fredag 30. januar 2009

Nye Bjørvika: Havnepromenaden

HAVNEPROMENADEN: Her et glimt fra Bispekilen, med et blikk innover mot vannspeilet ved Middelalderparken. (Ill. Bjørvika Utvikling)

”En rød tråd i Bjørvika- utbyggingen”

Av BJØRN BRATTEN, Østkantliv


Visjonen for livet i Bjørvika er å skape en mangfoldighet i bylivet og å tilby varierte aktiviteter og opplevelser slik at havnepromenaden inviterer og blir et sted for alle slags mennesker. Hvis ikke det skjer er det en stor risiko for at promenaden blir et område som ligger dødt aktivitetsmessig, et utrygt og endimensjonalt område..”
Det skriver de danske byromsarkitektene hos Gehl Architects. De har utredet og planlagt de sju allmenningene/byrommene og Havnepromenaden, som skal møte kritikken fra dem som klager over at det blir for høyt og for tett i Bjørvika.

OPPDATERT: Havne-promenaden, slik den er tenkt i mars 2013.. (ILL.: Bjørvika Utvikling)


Rådhusplassen
Bare Opera-allmenningen, den åpne plassen mellom den nye operaen og plassen utenfor nåværende Oslo S, får et areal større enn Rådhusplassen, ifølge utbyggerne.
Planene for den såkalte Havnepromenaden legger opp til et rundt en kilometer langt sammenhengende promenadeområde fra Festningskaia, forbi Havnelageret, Langkaia, Opera-allmenningen, og til Operaen.
Så forbi Akerselva-allmenningen, forbi Stasjonsallmenningen til Bispevika, hvor det mest hektiske kafe- og utelivsområdet i Bjørvika er tenkt lagt.


Badeplassen
Videre langs hele Sørenga-utstikkeren til badeplassen ytterst, og videre rundt på baksiden, der det er tenkt plassert en småbåthavn, til og langs Lovika, forbi Loallmenningen og det som heter Grønlia i dag, helt til et lite utsiktspunkt ved vannkanten sør for Grønlia.
De sju allmenningene er forøvrig: Festningsallmenningen, Operaallmenningen, Akerselva-allmenningen, Stasjonsallmenningen, Bispeallmenningen, Kongsallmenningen og Loallmenningen. Havnepromenaden skal altså knytte disse sammen som en rød tråd i Bjørvika-utbyggingen, som det heter.
Det forutsetter selvfølgelig at utbyggingen blir fullført, men det lar vi ligge i denne omgang. Utredningen til Gehl Architects er fullført så tidlig som i 2006, men er aldri blitt gjenstand for noen offentliggjøring. At den fortsatt i dag anses som gjeldende kan jo sies å være interessant.


Bred vifte— Som gjennomgående visjon har det alltid vært prioritert høyt at Bjørvika skulle tilby en bred vifte av variasjoner og forskjellige stemninger, karakterer og identiteter, heter det i utredningen til de danske arkitektene.
— Dette skal utgjøre en samlet strategi for Bjørvikas funksjoner, bygninger og plasser, for derved å appellere til så mange forskjellige mennesker som mulig, skriver de danske arkitektene som legger vekt på hvordan de fysiske forutsetningene til de tre vikene i Bjørvika, nemlig Bjørvika, Bispevika og Lovika, understøtter og supplerer hverandres identiteter, stemninger og karakterer.


Synergieffekt
— Havnepromenaden bør i siste instans kunne formidle den ønskede synergieffekt som oppstår i og mellom de tre vikene som i dette dokumentet blir viktige forutsetninger for ”det gode byliv” i fremtidens bydel – Bjørvika, skriver de danske arkitektene.

Finn mer under BJØRVIKA

2 kommentarer: