tirsdag 31. juli 2012

Tøyen-aksjonen: Spinkel interesse fra resten av verden..

AKTIVISME: Tøyen-aksjonistene Matti Lucie Arentz og Mikkel Strandbygaard i Dagsavisen, som besøkte torget i forrige uke.. (Foto: Arne Ove Bergo, Dagsavisen)


Dagsavisen eneste svale fra media-Norge..


Med paller og kunstnerisk aktivisme håper Mikkel Strandbygaard og Matti Lucie Arentz at folk skal se handlesenteret på en ny måte, skriver Dagsavisen i en reportasje om Tøyen-aksjonen, TøyenHageKlubb.
Avisas reportasje er den eneste oppmerksomheten resten av verden har vist årets sommerferiefest på Tøyen Torg, så langt vi har sett. Når vi altså i all beskjedenhet ser bort fra oss selv, herværende Østkantliv

Prosjektet handler ikke bare om at ungdom skal ha noe å gjøre i ferien, skriver Dagsavisens journalist. Strandbygaard, som er byplanlegger og Arentz som er kunstner ønsker å legge til rette for en mer demokratisk byplanlegging der beboerne har større eierskap til prosessene som skjer rundt, skriver avisa.
— Dette er et forskningsprosjekt, og vi ønsker å se på hvordan kulturelle aktører kan bidra i byutviklingen og hvordan vi kan få det til å fungere, sier Matti Arentz. 
— I mange utviklingsprosjekter har ofte prosessene gått for lang tid før de når fram til publikum. Da er planene allerede lagt. Dette må snus opp ned. Folk må delta tidlig. Dette henger sammen med hvor de økonomiske og politiske interessene ligger. Det er et problem, sier Arentz.
Arentz og Strandbygaard mener de allerede ser positive resultater av prosjektet. Tøyensenteret skal nå rustes opp og Tøyenkontoret håper deres faglige vurderinger vil bli hørt.
— Vi ser på hvem som bruker plassen og snakker med dem. Det siste halvannet året har vi jobbet opp mot de fem eierne av selve bygningsmassen Tøyensenteret. Vi ønsker å fortelle at man ikke kan starte på toppen, men at god utvikling starter med folks drømmer og tanker om stedet. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar