tirsdag 26. januar 2010

Bjørvika: Fakkeltog og folkemøte
FAKKELTOG OG FOLKEMØTE
: Et par hundre mennesker gikk et par-tre hundre meter i fakkeltog for å delta på et folkemøte der riksantikvar Jørn Holme (t.v.) skulle leve opp til forestillingen om helten som kom inn fra kulda.. (Foto: Bjørn Bratten)


Riksantikvaren 
tar en Obama?


 Av BJØRN BRATTEN, Østkantliv


Før het det å gå opp som en hjort og ned som en skinnfell. I våre dager kan det komme til å bli et ordtak som heter å ta en Obama - og ikke ment på en god måte.. Vår mann her på østkanten, riksantikvar Jørn Holme, kom inn fra kulda i etterretningen og sto opp som en helt mot kapitalmakta i Bjørvika-utbyggingen.

Nå tyder mye på at det ikke er mye igjen av skinnfella i hans forhandlinger med byrådet. Gjenstår å se resultatet av den nye reguleringsbehandlingen av Munch-museet. Men forventningene til den nye Riksantikvaren på våre kanter antar Obama'ske tilstander.
Hvis han ikke har oppnådd noe i Kongsbakken, hva skal da til for at vi skal føle at han har seiret i forhold til Munch-museet?
Et fullstendig sammenbrudd i de folkevalgtes oppslutning om Lambda?
Høyre-byråd for kultur Bård Folke Fredriksen skisserte resultatet av forhandlingene mellom riksantikvaren og byrådet forleden omtrent slik, i sitt innlegg på folkemøtet om Bjørvika på Gamlebyen skole i går:

Lite å gjøre
Det er lite å gjøre med de fire kvartalene som riksantikvaren mener stenger Middelalderparken inne, altså boligblokkene i Bispevika og Kongsbakken. De er planlagt fra fire til ni etasjer høye. De to siktlinjene gjennom de repektive allmenningene, altså mellomrommene mellom kvartalene, er henholdsvis 40 og 50 meter brede.

Det måtte i tilfelle være der man kunne gjøre noe, antydet Fredriksen, som strengt tatt nok mente at de to passasjene var mer enn store nok.

Kongsbakken
Byråden fastholdt stort sett alt vi har hørt fra den kanten de siste ukene: Boligene trengs for at Bjørvika-området skal kunne bli den levende og pulserende bydelen som vi alle ønsker.
Det var riksantikvaren som innledet , og byråden kom altså etter ham og kunne dermed gå på hans rundetider, som vi sier i skøytesporten.
Riksantikvaren gikk gjennom store deler av Oslos byhistorie, fascinerende for oss som ikke kan den på fingrene, og la stor vekt på historien om Kongsbakken, som altså var der kongen i sin tid sto på en bakke foran slottet og så utover sjøen.

Umoralsk
- Nå er det to steder du kan se utover sjøen, det er her og her, sa han og viste på kartet på veggen. Men da må du stå nøyaktig her, for ellers ser du ingenting, sa han.

- Kongsbakken er indrefileten i byen, der de som har råd til det skal få betale 90.000 kroner kvadratmeteren for å bo.
- Det er bra med boliger, men når du bor i en fjordby er det nærmest umoralsk å bygge inn en middelalderhistorie og et middelaldermuseum som skal kommunisere med fjorden, sa Holme, som understreket at dette er ikke noe han har funnet på.
- Riksantikvaren har ment dette i all tid, det er ikke noe jeg har funnet på. Men min forgjenger ble overkjørt av Børge Brende da han var miljøvernminister og det kan man ikke forandre på uten å gå gjennom stortinget.

Lambda: En gang til..
Holme gikk også inn på reguleringsplanen for Bjørvika for å illustrere hvordan det sto til med historie-interessen til politikerne. I reguleringsplanen på 240 sider sto det to setninger om middelalderbyen. Om gondolbanen til Christian Ringnes sto det to sider.
- Så seint som rundt år 2000 måtte man fortsatt låne nøkkel av veivesenet for å komme inn og se på ruinene av Mariakirken.
Holme tok også for seg Munch-museet og understreket sterkt at det faktisk er ulovlig å bygge det høyere en de seks etasjene som reguleringsplanen tillater.
- Faktisk er dette bygget nå tegnet 19 etasjer høyt, og hvis det blir fastholdt må vi altså endre dette løpet en gang til, sa riksantikvaren til trampeklapp fra noen hundre mennesker i toppetasjen til Gamlebyen skole, dit de fleste av dem hadde gått i fakkeltog fra Ladegårdsparken et par-tre hundre meter unna.Finn mer i lenkekjeden under BJØRVIKA

1 kommentar:

  1. Det er feil at det bare var folk fra fakkeltoget som var på møtet i Gamlebyen skole. I Aftenposten står det at det var 400. Interesseforeningen Oslos Middelalder som arrangerte møtet hadde regnet med en 70-80 stykker og så kom det 400. Dette er mange, tid, sted, tema, og temperatur tatt i betraktning. Det kan regnes som en stor mønstring og et signal på at folk er villige til å stå opp for byen sin. Til sammenligning kom det bare 40 mennesker til et møte OSBY ("motparten")arrangerte uka etterpå.

    SvarSlett