torsdag 12. mars 2009

Bjørvika: Munch/Stenersen-festen


MØRKETS FYRSTE: Alle synes det går for fort, men det gjør ikke det, det går for seint, sier Hav-styreleder Bernt Stilluf Karlsen til Østkantliv om Bjørvika-utbyggingen. Som vi ser, trengselen var stor under utstillingsåpningen.
 (Fotos: Bjørn Bratten)


Mørkets fyrste til Østkantliv:

- Alle synes det går for fort


Hav Eiendom-styreleder Bernt Stilluf Karlsen, i sin tid en miljøvennlig formann i Bergen Unge Venstre, synes en måneds behandlingstid for de folkevalgte i tidenes største kulturbyggsak etter operaen er i meste laget..


Av BJØRN BRATTEN, Østkantliv


- Alle synes det går for fort. Men det gjør ikke det, det går for seint, sier Bernt Stilluf Karlsen til Østkantliv.

Han er direktøren for det hele, som det heter i filmtittelen, men ingen vører ham, der vi står i mylderet av pressefolk.
Journalistene skal, på 20 tilmålte minutter, saumfare de 39 utstillingsobjektene og samtidig intervjue kjendisene som har møtt opp i Frosken ved Nasjonalgalleriet for å se utstillingen av utkastene til Munch/Stenersen-museene og Deichmanske hovedbibliotek.


De andre journalistene svermer som bier rundt byrådsleder Erling Lae og kulturbyråd Torger Ødegaard, de tror kanskje det er de folkevalgte som bestemmer..


- Hvordan går dette, Stilluf Karlsen, - når kan vi vente at et Munch-museum står ferdig i Bjørvika?
- Ja, det tar litt tid, men det er ikke noe problem. Det er bare for kommunen å vedta det så får vi det til. Opprinnelig skulle kommunen vedta det 27.mai, men det er ikke klart ennå. Men gjennomført skal det bli. Og om det blir noe å klage på i den sammenhengen, så er det på gjenomføringshastigheten, sier Stilluf Karlsen.


I dag blir han blir kalt Mørkets Fyrste blant dem som fortsatt er heftige motstandere av det Hav Eiendom gjør i Bjørvika. Mange av dem mener som veteran-arkitekten Jan Carlsen at det er nærigslivskreftene som helt har overtatt byutviklingen i hovedstaden, særlig i forbindelse med fjordby-utviklingen, og spesielt i Bjørvika-utbyggingen.


- Men flyttingen er vedtatt, og du kan ikke forlange at bystyret skal ha gjort et vedtak om hvilket prosjekt som skal bygges før juryarbeidet er ferdig?
- Nei, men nå blir juryen ferdig 27.mars, vi skal levere vår innstilling til byrådet i slutten av april og så får vi bare håpe at bystyret kan klare å behandle det den 27.mai, som er planen, sier Stilluf Karlsen.- Du synes ikke en måned er litt snau behandlingstid for de folkevalgte for ett av de største og mest kostbare kulturutbyggingsprosjekt noen gang, og da tar vi også med operaen, som verserte i den kommunale kverna i tiår etter tiår?

- Nei, men alle synes det går for fort, også journalistene klager på det, sier Stilluf Karlsen.
Han blir mer diffus når vi spør om utbyggingstakten i resten av Bjørvika-utbyggingen.


- De har måttet hoppe over Snøhetta-blokka i barcoden fordi de ikke har fått leid den ut. Hvordan tror du denne utbyggingen klarer seg gjennom krisa?
- Jeg tror ikke det skal bli noe problem. Men i denne sammenhengen har vi en arbeidsdeling. Det er Oslo S Utvikling som tar seg av denne delen av utbyggingen, sier Stilluf Karlsen, som i sin åpningstale noen minutter seinere erklærer at arkitektkonkurransen er Hav Eiendom sin gave til Oslo.


- Så er det nå opp til juryen og vurdere utkastenes form og innhold og rommene mellom bygningene som Gehl Architects (konsulentfirmaet som har fått ansvaret for byrommene i Bjørvika) mener kan være avgjørende for at bydelen skal fylle sin oppgave.
Byrådsleder Erling Lae erklærte på sin side at ”nå er det moro å bo i Oslo!”


- Det er bare 10 måneder siden det ble bestemt at Munch/Stenersen og Deichmanske (bildet over) skal flytte til Bjørvika. Noen mener det går altfor fort, men det kan aldri gå for fort for kommunen!
- Det er viktig å holde trøkket. Det er en demokratisk og åpen prosess, vi har vedtatt å flytte disse institusjonene. Kommunen styrer og Hav jobber, erklærte byrådslederen, som for å være helt sikker på at ingen skal lure på hvem det er som bestemmer i denne prosessen..

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar