søndag 31. januar 2010

Bjørvika: Vikingskip eller ikke?

VIKINGSKIP:

Et museumsbygg
for vikingskipene
midt ute i
Middelalderparken?
Jatakk, men da
vil vi gjerne ha
fjernet blokkene
i Bispevika og
Kongsbakken
,
som vi ser i
bakgrunnen
på modellen
nedenfor..
(Foto: Bjørn Bratten/
Ill.: MIR/
Landskapsfabrikken)Vikingskip? Ja, takk!
I dag skulle forskningsministeren ta sin beslutning om skjebnen til vikingskipene og Kulturhistorisk Museum. Dette mener vi: Flytt hele greia til Bjørvika slik at vi får tyngde og perspektiv på utviklingen av Norges mest forsømte fortidsminne - Middelalderparken..
SISTE (4.FEBRUAR 2010): Statsråd Tora Aasland vil avvente flere utredninger før regjeringen bestemmer hvor Kulturhistorisk musem skal ligge. Ifølge Aasland er det trafikksituasjonen på Bygdøy og reguleringssituasjonen i Bjørvika som gjenstår å utrede. Trafikkanalysen er klar i april-mai, og utredingene skal være ferdig til sommeren.

Av BJØRN BRATTEN, Østkantliv
Mangeårig direktør ved Kulturhistorisk Museum, Egil Mikkelsen, som faktisk i over 40 år nå, mer eller mindre, har slåss for at Middelalderparken endelig skal komme til heder og verdighet som et minnesmerke om helt grunnleggende trekk ved hovedstadens historie, talte på folkemøtet om Bjørvika på Gamlebyen skole sist uke varmt om sitt prosjekt.
Tankevekkende
I en tankevekkende artikkel noen dager tidligere i Aftenposten minnet han om en del sider ved Vikingeskipsmuseet på Bygdøy som det ikke er så mye snakk om. For det første det praktiske faktum at vikingskipene er slik plassert i Arnstein Arnebergs bygning på Bygdøy at man bare kan studere skipene forfra og bakfra, ikke fra sidene.
Det vil si, bygningen er så skreddersydd til disse skipene at de ikke får vist seg fram fra sin mest fordelaktige og mektige side, nettopp fra siden. Det kunne ordnes ved at man bygde dem inn i egne bygg som viser skipene fra alle kanter, i Bjørvika, mener Mikkelsen.
Nasjonalistisk
For det andre pekte Mikkelsen på det sterkt nasjonalistiske preget ved Arnebergs vikingskipsbygg. Med det mente han åpenbart at bygget ensidig vektlegger det nasjonale aspektet ved vikingskipene, men kanskje overser andre vinkler og historier om vikingskipene.
Vi er jo så pussig skrudd sammen her i landet at vi betrakter historiske beretninger som interessante og relevante bare hvis de glorifiserer våre stolte aner. Mikkelsen pekte særlig på alle de gjenstandene som hører med til denne historien som ikke får plass der vikingskipene ligger i dag.
I et nytt museum kunne mye plass vies til nettopp de spennende gjenstandene som kunne utvide og nyansere vårt perspektiv på denne perioden.
Stemoderlig
På folkemøtet sist uke var det ikke bare museumsdirektør Mikkelsen som etterlyste en ny giv fra politikere og myndighetspersoner i saken om Middelalderparken. Riksantikvar Jørn Holme holdt et sterkt engasjert innlegg med en grundig gjennomgang av hele byens historie og fortalte hårreisende eksempler på hvordan komnune og stat ned gjennom alle år har gitt dette området en stemoderlig behandling.
Vi har slåss hardt her på bloggen mot flyttingen av Munch-museet til Bjørvika, og særlig dét Munch-museet, nemlig Lambda. Men flyttingen av Kulturhistorisk museum og vikingskipene, og en omfattende utbygging og vitalisering av Middelalderparken i Bjørvika, anser vi for å være verdt enda en kamp!
Hva mener andre: Dagsavisen
Finn mer i lenkekjeden under BJØRVIKA

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar