lørdag 8. november 2008

Brev fra redaktøren (2)Velkommen til Østkantliv


Av Bjørn Bratten


V
elkommen til avisbloggen Østkantliv, et fenomen som oppstår på en tid da kulturlivet i hovedstaden for alvor beveger seg østover, ja, hele byen er i bevegelse mot øst, tilbake til utgangspuktet. Når senketunnelen er på plass og trafikken har funnet veien ned i undergrunnen kan byen finne tilbake til seg selv. Den prosessen skal vi observere og kommentere på denne bloggen.
Innvielsen av operabygningen i vannkanten i Bjørvika, og planene som dette bygget har avfødt, nemlig nytt Munch-museum med innebygd Stenersen-museum og nytt hovedbibliotek for Deichmanske, kan skape en kulturfeber som fort kan komme til å flytte kulturbalansen i denne byen atskillige meter i vår retning.
Dette skrev jeg som velkomstmelding til denne bloggen i begynnelsen av august i år, 2008. Men når jeg nå velger å skrive en oppdatert versjon, er det jo fordi verden, og også Oslo øst, ser helt annerledes ut i dag, i november samme år, en drøy måned inn i den internasjonale finanskrisen. Det vil denne bloggen bære breg av.
Ikke minst vil det som skjer i Bjørvika de nærmeste ukene og månedene være svært spennende, og bety særlig mye for oss som bor i områdene omkring. I skrivende stund er det brennende spørsmål som ingen, hverken medier eller ansvarlige utbyggere, berører:
Når blir østkantbeboerne for alvor klar over omfanget, og høyden på, det enorme byggeriet som foregår i gjørma på Bjørvika. Blir det et ramaskrik når de oppdager at "det blir som å flytte inn i den innerste, dype dal", som jeg skriver i min Bjørvika-kommentar?
Og når begynner Bjørvika-utbyggingen å skrante? Hvor mye av Bjørvika-eventyret, som ble planlagt og uttenkt under en ekstrem oppgangsperiode, vil overleve krisen...? Er det mulig å tenke seg at for eksempel norges største bank, DnbNor, som står for utbyggingen av det som ser ut til å skulle bli det største forretningspalasset i Bjørvika, kan fullføre disse planene uten å ta høyde for krisa?

Hvor mange av de sju fjonge allmenningene som er planlagt for å spre luft og lys for brukerne, menneskene, i Bjørvika, vil bli fullført slik de nå er planlagt? Hvor høyt skal det vise seg at disse byrommene er prioritert når krisa har fått utvikle seg for full tyngde gjennom den lange vinteren som nå står for døra?
PS: Selv den mest nerdete nettjager blir flakkende i blikket når jeg forteller at jeg skriver på en blogg. HVA ER DET? Svaret er: Les bruksanvisningen nederst i lenkekjeden til høyre under BRUKSANVISNING. Det andre svaret er: Det er gratis. Og én ting til: denne bloggen er et opprør mot tunga-ut-av-vinduet-journalistikken i de moderne nettavisene. Ingen nyhetshistorie/reportasje er så ubetydelig at den kan avfeies med tre-fire linjer! Hvis den er så ubetydelig skal den ikke på trykk.. Så fikk vi endelig sagt det!
Foto: Amanda Palacios

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar