torsdag 4. desember 2008

Nye Bjørvika: Drømmen om de sju allmenningene (4)


FJONGE DRØMMER: Skal konkurrere med Spikersuppa..? (Ill.: Bjørvika Utvikling)


”Gå på vannet, gli på is..”


Poetiske dansker tenkte høyt om Opera-allmenningen
Av BJØRN BRATTEN, Østkantliv

Den nye Opera-allmen-ningen i Bjørvika, som hvis den blir realisert blir byens største byrom, større enn Rådhusplassen, har inspirert de danske byromsarkitektene i arkitektfirmaet Gehl, som vant designkonkurransen i 2005, til å begå høypoetiske skriverier.
I konkurranseforslaget ”Nyt Byliv” som vil ligge til grunn når de sju byrommene danskene har foreslått eventuelt skal realiseres, skriver danskene: 
- I opera-allmenningen speiler himmelen seg i rommets mange fordypninger, og flaten responderer og opphoper regnvann og dis. En sammenhengende speilflate trekker fjorden visuelt og romlig inn i byen og skaper mulighet for å gå på vann, leke med vann eller gli på is..

VILLE DU GÅTT PÅ VANNET HER?:  Upoetisk og grått på dagens operaallmenning. (Fotos: Bjørn Bratten)

Gangbar vannhinne
I  konkurranseforslaget trekkes fjorden opp til Christian Fredriks plass i form av "en vannhinne som er gangbar" og som speiler himmelen. Rommet er tenkt som en storslått ankomst til byen, Bjørvika og operaen – et byrom som er en spesiell opplevelse en vintermorgen såvel som en sommernatt, heter det i arkitektenes beskrivelse.
Kontakten med fjorden understrekes (ifølge design-manualen, som allerede er så gammel som fra 2003) ved at havnebassenget trekkes helt inn til det som nå skal hete Dronning Eufemias gate, i et mindre basseng som graves opp slik at eksisterende granittkai foran Tollbodene kommer fram i sin helhet.


VANNHINNE: Et vannspeil helt inn til plassen foran biblioteket? Sett fra operataket? (Ill.: Bjørvika Utvikling) 

Dramatisk
Operagata utformes som bro over vannspeilet slik at vannet kan sirkulere og småbåter kan komme inn i bassenget.
Broen må ha en estetisk utforming, siden den blir et viktig visuelt element i allmenningen, heter det.
Operaallmenningen skal være Oslos nye, imponerende og internasjonale byrom. Den er alene i kraft av sin plassering i Oslo noe spesielt. Byrommet forbinder byen med vannet og markerer ankomsten til Oslo. Den ligger som en forplass til Sentralstasjonen og den nye operaen.
Den forbinder Sentralstasjonen, Karl Johan, Jernbanetorget, Kvadraturen og Dronning Eufemias gate. På den måten er Opera-allmenningen den av de sju allmenningene i Børvika som mest dramatisk griper inn i den eksisterende bystrukturen, skriver de danske arkitektene.

Se, snakke, høre, sitte..
Operaallmenningen skal være et storslått ankomstrom for byen og operaen. Hvis allmenningen skal bli et levende sted i seg selv er det viktig at den evner å tilby gode plasser for livet i den lille skala. Det må tilrettelegges for rekreasjon av høy kvalitet slik at man i Opera-allmenningen kan utfolde seg, se, snakke sammen, høre, sitte, stå og gå i relasjon til dens herlighetsverdier, skriver de danske arkitektene.

Finn mer under BJØRVIKA

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar