mandag 13. desember 2010

Munch-direktør: Lambda-potensialet er en million besøkende

NY DIREKTØR: Stein Olav Henrichsen tror det nye Munch-museet har et potensiale på en million besøkende årlig.. (Faksimile: Aftenposten) 


Tror på en million besøkende til Lambda..


Museet på Tøyen er ikke adekvat for å ta vare på Munchs arbeider, sier den nye direktøren på Munch-museet..


(Sist oppdatert tirsdag 14.desember klokka 12.00 og fredag 31.desember kl. 10.00)
Den nye og omstridte direktøren på Munch-museet på Tøyen, Stein Olav Henrichsen, mener museet ikke er egnet til å ta vare på Munchs arbeider. Bygget var nok egnet i sin tid, men i dag kan det ikke yte Munch rettferdighet, sier Henrichsen til Aftenposten.
Henrichsen kom fra jobben som leder for Den Nye Opera i Bergen og ansettelsen har møtt mye kritikk fra bildekunstmiljøet for hans manglende bildekunstfaglige bakgrunn.


SKRIIK: Skrik og 11 andre bilder måtte reddes av frykt for fuktskader.. (Foto: Munch-Museet)


Sal 1 ved museet er fortsatt stengt ved årsskiftet etter at maleriene Skrik og Madonna og ti andre av hans mest kjente verker måtte  flyttes i sikkerhet i magasiner i kjelleren da det ble oppdaget fukt på innerveggene i museet for drøyt fjorten dager siden.
Henrichsen forteller at det nå pågår arbeider for å isolere alle yttervegger bedre mot kondensdannelse.
- Også varmeanlegg og klima-anlegg er slitt og dårlig vedlikeholdt, sier Henrichsen, som påpeker at besøkstallene synker:
- I 1966 hadde museet på Tøyen 240.000 besøkende, i 2010 blir besøkstallet 120.000. Van Gogh-museet i Nederland har 1,4 millioner besøkende og tallet er økende, sier Henrichsen.
- Tror du på mer besøk i Bjørvika?
- Absolutt. Å plassere Munch-museet i sentrum av byen og ved landets største trafikk-knutepunkt gir status og tilgjengelighet. Det vil være med på å løfte norsk bildekunst generelt. Jeg tror på en halv million besøkende i Lambda, potensialet er kanskje det dobbelte, sier Stein Olav Henrichsen.


Alle bildene som ble fjernet hang på yttervegg, der det til tider har vært store kondensproblemer. Bildene måtte flyttes i sikkerhet i museets kjellermagasiner. Lørdag for fjorten dager siden måtte publikum som ønsket å se Skrik og de andre maleriene i sal 1 gå skuffet hjem, og også søndag ble salen holdt stengt for publikum. Tirsdag ble det bestemt at sal 1 skulle holdes stengt i minst ei uke. I resten av lokalene fjernes kondens fra veggene med tørkefille, skrev Aftenposten. 

P.S.: Ironisk nok var det Edvard Munchs 147. fødselsdag 12.desember, da skandalen ble oppdaget. 

Les mer:
M unch-ansatte snakker ut
Det eneste realistiske alternativet

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar