torsdag 27. november 2008

Bjørvika: Utbyggerne får problemerSNØHETTABLOKKA: Er fortsatt ikke utleid. Nå hopper utbyggerne over denne blokka og går videre i barcode-rekka til det såkalte Visma-bygget. Men Adm.dir. Paul E. Lødøen i Oslo S Utvikling (t.h.) frykter ikke krisa. (Ill.: Snøhetta)


HOPPER OVER SNØHETTA-BLOKKA

Men Bjørvika-utbyggerne frykter ikke krisa


Av Bjørn Bratten, Østkantliv


Den såkalte Snøhetta-blokka i barcoden i Bjørvika er fortsatt ikke utleid, selv om den trinnvise utbyggingen av barcodefeltet nå så smått nærmer seg denne blokka, som blant utbyggerne kalles ”Isfjellet”.
Nå hopper utbyggerne over dette byggetrinnet og går videre til neste, det såkalte Visma-bygget.

Likevel forsikrer administrerende direktør Paul E. Lødøen i Oslo S Utvikling, som står for utbyggingen av næringsbyggene i barcoden, at man ikke er bekymret for situasjonen for det gigantiske Bjørvika-prosjektet nå i en krisetid.

INGEN BEKYMRING
- Nei, det er ingen bekymring hos oss. Vi har solide leietakere i alle våre bygg, og selv om vi fortsatt mangler leietakere til Isfjellet, mener vi at vi er veldig nær ved å få brakt det i orden, sier Lødøen til Østkantavisa.
Men han bekrefter samtidig at det også er problemer med å få fylt helt opp med leietakere i Visma-bygget.
Rekkefølgen i barcoden er som følger:
Det første bygget, PriceWaterhouse-bygningen, er allerede tatt i bruk, mens det neste, KLP-bygget, er i ferd med å nå full høyde med atten etasjer.
Her skal de ni øverste etasjene gi plass til 53 boliger, med byens luftigste utsikt.

NESTE I REKKA
Lødøen bekrefter at det neste i rekka er Isfjellet, men han sier at det lenge har vært klart at man vil vente litt med det og heller gå videre til det såkalte Visma-bygget, hvor det meste nå er utleid til regnskapsselskapet Visma, men her gjenstår det altså også å få fylt hele bygget.
Byggingen av Visma-blokka (av det som synes over bakken, alle byggene i barcoden er allerede påbegynt for kjeller-etasjenes del) starter rett over nyttår og skal være ferdig i april 2011, forteller Paul Lødøen.

BANKPALASSET
Byggingen av det nye bankpalasset til DnbNor som er neste bygg i rekka skal starte til våren eller sommeren, med hele tre byggetrinn, og første trinn skal være ferdig i 2012, og de neste i de nærmeste årene etter.
Det såkalte Isfjellet, eller Snøhetta-blokken, er forøvrig på rundt 16-17000 kvadratmeter grunnflate og er tegnet av Snøhetta, men har aldri, som noen åpenbart tror, vært tenkt som et administrasjonbygg for det prestisjetunge arkitektkontoret, som fortsatt vil holde til i det litt mer moderate Skur 39 litt lenger vest i Oslo Havn.


Fakta Snøhetta-blokka:
I desember i 2007 fikk Snøhetta i oppdrag av Oslo S utvikling å tegne et forslag for tomta B 11 i Barcode i Bjørvika. Bygget som ligger mellom KLP bygget og Stasjonsallmenningen er planlagt som et kontorbygg med totalt areal på 16.950 m2 BTA over gateplan. Kjellerarealene inngår som en del av felleskjeller-prosjekt for hele Barcode.
Bygget grenser mot KLP bygget med et mellombygg som innholder forretnings- og serveringsarealer.
De to første etasjene utgjør 2670m2 BTA og blir viktige arealer med publikumsrelaterte funksjoner mot Stasjonsalmenningen og Dronning Eufemias gate. Det er lagt til rette for å etablere kafeer og restauranter som har mulighet for uteservering.
Kontordelen av bygget utgjør 14 279 m2 BTA. (Kilde: Oslo S utvikling, OSU)

Finn mer i lenkekjeden til høyre under BJØRVIKA

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar