søndag 24. januar 2010

Bjørvika-reprise: HavnepromenadenHAVNE- PROMENADEN: Et blikk innover Bispekilen mot Middelalder- parken, nettopp i det området der Riksantikvaren vil ha ryddet plass for siktlinjer. Under et kart som viser hele havneområdet med den planlagte Havnepromenaden. (Ill.: Bjørvika Utvikling)


"Visjonen for livet i Bjørvika..Riksantikvarens innsigelse mot en del av utviklingen ved Bjørvika-utbyggingen aktualiserer et nytt blikk på detaljene i planene, blant annet for byrommene, f.eks. de sju allmenningene. Vi bringer i dagene fremover en serie artikler som ble trykket første gang her på bloggen for et år siden. Nå er de altså mer aktuelle enn noen gang..


Av BJØRN BRATTEN, Østkantliv


”Visjonen for livet i Bjørvika er å skape en mangfoldighet i bylivet og å tilby varierte aktiviteter og opplevelser slik at havnepromenaden inviterer og blir et sted for alle slags mennesker. Hvis ikke det skjer er det en stor risiko for at promenaden blir et område som ligger dødt aktivitetsmessig, et utrygt og endimensjonalt område..”

Det skriver de danske byromsarkitektene hos Gehl Architects. For å være mer presis, de skrev det i 2006. De har utredet og planlagt de sju allmenningene/byrommene og Havnepromenaden, som skal møte kritikken fra dem som klager over at det blir for høyt og for tett i Bjørvika.
Vi trykket her på bloggen rundt forrige årsskifte en rekke artikler som handlet om Gehl-arkitektenes tanker den gang om utviklingen av byrommene. Med bakgrunn i bl.a. Riksantikvarens innspill omkring siktlinjer fra Middelalderparken, som speielt er rettet mot utbyggingen i Bispevika, er det interessant å ta en fornyet titt på arkitektenes tanker. Vil de noen gang bli realisert? er spørsmålet vi vil stille utbyggerne parallellt med trykkingen av disse repriseartiklene.
Planene for den såkalte Havnepromenaden legger opp til et rundt en kilometer langt sammenhengende promenadeområde fra Festningskaia, forbi Havnelageret, Langkaia, Opera-allmenningen, og til Operaen.
Så forbi Akerselva-allmenningen, forbi Stasjonsallmenningen til Bispevika, hvor det mest hektiske kafe- og utelivsområdet i Bjørvika er tenkt lagt. Bare Opera-allmenningen, den åpne plassen mellom den nye operaen og plassen utenfor nåværende Oslo S, får et areal større enn Rådhusplassen, ifølge utbyggerne.
Videre langs hele Sørenga-utstikkeren til badeplassen ytterst, og videre rundt på baksiden, der det er tenkt plassert en småbåthavn, til og langs Lovika, forbi Loallmenningen og det som heter Grønlia i dag, helt til et lite utsiktspunkt ved vannkanten sør for Grønlia.
De sju allmenningene er forøvrig: Festningsallmenningen, Opera-allmenningen, Akerselva-allmenningen, Stasjonsallmenningen, Bispeallmenningen, Kongsallmenningen og Loallmenningen. Havnepromenaden skal altså knytte disse sammen som en rød tråd i Bjørvika-utbyggingen, som det heter.
Det forutsetter selvfølgelig at utbyggingen blir fullført, men det lar vi ligge i denne omgang. Utredningen til Gehl Architects er aldri blitt gjenstand for noen offentliggjøring. At den fortsatt i dag anses som gjeldende kan jo sies å være interessant.
- Som gjennomgående visjon har det alltid vært prioritert høyt at Bjørvika skulle tilby en bred vifte av variasjoner og forskjellige stemninger, karakterer og identiteter, heter det i utredningen til de danske arkitektene.
- Dette skal utgjøre en samlet strategi for Bjørvikas funksjoner, bygninger og plasser, for derved å appellere til så mange forskjellige mennesker som mulig, skriver de danske arkitektene som legger vekt på hvordan de fysiske forutsetningene til de tre vikene i Bjørvika, nemlig Bjørvika, Bispevika og Lovika, understøtter og supplerer hverandres identiteter, stemninger og karakterer.


Finn mer i lenkekjeden under BJØRVIKA

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar