mandag 7. november 2011

Gamlebyen ring: Ny rapport fra beboeraksjonen

GAMLEBYEN RING: Her, langs vannspeilet i Middelalderbyen, skal trikken gå sørøstover i Kong Håkon 5s gate, hvis beboeraksjonen får det som den vil. I den nåværende veitraseen som vi ser til høyre i bildet skal blokkene i Bispevika og Kongsbakken ligge, ytterst til høyre ser vi en flik av Sørenga, helt i bakgrunnen kommer utbyggingen i Grønlia. Midt i dette bildet, der gravingen pågår, skal stoppestedet for Sørenga- folket ligge. Oppe ved tunnelinngangen, ved Gamle Mossevei, tar trikken bratt til venstre for så å slutte seg til Ekebergtrikkens trase i Kongeveien.. (Foto: Bjørn Bratten)- Trikken må kjøre der
markedet befinner seg..

Kong Håkon 5.s gate kan stå ferdig med trikk før Follobanen anlegges i Gamlebyen. En slik mulighet må gripes..”

Av BJØRN BRATTEN, Østkantliv

- Sørengatraseen har det største passasjergrunnlaget. Sørengatraseen gir den beste fremkommeligheten. Sørengatraseen legger til rette for utvikling av Oslo middelalderby til en sammenhengende helhet.
Det er konklusjonene i en rapport som konsulentfirmaet Plan Urban har utarbeidet for beboergrupperinger i Gamlebyen omkring planene om en framtidig trikkelinje i Gamlebyen til Sørenga og Middelalderparken.
- Trikken må kjøre der markedet befinner seg. Og markedet befinner seg ikke i Middelalderbyen, men på Grønlikaia og Sørengutstikkeren, fastslår rapporten.
- Det vil være klok ressurs- og arealbruk å velge Sørenga-traseen. Potensialet for skinnegående kollektivtrafikk i Kong Håkon 5s gate er stort, mener man i rapporten, som peker på at trikk i Kong Håkon 5s gate (som går til høyre i det som skal bli paradegaten, Dronning Eufemias gate, og sørover langs vannspeilet i Middelalderparken)  vil gi tusenvis av beboere, næringsdrivende og besøkende et attraktivt kollektivtilbud.

KRYSSET: Her, rett øst og sør for DNB-blokkene i barcoden, skal trikken, ifølge beboerforeningenes forslag, komme vestfra i Dronning Eufemias gate og ta til høyre inn i Håkon 5s gate, som er det gateløpet som akkurat nå ligger helt nede og til høyre i dette bildet - 15-20 meter utenfor bildet. Bispegata er den gata som går til høyre i rett vinkel i forhold til vårt blikk her, altså til høyre, østover i denne midlertidige rundkjøringen.. (Foto: Bjørn Bratten)


- Bispegata uten trikk betyr at arbeidet for en hel og sammenhengende middelaldderby kan fullføres, heter det i rapporten.
De opprinnelige planene for kollektivtrafikken i  Bjørvika innebærer at trikken skal gå rett fram i Dronning Eufemias gate og fortsette i Bispegata, istedet for å ta til høyre bort Håkon 5.s gate, som beboeraksjonen vil, noe som altså vil gi kollektivtilbud til folk på Sørenga og Grønlia når den dag kommer.
- ..Trikk i Bispegata vil ha liten eller ingen egenverdi. Traseen får ikke noen holdeplass der folk bor, på grunn av tekniske begrensninger og antikvariske hensyn: Det blir ingen holdeplass mellom Middelalderbyen (ved vannspeilet) og Oslo hospital (ved Kongsveien.) Bispegata-traseen er overflødig, mener rapporten.
MIDDELALDERBYEN: Poenget med beboerinitiativet i Gamlebyen er å gi de nye boligområdene på Sørenga og Grønlia et kollektivtilbud og å sørge for å gi mulighet til en mer enhetlig utvikling av Middelalderbyen.. (Faksimile: Aftenposten)
- Det vil om ikke lenge bli avklart om Klypen (der Follobanen er tenkt ført inn til Sentralstasjonen. Red.anm.) skal inneholde tre eller fire jernbanespor. Mye tyder på fire, noe som medfører mer planlegging og mer utsettelse.
- Det vil si at Kong Håkon 5.s gate kan stå ferdig med trikk før Follobanen anlegges i Gamlebyen. En slik mulighet må gripes, skriver rapporten, som er støttet av Gamlebyen beboerforening, Gamlebyen historielag, Ekebergskrenten ve og vel og Interesseforeningen Oslos middelalder.
_bb/


Hva er en 180 graders sving?
Trikkethriller i Bjørvika
Ny idé: Gamlebyen Ring

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar