mandag 3. november 2008

Nye Bjørvika: Drømmen om de sju allmenningene (3)


HERLIGHETSVERDIER: Byrommet mellom bebyggelsen kan bli et fantastisk oppholdssted, men strekket på gangbrua over jernbanen kan bli kjedelig, innrømmer de danske arkitektene i sin omtale av den såkalte Stasjonsallmenningen i Bjørvika.
(Bilde oppdatert 10102011 - foto: Bjørn Bratten) 


Stasjonsallmenningen:

Herlighetsverdier
og kjedsomhetAv BJØRN BRATTEN, Østkantliv


De sju allmenningene som er planlagt i Bjørvika skal koble den nye bydelen til de mangefasetterte bydelene Grønland, Kvadraturen, Middelalderparken, Gamlebyen og sentrum. Allmenningene skal samlet tilby Bjørvika et mangfoldig byliv i kraft av sine funksjoner og aktiviteter og på samme måte relateres til de bydeler de kobler seg til.."
Slik skriver de danske byromsspesialistene Gehl Architects i sitt programhefte om den såkalte Stasjonsallmenningen i Bjørvika. Stasjonsallmenningen er tenkt å knytte sammen byen nord for jernbanen med Bjørvika via en smal gangbru over NSBs jernbanelinjer og videre gjennom et åpent byrom fra jernbanen og ned til havnebassenget, noen små steinkast øst for Akerselvas utløp, i denne sammenhengen også kalt Akerselva-allmenningen.


OPPDATERT: I disse dager, i mars 2013, starter beplantning og opprydding på sørsiden av jernbanesporene slik at det skal bli mulig å bruke mesteparten av Stasjonsallmenningen før årets sommerferie. Slik så det ut i de danske byplanleggernes fantasier.. (Ill.: Bjørvika Utvikling)

Kraftig barriere
- Jernbanelegemets utstrekning utgjør i dag en kraftig barriere mellom vannet og byen. Etableringen av Stasjonsallmenningen vil gjenetablere en kobling til byen som ikke har vært der siden etableringen av jernbanen, heter det.
- Dersom Stasjonsallmenningen etableres kvalitativt vil Oslofjorden bli lett tilgjengelig for de mange bydelene nord for banelegemet og vil invitere flere besøkende til Bjørvika. Flere mennesker kan nyte de nyetablerte ”herlighetsverdiene”, og vi vil få en mer levende og aktiv bydel, skriver de danske arkitektene.
De bringer dermed inn et begrep som vi nødig gjør forsøk på å oversette:


Herlighetsverdier
Under kapitlet Herlighetsverdier står det imidlertid å lese at Stasjonsallmenningens kvalitet hovedsakelig vil være avhengig av dens egenskap som forbindelsesrom, med tanke på trygghetmessige, miljømessige og visuelle kvaliteter.
- Blir ikke disse egenskapene for et godt forbindelsesrom oppfylt, vil denne allmenningen ikke kunne oppfylle sitt potensiale. Stor fotgjengertrafikk gir grunnlag for et aktivt byrom, men kvaliteten av rommet er avhengig av om rommets funksjoner klarer å tilby opphold og rekreasjon for brukerne av rommet, heter det.
De danske arkitektene fastslår at den sørlige delen av byrommet ut mot havnebassenget vil være meget attraktivt hele dagen, vinter som sommer.


Fantastisk oppholdssted
Byrommet mellom bebyggelsen kan bli et spesielt fantastisk oppholdssted for Osloboerne midt på dagen, med utsikt over fjorden, solskinn, masser av mennesker å se på osv., skriver arkitektene, men innrømmer samtidig at det lange strekket over jernbanen risikerer å bli et langt og kjedelig strekk.
- Utfordringen her blir å etablere et byrom som er trygt og interessant i seg selv. Den nordlige delen, (altså plassen ved Tøyenbekken/Schweigaards gate, red.anm.) blir en svært viktig del av ankomsten til Bjørvika. Kvaliteten av dette byrommet vil være avgjørende for bruken av hele Stasjonsallmenningen, skriver Gehl Architects.


Finn mer under BJØRVIKA

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar