torsdag 30. oktober 2008

Nye Akerselva: Drømmen om de sju allmenningene (2)

NYE AKERS- ELVA: Planleg-gerne drømmer om fiskerest-auranter og kajakk- butikker i Akerselva-allmenningen. En sterk kontrast til dagens forhold.. (Ill.: Bjørvika Utvikling og Foto: Bjørn Bratten)


Akerselva - du gamle, du grå..?

Drømmen om fiskerestauranter og kajakkbutikker..

Av BJØRN BRATTEN, Østkantliv
Bjørvika-planleggerne ligger ikke på latsiden når det gjelder planene som skal sukre pillen for et skeptisk publikum og motvillige politikere. Veggen med forretningsbygg langs sjøsiden, inntil nylig kalt barcoden, nå mer standsmessig kalt ”operakvartalet”, skal luftes ut med ikke mindre enn sju såkalte allmenninger som er utarbeidet av det danske verdensomspennende arkitektfirmaet Gehl Architects, som bygger byrom over hele verden.”Du gamle, du grå”
I sju hefter eller programmer som er utgitt av Bjørvika Utvikling, og som ligger tilgjengelig på nettet: bjorvikautvikling.no, er det mange store ord og flotte tanker om byrom og fellesskap. I programmet som omhandler det som kalles Akerselva-allmenningen, altså byrommet rundt munningen av det vi pleide å kalle ”Akerselva, du gamle, du grå”, flyr drømmene høyt om fiskerestauranter og kajakk-forretninger:


Bading, fiske
- Det er funksjonene som knytter seg til bruken av vannet som bading, fiske, vannsport og båtaktiviteter som gjør livet i Akerselva spesielt, skriver det danske arkitektfirmaet om Akerselva-allmenningen..
- Vannlivet bør derfor utspille seg og være synlig i rommet. Det bør etterstrebes at sentralt plasserte publikumsrettede funksjoner og butikker så vidt mulig relaterer seg til Akerselvas identitet, f.eks. fiskerestaurant, fiskebutikk, kajakkbutikk, sportsbutikk, båtutleie mm..


”Liv avler liv”
- Det bør være mulig å legge til med sin båt, trekke sin kano eller kajakk opp på land, og komme seg ut i vannet igjen, skriver det danske arkitektkontoret..
- Målsetningen for livet i Akerselva vil være at dette byrommet kan tilby Bjørvika og byen ellers noe helt spesielt av aktiviteter, stemninger og møter mellom mennesker og kulturer. Liv avler liv og de som er blant de faste brukerne av byrommet vil danne grunnlaget for et aktivt byrom, skriver Gehl Architects.


”Spektakulær entre”
Arkitektfirmaet skriver også i detalj om den konkrete utformingen av Akerselva-allmenningen:
- I den midterste og nordlige delen av almenningen bearbeides flate og rom med en landskapsmessig karakter. Terrenget brytes og skaper et differensiert byrom med mindre flater og lommer som tilbyr varierte former for opphold.
- Der hvor elva kommer ut av kulverten åpner vannrommet opp og dette bør gi elva en spektakulær entre i byrommet – for å øke kvaliteten i den nordlige delen av allmenningen kan vannspeilet legges i nivå med byens rom.


Utsiktsmolo
Ytterst i elveosen snakker programmet om det som kalles kulturhavnen, som omfatter en sandstrand til bading og en trebrygge til båtanløp, og på østsiden en lang og spiss molo som heves utover til den ender i et markert utsiktspunkt – som en destinasjon for hele havnepromenaden, som det heter i planutkastet fra de danske byromsekspertene.


Oppdatert 28.mars 2013: Planene for Akerselva-allmenningen er blitt ganske annerledes siden dette ble skrevet i 2008. I mars i år er det bestemt, etter mange års overveiing for og i mot, at elva skal åpnes helt opp til Trelastgata. Den tunnelen som elva løp i fra jernbanen og ut i munningen er allerede delvis revet. Her skal det bygges bro over elva for Operagaten. Se den nye illustrasjonen fra Norconsult her og les mer på bjorvikautvikling.no
(PS: Observer det merkbare fraværet av Lambda på venstre elvebredd..)


Finn mer under BJØRVIKA

Les også Jakten på elva

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar