fredag 17. oktober 2008

Nye Bjørvika: Drømmen om de sju allmenningene..

HØYE HUS - HØYE AMBISJONER - (Bilde og bildetekst oppdatert juli 2011): På dette bildet av Bjørvika-modellen ser vi i forkant av bildet, fra høyre mot venstre, regnet fra Nylandsveien som krysser jernbanesporet til høyre i bildet: PriceWaterhouseCooper-bygget, KLP-byggene, som er ferdig innflyttet, Snøhetta-blokken med den pussige, hakkete tak-konstruksjonen (som skal leies ut til det globale finansselskapet DeLoitte) starter bygging nå høsten 2011, dernest Visma-blokka som nå er ferdig innflyttet, så smal-blokka, som ikke er justert i denne modellen, og trolig også begynner bygging kloss inntil Visma-blokka i løpet av høsten, så bankpalasset til DnBNOR, til sammen tre bygg hvorav ett av dem er oppe i full høyde (se foto nedenfor), og så tre eller fire boligbygg og to næringsbygg til. I forgrunnen av bildet kan vi skimte fotgjengerbrua som er forlengelsen av Stasjonsallmenningen over jernbanesporene mot Tøyenbekken på Grønland. På det som en gang het Tomtekaia, på landtungen rett over elva for operaen, ser vi modellen av Munch/Stenersen-museene, Lambda, og den store klossen innenfor operaen, helt til høyre i bildet, blir stedet for Deichmanskes nybygg.(Foto: Bjørn Bratten)Slik blir nye Bjørvika (kanskje)..


Av BJØRN BRATTEN, Østkantliv


Hva ryker først i Bjørvika? Bankpalasset til DnbNor? Snøhettas praktbygg? Eller de sinnssykt dyre boligene på Sørenga-utstikkeren, med en leiepris på utrolige 21.000 kroner måneden?
Eller de sju ambisiøse allmenningene som er planlagt rundt hele Bjørvika for å sukre pillen for dem som mener at Bjørvika-utbyggingen er altfor tett og altfor høy - og altfor kostbar?
Det er neppe risikabelt å spå at noen av disse allmenningene kan stå lagelig til for hogg når spareknivene kommer fram, en gang i løpet av vinteren..


Enorm utbygging
Sikkert er det at ingen i dag, under de rådende økonomiske forhold, kan garantere om, og eventuelt når den enorme utbyggingen i Bjørvika, utformet som den er under inntrykket av en ekstrem oppgangsperiode, kan bli fullført.

BARCODEN: Situasjonen i OperaKvarteret, som barcoden kalles nå (juli 2011): KLP-blokkene er for lengst innflyttet, Snøhetta-blokka til DeLoitte starter byggingen nå i høst, deretter kjempeblokka Visma, som er i ferd med å fylles, bortenfor skal "smalblokka" komme, og så helt til høyre DnBNORs tre store bankbygg.. (Foto: Bjørn Bratten)

Og samtidig som de internasjonale arkitektene svermer over Bjørvika for å tenke dypt om de store arkitektoniske utfordringene den massive utbyggingen av kulturbygg stiller dem overfor, må jo også spørsmålet dukke opp på ett eller annet tidspunkt: 
Den private delen av utbyggingen er én ting, men fins det offentlige penger til dette?

Ingen bremser

På denne ukas (16.10.08) informasjons- og debattmøte om Bjørvika var det imidlertid ingen tegn til katastrofestemning. Foreløpig er det åpenbart business as usual, bemerkninger om den truende finansuroen kom bare spredt og uten tyngde, også fra de få utenforstående fremmøtte..
Men det flere ga uttrykk for på dette møtet, der utbyggingsskeptikeren Peter Butenschøn var debattleder og Peter Emerson fra arkitekthøyskolen var invitert som innleder, og Bjørvikas by- og gaterom var temaet, var at det er en fare for en overproduksjon av byrom i Bjørvika!

Tomme byrom?

Med andre ord frykter de at det kan bli problemer med å finne nok folk til å befolke alle de praktfulle byrommene som nå ligger på tegnebordene rundt i de forskjellige arkitektkontorene.
Som det ble bemerket på møtet står jo dette i sterk kontrast til det inntrykket som har festet seg i Aftenposten, som ble nevnt spesielt, og andre medier om at det blir for lite luft og rom mellom husene, museene, operaen, boligblokkene, forretningsbyggene.
En av innlederne, Sverre Narvestad i Bjørvika Infrastruktur, sa at bare Opera-allmenningen rommer et areal som tilsvarer fem fotballbaner, eller atskillig mer enn et annet svært byrom i Oslo, nemlig Rådhusplassen.


I overkant
— Det er kanskje litt i overkant, bemerket Narvestad, og det var nok det nærmeste noen på dette møtet kom noen nederlagsstemning.
Narvestad presenterte planene på vegne av det verdensomspennende arkitektfirmaet Gehl, som anses for å være klodens fremste eksperter på nettopp byrom, og som har utarbeidet byrom-planene i Bjørvika.
De to viktigste elementene i disse planene er den såkalte Operapromenaden som skal gå hele veien rundt Bjørvika fra Festningsalmenningen ved Grev Wedels plass til ytterst på Sørenga-utstikkeren.


Allmenningene ryker?
Dertil kommer hele sju såkalte allmenninger: Festningsallmenningen, Opera-allmenningen, med vannspeilet mellom operaen, Deichmanske og Oslo S, Akerselva-allmenningen med spennende byrom langs det eventuelt åpnete elveløpet, Stasjonsallmenningen, som knytter Grønland til Bjørvika over en fotgjengerbru over jernbanesporene, Kongsbakken lenger mot øst, samt Bispekilen som en kanal inn mot bassenget ved Middelalderparken, og til slutt Loallmenningen mot det som i dag heter Grønlia.
Gjenomgangstonen om overproduksjon av byrom i Bjørvika på det åpne møtet virket autentisk og ærlig nok. Men det kan jo selvfølgelig også leses som en ouvertyre til en utvikling som legger til rette for framtidige kutt..?

FAKTA:
Grunneierne i Bjørvika
Bjørvika Utvikling AS (BU) eies av HAV Eiendom AS (HAV E) og Oslo S Utvikling AS (OSU). HAV E har 66% og OSU 34% eierandel i BU noe som gjenspeiler eierforholdene av utbyggingsarealene i Bjørvika


HAV Eiendom AS (HAV E) er et eiendoms- og utviklingsselskap som er 100% eiet av Oslo Havn KF. HAV E står for utvikling og utbygging av byggefelt som utgjør omkring 530 000 kvadratmeter (T-BRA).
Oslo S Utvikling AS (OSU) er et eiendoms- og utviklingsselskap som eies av Linstow Eiendom AS, ROM Eiendom AS og Entra Eiendom AS. De tre eier 1/3 hver. Selskapet står for utviklingen av ca 300 000 kvadratmeter(T-BRA) innenfor planområdet.

HAV E og OSU disponerer eller vil disponere etter utøvelse av forkjøpsrett/løsningsrett, de arealer i Bjørvika-Bispevika som muliggjør bygging av omkring 900 000 m² (T-BRA) nærings- og boligarealer innenfor reguleringsområdet. (KILDE: BJØRVIKA UTVIKLING AS)

Les mer under BJØRVIKA

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar