søndag 10. oktober 2010

Vikingskip-beslutning lar vente på seg..

VINTER: Det var vinter da utsettelsene i saken om flyttingen av vikingskipene startet. Det kan være grunn til å frykte at snøen ligger høy igjen her i Middelalderparken hvor museet eventuelt skal ligge, før regjeringen klarer å bestemme seg.. (Foto: Bjørn Bratten)

Føljetongen fortsetter:
Snøen som falt i fjor kommer snart igjen..

(Oppdatert 16.oktober klokka 1205 og
20.november klokka 2000)


Av BJØRN BRATTEN, Østkantliv

Kunnskaps- og forskningsminister Tora Aasland vil ha nye råd om en eventuell flytting av vikingskipene fra Bygdøy til Bjørvika og har utsatt vedtaket om en eventuell flytting på ubestemt tid, melder Aftenposten i dag, 20.november 2010. - Jeg ønsker en helhetlig vurdering av tilstand, tåleevne, risiko, logistikk og kostnader, sier Aasland. 
Torsdag, bare to dager før statsrådens nye beslutning, skrev museumsdirektør Geir Mikkelsen på Kulturhistorisk Museum og rektor Ole Petter Ottersen ved Universitetet i Oslo i samme avis at "en så komplisert prosess som en flytting av vikingskipsfunnene må ta i betraktning en rekke ulike forhold".
- Ikke bare konservatorer er fagfolk, bemerket de to og pekte dermed på det de mener er en ensidig vinkling i denne flyttesaken, nemlig at det bare er konservatorenes syn på vikingskipene som for skrøpelige til å flytte på, som har vært inne i debatten.
- Logistikk er et eget fag. For dem handler det om å finne pakkemetoder, riktig vibrasjonsdempende tiltak, transportutstyr, transportveier og så videre for å eliminere risikoen ved flytteprosessen, skrev Mikkelsen og Ottersen i sitt innlegg.
Den fjerde februar i år, for ni måneder siden, mens snøen lå helt oppunder nesetippene våre og gradestokken var på vei ned i kjelleren, bestemte kunnskaps- og forskningsminister Tora Asland at hun ville avvente flere utredninger før hun tok stilling til skjebnen til vikingskipene og Kulturhistorisk museum. Altså spørsmålet om hele sulamitten på Bygdøy og Tullinløkka skal flyttes til Middelalderparken i Gamle Oslo. 
Ifølge Aasland var det trafikksituasjonen på Bygdøy og reguleringssituasjonen i Bjørvika som det gjensto å utrede. Utredningene skulle være ferdig til sommeren. Da sommeren kom ble beslutningen utsatt igjen og i oktober kunne Aftenposten melde at regjeringen enda en gang utsetter beslutningen. SKUMRING: Slik ser det ut i Middelalderparken, akkurat der vikingskipmuseet er ment å ligge, i skumringstimen en høstkveld, rett før neste snøfall..! (Foto: Bjørn Bratten)
I dag, den 20.november 2010, meddelte statsråd Aasland at hun vil nedsette et uavhengig ekspertutvalg med internasjonal deltakelse som uten noen tidsramme skal vurdere alle sider ved en eventuell flytting av vikingskipene.. 
- Jeg vil ha et bedre beslutningsgrunnlag i en så viktig og vanskelig politisk og faglig sak. Som fagstatsråd mener jeg at beslutningsgrunnlaget ikke er godt nok. Jeg vil ha en helhetlig ekspertvurdering, sier Aasland.
Hun vil ha vurdert vikingskipenes tilstand, tåleevne, risiko, logistikk og kostnader ved flytting. Hun stiller også spørsmål om tomten i Middelalderparken er egnet nå som Follobanen er planlagt lagt gjennom området.
Riksantikvar Jørn Holme synes ifølge avisa at statsråden har tatt et klokt valg. 
- Vikingskipene er våre viktigste kulturminner av internasjonal betydning. Her må man skaffe seg all den kunnskap som finnes i verden for å vurdere om flytting er mulig. Det fortjener vikingskipene, sier Jørn Holme.


MODELL:  Og slik kan det bli, med vikingskipene i eget hus midt ute på plenen i Middelalderparken.. Men det ene kvartalet i Kongshavn må i tilfelle vekk, for at ikke vikingskipene skal stenges helt inne..
Egil Mikkelsen har i snart 40 år slåss for at Middelalderparken endelig skal komme til heder og verdighet som et minnesmerke om helt grunnleggende trekk ved hovedstadens historie.
Han talte varmt om sitt prosjekt på et folkemøte som vi fortalte om her på bloggen i januar i år.
På samme møte holdt riksantikvar Jørn Holme et sterkt engasjert innlegg med en grundig gjennomgang av hele byens historie, og fortalte hårreisende eksempler på hvordan kommune og stat ned gjennom alle år har gitt dette området en stemoderlig behandling.
Hele den moderne jernbaneutbyggingen de siste 150 år har valset med larveføtter over den norske middelalderhistorien i dette området..
De styrende organer ved universitetet i Oslo, som eier Kulturhistorisk Museum, støtter museets planer, og byens myndigheter har enstemmig pekt på Sørenga. Samtlige stortingsrepresentanter fra Oslo er av samme mening.
Men hvor er det så problemet ligger for regjeringen? Om vi legger Bygdøys trafikkproblemer til side er det slående hvor dypt skepsisen til Middelalderparken og en kulturutvikling av Oslo øst stikker blant folk flest.
Særlig selvfølgelig vest her i byen – for ikke å snakke om i resten av landet, hvor poenget med det gamle, historiske Oslo ikke synes å vekke særlig begeistring. Er dét regjeringens problem, også?

Finn mer i lenkekjeden under BJØRVIKA 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar