torsdag 26. mars 2009

Bjørvika-Kommentar: Fyrstens hemmelighet

MØRKETS FYRSTE: Eiendoms- besitterne i Bjørvika, med Hav Eiendom- styre- formann Bernt Stilluf Karlsen i spissen, feier bort de folkevalgte som støvkorn på sine fjonge jakkeslag..(Foto: Bjørn Bratten)


Fyrstens hemmelighet..

Mørkets Fyrste, som motstanderne kaller ham, feier bort de folkevalgte som støvkorn fra sine fjonge jakkeslag. I morgen kommer Munch/Stenersen-juryenes dom..

Av BJØRN BRATTEN, Østkantliv


Hva er hemmeligheten bak makten til Bjørvika-utbyggingens grå eminense, Hav Eiendom-styreleder Bernt Stilluf Karlsen? Bortsett fra at han i et strategisk viktig øyeblikk fant sin plass som toppleder for en organisasjon, en tidligere grå og kjedelig, kommunal fagetat, som plutselig befant seg, nærmest som en tilfeldighet, som innehaver av eiendommer med enorm verdi?


Hvordan skal vi kunne forklare den arrogansen som han oppviser i intervjuet med denne reporter under åpningen av Frosken-utstillingen av Munch-Stenersen-utkastene. Ikke noen arroganse i tradisjonell, menneskelig forstand, vi kjenner hverandre litt fra gamle dager, og hadde et greit intervju.

Nei, vi tenker mer på den arrogansen som ligger i at han lar skinne igjennom at han synes de folkevalgte får vel mye saksbehandlingstid på disse beslutningene om Munch- og Stenersen-museene i Bjørvika når de får en måned i etterkant av Hav-behandlingen, før de får beskjed om å gjøre sitt vedtak.


Det var tankevekkende å være til stede på denne seansen i Frosken på Tullinløkka og se hvordan pressefolkene svermet rundt byrådsleder Erling Loe og kulturbyråd Torger Ødegaard, mens den grå eminensen, som blant hans argeste motstandere kalles Mørkets Fyrste, får gå helt uforstyrret omkring, og når han holder sin åpningstale får han ingen spørsmål.

Men pressefolkene vet like godt som alle vi andre at det er Mørkets Fyrste som bestemmer over den halsbrekkende utbyggingen i Bjørvika. Mørkets Fyrste, og resten av næringslivet, feier de folkevalgte vekk som plagsomme støvkorn fra de fjonge jakkeslagene.


Fordi de kunne risikere å forsinke utbyggingen; og dermed risikere å dempe den enorme fortjenesten til de tidligere kommunale – og statlige foretakene – for NSB er også med, under tilnavnet ROM.

Det er ingen annen måte å forstå det på: Byutviklingen i Oslo er overtatt av næringslivet, mens de folkevalgte knapt våger å stå med lua i hånda!


Finn mer under KOMMENTARER

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar