fredag 26. november 2010

Østkantblikk: Ruter svinger seg

Hvor skarp er en 180 graders sving? Ruter synes det ser kinkig ut å tråkle trikken gjennom en 180 graders sving ved Oslo Hospital, slik man tror det kan bli nødvendig å få til om man skal satse på Gamlebyen Ring. I sin kommentar til Aftenpostens reportasje om Gamlebyen Ring 2.november mener plansjef i Ruter, Halvor Jutulstad, at det er svært usikkert, nettopp på grunn av den skarpe svingen, at forslaget er praktisk mulig å få til.
I et innlegg i samme avis i dag peker innsenderne, Øyonn Groven Myhren fra Ekebergskrenten ve og vel og Mads Wam Schneider fra Gamlebyen beboerforening at svingen faktisk ikke er 180 grader. De mener det går fint å kople fra Sørenga på Ekebergbanen med en svingradius godt over minstekravet for sporvogn.
Plansjefens problemstilling er fascinerende. Det kan jo godt hende han har ment bemerkningen humoristisk, men 180 grader er jo faktisk ikke en sving i det hele tatt – 180 grader betyr at trikken må snu og gå i stikk motsatt retning.


ØSTKANTBLIKK: 
Ruter svinger seg

Det forstår vi alle at trikker ikke kan gjøre. En krapp sving i trikkesammenheng og i alle andre sammenhenger er så vidt vi forstå for eksempel 90 grader, altså en rett vinkel.
På den annen side kan Jutulstad ha et poeng, for når vi ser på illustrasjonen så er det nesten så det kan se ut som trikken må bråsnu når den kommer fram ved Oslo Hospital og skal oppover mot Ekeberg. Men det er jo atskillig bedre plass i terrenget enn det er på kartet. Og hvis det er slik at alle politikere fra Gamle Oslo og vel så det vil ha Gamlebyen Ring så kan det hende Ruter kan bli nødt til å sette seg ned ved tegnebordet og få det til – for da er det det vi skal ha..
Det kan også tenkes at Ruter bør reflektere over den enorme befolkningsveksten som er i ferd med å inntreffe i dette området – på Sørenga er de godt i gang med byggingen av første byggetrinn, tredje byggetrinn er nesten utsolgt, og hva har vi mer: Barcoden utgjør for eksempel bare drøyt halvparten av tomtearealet som skal bebygges av Oslo S Utvikling – sør for Dronning Eufemias gate kommer ytterligere 150.000 kvadratmeters tomtearealer i tillegg til barcodens 200.000 kvadratmeter. 
Pluss altså Kongshavn, Bispevika, Grønlia, Loenga osv, osv..
-bb/

3 kommentarer:

  1. 180 grader er rett fram, 360 grader er å snu og kjøre motsatt retning.

    SvarSlett
  2. Nei, 360 grader er å snu hele veien rundt, tilbake til start og fortsette SAMME retning. En sirkel er 360 grader ikke sant. En sving er en del av en sirkel, en halvsirkel er 180 grader og kjører du i et spor formet som en halvsirkel kommer du i motsatt retning. 90 grader er rett høyre/venstre. Dette lærte vi da på barneskolen.Jeg skjønner at en 180 graders vinkel som to streker blir en rett strek, men vi snakker her om kurver ikke vinkelbein.

    SvarSlett
  3. Takk for kommentarer. Det er jo en drøy måned siden de ble lagt inn og jeg må bli flinkere til å følge med på kommentarene. Jeg slutter meg til siste taler her. Poenget var at trikken må gjøre en kjempesving på det punktet som det er snakk om her - den kommer nesten rett sørfra og skal opp langs Ekebergbanen - også sørover. Det blir jo 180 grader. Min bemerkning var ment som en slags ironisk vennlighet, eller vennlig ironi - poenget var at uansett vinkel så lar det seg nok gjøre å få til dette hvis de vil. Men uklart, det var det. Artig debatt!

    SvarSlett