mandag 11. oktober 2010

Follobanen til Loenga - boligene må fraflyttes?

LOENGA: Her, under leiegårdene i det som er igjen av den gamle Mosseveien, skal Follobanen komme ut i dagen etter 22 kilometers høyhastighetsferd fra Ski stasjon – 19 av dem i tunnel. Raskeste togtur blir på 11 minutter.. (Foto: Bjørn Bratten)
Nye toglinjer rett gjennom kjelleren..

Leiegårdene i Mosseveien 
må fraflyttes?

Nei, det skal ikke behøves, sier Jernbane-verket. 11,6 milliarder kroner er satt av til Follobanen..Av BJØRN BRATTEN, Østkantliv

Den nye Follobanen til Ski blir Norges lengste jernbanetunnel med sine 19 kilometer, uten en eneste stasjon på strekningen, og tunnelen skal komme ut i Oslo ved Loenga. Alternativet via Dyvekes vei utgår, melder Jernbaneverket. 


Den raskeste togturen mellom Oslo S og Ski blir på 11 minutter. Det betyr at Ski er nærmere Oslo sentrum enn f.eks. Frogner!


Må flytte?
Men den valgte løsningen blir ikke uten komplikasjoner for de som bor i de gamle leiegårdene langs Mosseveien. Foreløpig mener Jernbaneverket at det ikke skal være nødvendig å flytte noen beboere fra leilighetene sine. 
Arealplanleder Terje Vegem i Jernbaneverket sier til Østkantliv at de to tunnelene skal komme ut av Ekebergåsen, den ene under rekken med leiegårder langs  Mosseveien og den andre litt lenger sør.
- Til sammen blir det fire spor her i dette området, to fra Follobanen og to fra Østfoldbanen, som jo går der i dag. Men det ene sporet fra Østfoldbanen skal gå i en bue inn i Ekebergåsen og kommer ut på nivå med de to nye Follobanesporene.


Gjennom kjelleren
- Hvordan skal det gå med leiegårdene i Mosseveien - skal tunnelene gå dypt under?
- Nei, ikke så veldig, det blir nærmest som at den går gjennom kjelleren deres. Det kan nok  bli veldig merkbart i anleggsfasen. 
- Men vi mener det skal gå uten at man må flytte noen, sier Terje Vegem, som forteller at alle de nåværende sporene på Loenga skal bli liggende slik de ligger i dag, siden de nye sporene skal bygges under de eksisterende, og de nye sporene vil komme ut på sporområdet ved Oslo S gjennom det sporområdet som kalles Klypen i dag.


Blir informert
- Er de berørte partene informert om det som kan komme til å skje?
- Alle grunneiere og berørte parter, til sammen 17000 husstander, ble informert pr. brev i forrige omgang, før disse planene var vedtatt. Nå som det er klart hvem som blir berørt vil både de som ikke lenger er aktuelle, og de som blir berørt, for eksempel hele rekken av boliger i Gamle Mossevei, nå bli informert om den nye situasjonen..
- Det betyr at de som får toget gjennom kjelleren foreløpig ikke er informert om det, siden dette er en nyhet i dag?
- Det stemmer, sier Terje Vegem.


Høyhastighet
Samferdselsdepartementet fastsatte planprogrammet for Follobanen i september og der ble det klart at tunnelen som den første jernbanetunnel i Norge bygges med to løp. I Nasjonal Transportplan ligger Follobanen inne som et prioritert prosjekt med en kostnadsramme på 11,6 milliarder kroner.
Planprogrammet forutsetter at hele strekningen går i dyp tunnel, uten dagsone ved Taraldrud slik det tidligere var tenkt, banen blir tilpasset høyhastighet, og det alternativet som er valgt inn til Ski stasjon er det vestlige alternativet.
Follobanen skal kombineres med høyhastighetstog til kontinentet, fremgår det av planprogrammet.

Første spadetak
Første spadetak på den nye Follobanen ble faktisk tatt 7.mai i år da den utvidelsen som trengs for å gi plass til det nye dobbeltsporet begynte ved Ski stasjon.
Sannsynlig byggestart for resten av den nye Follobanen er i 2013. Banen skal byggereguleres i de berørte kommunene Ski, Oppegård og Oslo i 2011.
_bb/

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar