fredag 18. desember 2009

BJØRVIKA: Omkamp om Lambda

OMKAMP: Brutalt. Altfor høyt. Knuser operaen. Det har vært vårt mantra om Lambda, det nye Munch-museet i Bjørvika. Nå blir det omstokk i det store pokerspillet om Bjørvika-utbyggingen. Jørn Holme, den nye Riksadvokaten, er vår mann! (Ill.: Herreros Arquitectos, Foto: Trygve Indrelid, Aftenposten)

Vi er bønnhørt:

Jørn Holme er vår mann!


Husk, det er bare to år til kommunevalget, skrev vi her på bloggen i august. Tanken var at de folkevalgte skulle angre seg. Nå er vi kanskje bønnhørt. På en litt annen måte enn vi hadde tenkt..

Av BJØRN BRATTEN, Østkantliv


Husk, det er bare to år til komunevalget, skrev vi her på bloggen 27.august i år, da Lambda, det nye Munch-museet i Bjørvika, ble vedtatt av de folkevalgte i Oslo Bystyre. Da tenkte vi på det som skulle skje politisk når det begynner å gå opp for de folkevalgte hva de har vært med på.
Men det falt oss aldri inn at en tidligere leder av PST skulle være den som utløste prosessen som kan gjøre Bjørvika-utbyggingen til en het sak i kommunevalgkampen i 2011.

Frigjøringsprosjekt
Byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen (H) kaller innspillet fra den tidligere etterretningssjefen, nå Riksantikvar, Jørn Holme, for myndighetsmisbruk. For oss som ser dette fra en annen kant føles det som hittil har skjedd i Bjørvika mer som et privatkapitalistisk misbruk av de folkevalgte.
Og et forsøk fra private eiendomsspekulanter på å slå mynt (kanskje ikke det rette begrepet her - her er det mer snakk om milliarder enn millioner..) på de statlige og kommunale eiendommene i det som så fint er blitt kalt Fjordbyen.
Dermed ser innspillet fra Jørn Holme mer ut som et frigjøringsprosjekt. Holme er vår mann i denne saken.

Reguleringsplanen
At det var utsikten fra Middelalderparken, ikke nødropet fra de innestengte innbyggerne på indre østkanten som ble utslagsgivende for Riksantikvaren, får vi leve med, det viktigste kan jo nå bli at hele Lambda-prosjektet kan bli utsatt på uviss tid. Kanskje tilstrekkelig lang tid til at man tenker helt nytt!
Utgangspunktet for Riksantikvaren er at reguleringsplanen for området der det nye Munch-museet skal bygges ikke tar høyde for mer enn seks etasjer, mens Lambda skal bli 14 etasjer.

Ikke ryggdekning
Derfor sier Jørn Holme i dag til Aftenposten at det er kommunen og ikke Riksantikvaren som har åpnet for denne omkampen.
- Kommunen bestemte seg for noe den ikke hadde ryggdekning for. Alle var enige om at museet kunne være på seks etasjer, men når det tilkommer ytterligere åtte etasjer, måtte Riksantikvaren se på både Lambda og totalbildet i Bjørvika-området, sier Jørn Holme til avisa.

Fornuft
Og så legger han til: Hvis vi skal akseptere Lambda med 14 etasjer, må museumsbygget trekkes lenger inn på land, og Kongsbakken-kvartalet (som er planlagt med 11 etasjer og derfor skygger for Middelalderparken, red.anm.) bygges i redusert omfang, sier Holme.
Noen kaller det utpressing. Andre vil mene at det er den rene og skjære fornuft. Som man forstår, vi hører til den siste kategorien.

SISTE, torsdag 14.januar:

Riksantikvaren og Byrådet i Oslo møttes i dag ansikt til ansikt for å diskutere det nye Munchmuseet. På møtet kom det frem at byrådslederen nå er åpen for å diskutere plasseringen, samt å gjøre Kongsbakkeåpningen bredere.

– Dere går inn for at det kan bli lavere bebyggelse i området Kongsbakken?

– Det viktigste er at det blir bredere siktlinjer ut til Akershus. Da blir spørsmålet hvordan man ronderer uteområder, hvordan du legger opp bebyggelsen. Så skal vi sørge for at de interessene Riksantikvaren har uttrykt for oss i dag blir ivaretatt, sier byrådsleder i Oslo, Stian Berger Røsland, til NRK.

– Er dere åpne for å flytte på beliggenheten av Munchmuseet?

– Vi skal se på den nøyaktige plasseringen, sånn at vi kan ha en diskusjon om det. Men i utgangspunktet mener jeg den skal ligge på østsiden av operaen uten å skygge for operaen og sørge for at vi ikke sperrer siktlinjen andre steder.

Les mer i lenkekjeden til høyre under BJØRVIKA

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar