lørdag 29. november 2008

Bjørvika: DnBNORs tre kjempeblokker

DRONNING EUFEMIAS GATE, NYE DNBNOR: Kongelig må det være. Men hvem husker Eufemia? (Ill. Oslo S utvikling)

Bankpalass til terningkast tre

DnBNORs barcodebygg blir 17 etasjer høyt – nok til å kaste solskygge vinterstid, såvel som sommerstid - over mesteparten av Grønland og Gamlebyen..
 


SUPERBLOKKA: DnBNORs nye bankpalass, fotografert i juli 2011, er i ferd med å reise seg i all sin velde. På hver side av hovedblokka er de karakteristiske trappeblokkene, også på vei opp mot fra 14 til 17 meters høyde.. (Foto: Bjørn Bratten)


Av Bjørn Bratten, Østkantliv

Norges nye bankpalass består av tre bygninger på tre atskilte tomtestriper som forbindes under bakkeplan, det såkalte plan 0, som har et samlet areal på 10000 kvadratmeter, slik det fremstilles på hjemmesiden til utbyggeren, Oslo S utvikling.
Og når vi tenker på at de fleste av de 10.000 kvadratmetrene skyter til værs opp mot 14 etasjer for C-blokka og 17 etasjer for A- og B-blokka, så er det høyt og bredt nok til å kaste solskygge vinterstid - og selv sommerstid - over mesteparten av Grønland og Gamlebyen. De tre blokkene får en samlet grunnflate over bakkenivå på 73000 kvadratmeter!
Et realistisk inntrykk av hvor høyt dette bygget blir får vi allerede nå i disse dager, hvor KLP-bygget, bare et par barcode-tomter vest for banktomta, har nådd full høyde med 18 etasjer.
Men den høyeste delen av KLP-bygget blir et smalt tårn i forhold til bankpalassets to massive 17-etasjes-bygg!Siktlinje til Ekeberg
Kanskje det er et utslag av dårlig samvittighet fra utbyggernes side når de til stadighet i sin byggebeskrivelse på hjemmesiden kommer tilbake til Byplankontorets krav om siktlinje fra Thorvald Meyers gate til Ekeberg.
Det er åpenbart ingen som har brydd seg om folk på Grønland og Gamlebyen får se Ekeberg. Eller sola, som det også heter.
Det såkalte bygg A er hovedbygget og ligger langs vestre tverrgate (på østsiden) mellom de to andre byggene i komplekset.


Sol- og lysglimt
Bygg A er 30x105 meter i grunnflate, altså 3015 kvadratmeter, over 17 etasjer, totalt ca. 37.000m2, bygg B 21x105 meter, altså 2110 kvadratmeter i grunnflate, mens for C-blokka fant vi ingen detaljert beskrivelse av grunnflaten. Men totalt skal det altså være rundt 10.000 i plan 0.
Men de to største blokkene er altså 105 meter lange, eller dype, om du vil, og henholdsvis 30 og 21 meter brede. Det fremgår heller ikke, såvidt vi kan se, hvor store glippene er mellom blokkene, om det er noen. Ellers i barcoden synes det gjenomgående å være snakk om 16 meter mellom blokkene. Det er solstripa man får mellom hver blokk..

Piksler

Hovedinngangen vil ligge i Bygg A med inngang fra Dronning Eufemias gate (For den som ikke husker henne: Født rundt 1270, gift med kong Håkon den femte Magnusson, altså Dronning av Norge), som er det nye navnet på Bjørvikas paradegate. Fra foajeen i første etasje vil det gå en hovedtrapp ned til felles kantine og møteromssenter i en etasje under gateplan, plan 0, fremgår det videre av utbyggers hjemmeside.
Bygningen er volummessig komponert av ”piksler” på 6x6 meter som vil gi en karakteristisk trapping, både innvendig og utvendig. Inne i bygget vil dette framtre som åpne rom, også kalt ”voider”, over flere plan og som gir en vertikal visuell forbindelse innvendig i bygget, heter det på hjemmesiden..


Sosiale soner
De sosiale sonene i hver etasje vil være konsentrert rundt disse voidene. Møtesonene i bygget er dermed plassert på de stedene der det er kontakt mellom de forskjellige etasjene og der bygningen er mest dramatisk og spektakulær.
Omtrent midt i bygget ligger meglersalen som er et stort sammenhengende gulv på ca.1500 kvadratmeter åpnet over to plan.
Arkitekter på bygg A er det verdenskjente Rotterdam-baserte arkitektkontoret MVRDV med a-lab og Dark Arkitekter som co-arkitekter. Zink AS er interiørarkitekt på prosjektet.


35 leiligheter
Bygg B er det østligste bygget og har et blandet program som består av et møtesenter under bakkenivå som knytter bygget til bygg A og C. Det anlegges en offentlig plass i sørenden av tomtestripen, med en offentlig cafe/restaurant som henvender seg mot plassen. Fra andre til ellevte etasje er det kontorarbeidsplasser og i de øverste etasjene, opp til syttende etasje, er det ca. 35 leiligheter. Bygget er på ca. 22.500 kvadratmeter over bakkenivå.


Plaza
Tomtestripen for Bygg B er altså 21 meter bred og 105 meter lang, og er dermed den lengste tomtestripen i Barcode. Bygget trekkes tilbake fra Dronning Eufemias gate i de nedre etasjene der bygningskroppen krager ut over en offentlig plaza. Plazaen er plassert i skjæringspunktet mellom Dronning Eufemias gate og Lohavngata og er et viktig bidrag til bygulvet i Bjørvika. Utkragingen mot sør virker også som en skyggelue for kontorarealene mot sør og reduserer mengde fasadeflate med direkte soloppvarming.
Over utkragingen er det boliger. Boligene trekkes også tilbake fra Dronning Eufemias gate og danner terrasser med utsikt mot fjorden.


Takterrasse
Bygg C trapper seg opp to og to etasjer fra Dronning Eufemias gate, opp til 14 etasjer ved Trelastgata. Trappeformen ivaretar byantikvarens krav til en siktakse fra Thorvald Meyers gate til Sjømannskolen og Ekeberg.
Bygget er konseptuelt underdelt i to striper; den trappeformede hovedformen med sine store grønne takterrasser mot sør, samt en diagonal transport- og kommunikasjonsstripe. En skråheis og utvendig trapp vil føre publikum opp fra Dronning Eufemias gate til en offentlig tilgjengelig restaurant, bar og takterrasse på toppen, med utsikt til fjorden og resten av byen.
Bygget er på ca. 13000 m2 over bakken, alt ifølge utbygger, Oslo S utvikling. Byggestart til våren eller sommeren, første byggetrinn ferdig 2012.

Østkantlivs dom: Det nye bankpalasset til Norges største bank blir det største bygget i barcoden, i volum, om ikke i høyde, hvor det mangler en etasje på å nå KLP-bygget. Det ikke bare er stort, men det virker også stort, og disse pussige opptrappings- og nedtrappingsbygg-elementene hjelper ikke. Noe av problemet er det firkantete inntrykket som alle disse firkantete vindus-elementene gir. Joda, vi vet at bankfolk er firkanta, men kontorbyggene deres også være firkanta? Trass i forsøkene på å motvirke det blir DnBNORs nye bygg bare et nytt, altfor stort bankbygg, som oser makt og penger. Hovedinntrykket er rett og slett firkantet og brutalt. En treer på terningen.


Finn mer i lenkekjeden til høyre under BJØRVIKA

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar