mandag 25. januar 2010

Bjørvika: Trusler, eller..?


BJØRVIKA, 25.JANUAR 2010: Halvannen milliard kroner er den årlige omsetningen i barcode-utbyggingen i Bjørvika. Rundt åtte milliarder for hele barcode-delen. (Foto: Bjørn Bratten)


- Nei, vi truer ikke, sier OSU-direktørBladet Næringseiendom skriver at utbyggerne i Bjørvika truer med å nekte å bidra med 220 millioner til infrastruktur i Bjørvika dersom Riksantikvar Jørn Holmes innvendinger fører til at det blir satt en stopper for utbygging av  boligene i Bispevika og Kongsbakken-feltet i Bjørvika.

Av BJØRN BRATTEN, Østkantliv


- Nei, vi truer ikke, sier administrerende direktør Paul E. Lødøen (Bildet t.v.) i Oslo S Utvikling til Østkantliv.

- Men indirekte er det riktig, fordi vi bidrar med 2500 kroner for hver kvadratmeter vi bygger til et fond til infrastrukturen i Bjørvika, slik at hvis vi bygger for eksempel 100.000 kvadratmeter mindre enn avtalt, så blir regnestykket enkelt, det blir tilsvarende mye mindre til infrastruktur, sier Lødøen.


HAV Eiendom mener ifølge bladet Næringseiendom at hvis noen andre enn grunneierne setter en stopper for byggingen av opp mot 80 000 kvadratmeter med boliger på Kongsbakken, foreligger det ikke lenger noe Bjørvika-avtaleverk. Det er Paul E. Lødøen helt enig i.

Dramatiske konsekvenser


- Vi deler naturligvis dette synspunktet. Både politikere og andre instanser må være klar over at det kan få dramatiske konsekvenser for utviklingen i Bjørvika hvis man nå går inn med endringer som setter det kompliserte avtaleverket mellom grunneiere, kommunen og staten i fare, sier Lødøen til Næringseiendom.
En konsekvens hvis forutsetningene brytes, er trusselen fra utbyggerne om å nekte å bidra med 220 millioner til infrastruktur i hele området, skriver Næringseiendom.


Fordelingsnøkler


- Bjørvika-avtalen har klare fordelingsnøkler når det gjelder infrastrukturbidrag. Både vi og de andre partene i avtalen må forholde oss til disse forutsetningene, fastholder Lødøen.
- Så det foreligger etter din og OSUs mening et politisk rammeverk som er klart, og som ikke kan endres/tilbakekalles?

- Rammeverket er klart gjennom Bjørvika-avtalen og den vedtatte reguleringsplanen. Jeg er enig med byrådsleder Stian Berger Røsland i at utfordringen nå er å realisere planene, slik at Bjørvika ikke legges brakk, mens nye, og sikkert også omdiskuterte, planer blir utarbeidet, svarer Paul E. Lødøen.


Endringer mulig


- Det er selvfølgelig mulig å gjøre mindre endringer på bygg og høyder uten at dette får store konsekvenser for den løpende utbyggingen, sier Lødøen. 
- Men det er av avgjørende betydning for Bjørvika at bydelen bygges ut med det volumet som er fastsatt i reguleringsplanen for å gi en levende og pulserende bydel både i og utenfor kontortid.

Les mer i ARKIV under BJØRVIKA

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar