. De blir derfor praktisk talt aldri bygget vertikalt. Høyhus er mer kompliserte, usikre og ressurskrevende i oppføring og drift.
Et museumsbygg må gi den best tenkelige bevaring av uerstattelige kunstverk. All risiko må reduseres til et absolutt minimum og forenes optimalt med hensynet til publikum. 
- Byrådet har lenge kjent til advarsler om bygget som et energisluk, men har avvist dem som partipolitiske utspill og justeringsspørsmål. Lambdas form, type og plassering gør det urealistisk å snakke om ”justeringer”, skriver de to ekspertene.
Det er fortsatt under ett år siden Bernt Stilluf Karlsen, styreleder i Hav Eiendom, sa i i intervju med undertegnede, i forbindelse med åpningen av utstillingen av Munch-forslag, at en måneds saksbehandling for de folkevalgte var i meste laget.

Siden satte daværende byrådsleder Erling Lae ned foten og fikk behandlingstiden forlenget med rundt tre måneder - til over sommerferien i fjor. Men når vi hører det disse ekspertene sier i dag så er det en fullbrakt skandale at slike eksperter ikke er hørt tidligere. 
Innlegget i Aftenposten er del av en mer omfattende rapport om de museumstekniske sidene av Lambda som, peker ekspertene på, knapt har vært berørt i debatten om det fremtidige Munch-museet i Bjørvika.
I innlegget går de inn på klimaproblemet, der de peker på at kunstverk er ytterst sårbare for klimatiske variasjoner.
Stabilitet, sikkerhet og ressurseffektivitet i en bygning oppnås med minimal overflate versus volum og optimal bakkekontakt, det vi si lave, tilnærmet kubeformete bygninger. Lambda-tårnet er den motsatte modellen, skriver Skaug og Hutchings.

Juryen kaller Lambda en miljøvennlig og bærekraftig løsning. Bygget svarer ikke til et slikt honnørord, skriver de to som går nøye inn på energisituasjonen i Lambda-bygget og peker på at det i Lambdas løsning ligger en permanent konflikt mellom design og funksjon.
..bb

Finn mer under BJØRVIKA
Aftenposten og NRK inviterer til debatt på Litteraturhuset i Oslo mandag 15.februar klokka 1900. Tema: Hva vil vi med Oslo?

3 kommentarer:

 1. At en slik rapport forlengst var forelagt juryen og byrådet, tok jeg som en selvfølge. Men det er altså ikke tilfelle - noe som er sensasjonelt! Byrådet og juryen har altså ikke peiling på problemene, men har uttalt seg i flotte ordelag om hvor storartet alt skal bli. Det er vemodig å måtte konkludere med at de som tar tunge beslutninger om byens fremtidige museer og bruken av våre skattepenger, er så utrolig arrogante at de ikke har tatt hensyn til motforestillinger men raskt avvist dem som partipolitiske utspill. Og de har altså ikke peiling på hva et museumsnybygg trenger. Ja, sannelig er det vemodig å se hvor kunnskapsløse og elitistiske de er, som bestemmer over hodene på oss. De må ha sterke økonomiske egeninteresser i denne saken. Takk til herr Hutchings som har gitt almenheten et lite innblikk i noen av problemene. Kanskje kan dette bidra til å stoppe opp og ta en tenkepause, både med hensyn til hvor og når det skal bygges, og en debatt om hvilke folk vi skal velge til å styre byen for oss. Innlegg skrevet av Guri Refsnes i en kommentar i Aftenposten.

  SvarSlett
 2. Støtt underskriftskampanjen mot flytting av Munch-museet La Munch-museet bli på Tøyen - Underskriftskampanje
  Det er IKKe for sent å snu i Munch-saken, politikerne er på glid!

  SvarSlett
 3. Støtt underskriftskampanjen mot flytting av Munch-museet La Munch-museet bli på Tøyen - Underskriftskampanje
  Det er IKKe for sent å snu i Munch-saken, politikerne er på glid!

  SvarSlett