tirsdag 9. februar 2010

Gamlebyen: SveitserostenFLERE HØL: Den nye Follobanen får innslag i foten av Ekebergåsen, i den såkalte
Klypen, det store, åpne sporområdet rett bak Middelalderparken, og rett inn i kjelleren til boligene i Mosseveien.. (Foto: Bjørn Bratten)

Nå kommer Follobanen

Sveitserosten skal bli dørslag!


Av BJØRN BRATTEN, Østkantliv


Hvor mange høl er det plass til i en sveitserost før den blir dørslag?
Det er spørsmålet som Jernbaneverket, og alle vi andre, må stille oss nå når Follobanen skal realiseres med planprosess og reguleringsplaner og utbyggingsprosjekter høyt og lavt i vårt allerede overbygde, undergravde og gjennomhullete landskap - om det som er igjen av landskapslignende arealer her i vår bydel kan fortjene en slik betegnelse.
For hvordan få plass til enda flere dobbeltspor og jernbanetunneler og -bruer og viadukter osv. i et miljø som allerede er gjennomhullet i alle bauger og kanter med motorvei- og togtunneler, over og under vann, motorveisløyfer, spaghettilignende tilførselsveier, trikkelinjer og busslinjer, barcoder og T-banesystemer, nye sentralstasjonstunneler..?
Og om det skulle lykkes å få plass til enda flere slike høl og spor og bruer og skjæringer og viadukter, hvordan skal det være mulig å bo her?
Som om ikke Gamle Oslo, og Gamlebyen i særdeleshet, allerede har fått sitt!
I planprogrammet, som ble offentliggjort i dag, fremgår det at man tenker på to hovedalternativer for innføring til Oslo, som det heter, enten i Lodalen under Dyvekes vei og Minneparken eller under Loenga og den nåværende Østfoldbanen. Det høres kanskje tilforlatelig ut, men gå og ta en titt og tenk deg tanken med enda noen togtunneler under de som allerede ligger der..

ALTERNATIVER FOR INNSLAG: Under Loenga og den nåværende Østfoldbanen, som i dag går under sporene som går mellom Lodalen og Klypen. Om du skjønner..? (Foto: Bjørn Bratten)

I begge alternativer tas området "Klypen"" i bruk for å sikre en kapasitetssterk løsning for togtrafikken ut og inn av Oslo S. Dette området er såvidt vi forstår det store, åpne sporområdet rett øst for Middelparken, mellom Middelalderparken og leiegårdene innerst i den gamle Mosseveien, ved foten av Ekebergåsen.
Allerede i går ble planprogrammet for Follobanen, som det nye dobbeltsporet mellom Oslo og Ski skal hete, lagt ut for offentlig gjennomsyn på nettet (www.jernbaneverket.no/follobanen) og på følgende adresser: Plan- og Bygningsetaten, Vahls gate 1, Bydel Gamle Oslo, Platous gate 16 og i respektive lokaler på Holmlia, Ski og Oppegård.
Så det er bare å gå og ta en titt hvis du tror det hjelper.
Men hvis det stokker seg for deg kan du jo tenke på den positive siden av saken, nemlig at Follobanen vil bety en halvering av reisetiden fra Ski til Oslo, fra 22 til 11 minutter, den vil frakte folk i en mengde som tilsvarer trafikken på tre firefelts motorveier, vil kunne fjerne 750 trailere fra trafikken.

ALTERNATIVER: I Lodalen, ved Dyvekes bro, var ett alternativ for innslag, som åpenbart ikke nå lenger er aktuelt.. (Foto: Bjørn Bratten).
Den negative siden av saken er det vi i Gamlebyen som står for, og oldtidsfunnene våre. Her kan det bli mye utgravinger. Men de har jo vært overkjørt før..
Men altså: Toget til Ski skal gå i en eneste tunnel hele veien, skal kunne gå i 250 kilometer i timen, og kan når den tid kommer, knyttes opp mot en høyhastighetsbane til kontinentet. Det er vel fint! Ferdig? Tja, noen mener 2015, noen mener 2018. Skal vi si 2021, så har vi litt å gå på? Vi har ingen hast!
_bb/

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar