fredag 17. oktober 2008

Østkantblikk
LUFT- SLOTT?: De første leilig- hetene i Bjørvika skal ligge mellom niende og 18.etasje her i KLP-bygget. Kine Haug i Oslo S utvikling forteller at det blir 53 leiligheter på toppen av KLP-bygget, som dermed får byens luftigste boligutsikt. Nederst Dnbnors nye bankpalass. (Foto: Bjørn Bratten)SVIMLENDE LEILIGHETER
- SVIMLENDE PRISER


Barcoden: Nå heter det ”Operakvarteret”Av Bjørn Bratten
Mens børsene fortsatt stuper og finanskrisen kan være i ferd med å utvikle seg til en fullblods, verdensomspennende økonomisk tilbakegang, kanskje et av de hardeste tilbakeslag i verdensøkonomien siden tredvetallet, fortsetter Bjørvika-utbyggingen som om ikke noe har skjedd.
I det såkalte KLP-bygget som nå reiser seg, som blokk nummer to i den såkalte Barcode-rekka, som nå forøvrig er blitt omdøpt til det litt mer apetittvekkende ”Operakvarteret”, er de i disse dager i ferd med å nå full høyde med 18 etasjer.

Toppleiligheter
I disse trange boligkrisetider skal ca. 53 to- og fire roms leiligheter, eventuelt også noen større leiligheter, bygges fra niende etasje og oppover til toppen, forteller Kine Haug i Oslo S utvikling til Østkantliv. Leilighetene skal stå klare i første kvartal 2010, men ifølge nettsidene til Oslo S utvikling er det foreløpig ikke tatt stilling til om leilighetene skal selges på det åpne marked eller legges ut som utleieleiligheter.
Til sammen rundt 450 leiligheter skal bygges i ”Operakvarteret”, forteller Kine Haug. I tillegg blir det rundt 940 boliger på Sørenga-utstikkeren der det skal være byggestart i 2010 og klart for innflytting i åra fra 2012 til 2016, ifølge representanter for utbyggerne på Sørenga-prosjektet.

Tomtepris pr. bolig: En million
På et informasjons- og debattmøte om Bjørvika-utbyggingen torsdag kveld var det imidlertid ingen som kunne gi noen pekepinn om hva som kan bli prisen på disse boligene, utover det opplagte faktum at det vil måtte bli snakk om boliger med en svært, for ikke å si ekstremt, høy pris.
Ifølge Sørenga-utbyggerne kan bare tomteprisen pr. bolig, altså en blokklelighet, komme til å ligge på rundt en million kroner på Sørenga-utstikkeren.

Privatfinansiell
Det brennende spørsmålet nå er om, eller eventuelt hvor mange, av disse og/eller andre av de ambisiøse høypris leilighetsprosjektene, eller næringsbyggene, i Bjørvika som vil kunne bli fullført i den rådende økonomiske situasjonen.
Bjørvika-prosjektet er med sin privatfinansielle bakgrunn, der det offentlige har frasagt seg ansvaret og overlatt hele den enorme utbyggingen til private storkonserner, et ektefødt barn av den markedsliberalismen som i disse dager etter manges oppfatning truer med å senke verdensøkonomien.

Snøhetta og Dnbnor
Bortenfor KLP ligger barcodebyggene som perler på en snor. Prestisjebygget til arkitektkontoret Snøhetta og det enorme nye kontorbygget til Dnbnor skal etter planen være ferdig i 2012 og de øvrige barcode-blokkene følger suksessivt.
På torsdagens informasjonsmøte var det ingen representanter for disse utbyggerne, siden temaet for dette møte var fellesarealene, som de sju allmenningene, torvene, og den lange operapromenaden som skal gå rundt hele Bjørvika fra Vippetangen til Grønlia om alt går som planlagt.

En million m2
Bjørvika-utbyggingen omfatter nesten en million kvadratmeter i boliger og næringsarealer og skal gi plass til 20.000 arbeidsplasser.

Fakta
Grunneierne i Bjørvika
Bjørvika Utvikling AS (BU) eies av HAV Eiendom AS (HAV E) og Oslo S Utvikling AS (OSU). HAV E har 66% og OSU 34% eierandel i BU noe som gjenspeiler eierforholdene av utbyggingsarealene i Bjørvika

HAV Eiendom AS (HAV E) er et eiendoms- og utviklingsselskap som er 100% eiet av Oslo Havn KF. HAV E står for utvikling og utbygging av byggefelt som utgjør omkring 530 000 kvadratmeter (T-BRA).

Oslo S Utvikling AS (OSU) er et eiendoms- og utviklingsselskap som eies av Linstow Eiendom AS, ROM Eiendom AS og Entra Eiendom AS. De tre eier 1/3 hver. Selskapet står for utviklingen av ca 300 000 kvadratmeter(T-BRA) innenfor planområdet.

HAV E og OSU disponerer eller vil disponere etter utøvelse av forkjøpsrett/løsningsrett, de arealer i Bjørvika-Bispevika som muliggjør bygging av omkring 900 000 m² (T-BRA) nærings- og boligarealer innenfor reguleringsområdet. (KILDE: BJØRVIKA UTVIKLING)


Finn mer i denne serien i lenkekjeden til høyre under BJØRVIKA

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar