tirsdag 2. november 2010

Sørenga: Pælingen på promenaden startet

SØRENGA: Havnepro- menaden rundt Sørenga påbegynt i dag, i januar 2011.. 
Sørenga-promenaden ferdig til høsten


(Sist oppdatert tirsdag 18.januar.)


  I disse dager, januar 2011, starter pælingen av Havnepromenaden rundt Sørenga, mens byggekranene etter hvert tar over for havnekranene. Havnepromenaden pæles fast til fjell omtrent 70 meter under havnivå. Det er ventet at promenaden på Sørenga vil stå klar til høsten 2011 i takt med at de første leilighetene på utstikkeren ferdigstilles, skriver Aftenposten.
Salget av de nye boligene på Sørenga går strykende, om en skal dømme etter salgsopp- lysningene fra selskapet. Salget på byggetrinn 3, som ligger på innsiden av Sørenga-utstikkeren, vendt mot Ekebergåsen, er for lengst i gang.
De 35 første leilighetene ble solgt på salgsmøtet i oktober og siden er 45 prosent av leilighetene i trinn tre solgt, ifølge Sørenga Utviklings hjemmeside. Før jul gikk det fem-seks leiligheter i uka og markedssjef Trude Larsen regner med tilsvarende trykk på nyåret. Leilighetene i byggetrinn tre er fra 47 til 138 kvadratmeter – halvparten av dem i prisleiet opp til fire millioner kroner. Det er nå inngått avtale om bygging, som vil starte våren 2011.
Det første byggetrinnet (bildet) , som skal være innflyttingsklart allerede i 2011, ligger midt på utstikkeren, vendt mot vest, mens trinn to ligger på samme side, men lenger inn på utstikkeren. 
Når Fjordbyen er ferdig utbygd flyttes sentrum på mange måter tilbake mot øst. Havnepromenaden skal binde hele kyststripen og de sju allmenningene i Bjørvika sammen. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar