mandag 4. oktober 2010

Ny idé: Gamlebyen Ring

Facebook-gruppe foreslår Trikkerevolusjon 
i Gamlebyen


Mange husker kanskje trikkelinja Sagene Ring. Nå har ildsjeler dukket opp med en helt ny trikke-idé: Gamlebyen Ring..
En Facebook-gruppe som kaller seg Gamlebyen Ring har fått stor oppmerksomhet på nettet de siste dagene. Den foreslår at den nye trikkelinjen som skal gå gjennom Dronning Eufemias gate i Bjørvika når trafikkmaskinen er borte og de nye hovedgatene i Bjørvika er klare, skal gå i ring rundt Gamlebyen i stedet for tvers gjennom.
Ideen vil bli lagt fram av en gruppe ildsjeler for byråd for utvikling, Bård Folke Fredriksen den 14.oktober.


Vi siterer litt av teksten på Facebook-nettstedet:


Den kommende trikkelinjen i Bjørvika (Dronning Eufemias gate) må gå rundt Middelalderbyen – ikke tvers gjennom –av tre hovedgrunner:

* Det legger til rette for en helhetlig og sammenhengende Middelalderby i området mellom vannspeilet og Ladegården.

* Sørenga og Sørengautstikkeren skal få nærmere tusen boliger, grunnskole og butikker. Dette området trenger et godt og attraktivt skinnegående kollektivtilbud.

og så – rosinen i pølsa:

* Ved å kombinere ny trasé i Bjørvika med eksisterende trasé i Schweigaards gate kan vi opprette Gamlebyen ring, en trikkeloop som kan gå slik:

Kjelsås – Storo – Grünerløkka – Jernbanetorget – Bjørvika – Sørenga – Sørenga bro – Mosseveien – Oslo hospital – Schweigaards gate – Jernbanetorget – Homansbyen – Majorstuen. (Se bildealbum)

Linje 18 kan gå dagens trasé i Schweigaards gate, linje 19 kan gå Bjørvika, og ringen kan gå i begge – noe som til sammen gir rullende fortau (5-minuttersrute) i hele området. Dette opplegget vil gjøre trikkenettet meget robust og fleksibelt, og ruteopplegget er solid og bærekraftig med tanke på den store befolkningsveksten som vi vet vil komme i Oslo.
Øyonn Groven Myhren: En smart løsning.. (Foto: Bjørn Bratten)


Øyonn Groven Myhren, kveder og artist og velkjent samfunnsdebattant i Gamlebyen framstår på nettstedet med stor begeistring for den nye ideen, som for eksempel vil kunne gjøre det mulig å reise fra Oslo Torg, som krysset mellom Bispegata og Oslo gate nå kalles, til Birkelunden på Grünerløkka.
..bb

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar