mandag 22. desember 2008

Julehilsener fra BjørvikaSØR- ENGA: En flik av operaen nederst til venstre i det øverste bildet, med en flik av Sørenga rett over Bispevika, til høyre øverst i bildet. Bildet under: Den nye barcode-modellen. (Ill: Bjørvika Utvikling)


Milliardkjøp
på Sørenga-
utstikkeren


To betydningsfulle julehilsener fra Bjørvika-prosjektene kloss oppunder julestart:

Uka før jul kom meldingen om at styret i HAV eiendom AS har akseptert tilbudet fra Sørenga Utvikling KS om kjøp av Sørengautstikkeren for 940 millioner kroner, betalt over seks år.
Utbyggingen skal romme i underkant av 1000 boliger med underjordisk parkeringsanlegg.
I tillegg kommer næringsarealer med butikker, kafeer og restauranter.

Badeanlegg

Ytterst på utstikkeren blir det et park- og badeanlegg åpent for alle i Oslo.

Konserndirektør i BackeGruppen, Eirik Gjelsvik, sier at prosjektet trolig vil gå over ti år og være et viktig bidrag til byutviklingen og boligbyggingen i Oslo.
- Det er kraftig befolkningsvekst i byen, og behovet for boliger vil fremdeles være stort de neste årene, sier Gjelsvik.
Sørenga Utvikling KS eies av Backe Prosjekt AS, Boligbyggelaget Usbl, Oslo Areal ASA og finansielle investorer tilrettelagt av Ness, Risan & Partners AS, ifølge en pressemelding fra Usbl.


Barcodemodell
Samtidig, og kanskje ikke like betydningsfullt som Usbl-milliarden, kom det første nyhetsbrevet fra utbyggerne i det såkalte Operakvarteret, altså Oslo S Utvikling.
Midtoppslaget i dette skriftet, som hovedsakelig er rettet mot folk som har meldt seg som interessenter til boligene, er et stort nytt bilde av en ny og oppjustert modell av hvordan utbyggerne mener at det skal se ut, spesielt i barcode-området, eller altså Operakvarteret, som det nå heter.

Fugleperspektiv
Illustrasjonen viser modellen i fugleperspektiv, og det gir jo ikke noe godt bilde av hvordan silhuetten av blokkene blir sett fra baksiden, altså fra østkanten. Men vi ser PwC-blokka, KLP-tårnet, som jo nå er oppe i full høyde i virkeligheten, og videre mot øst, eller høyre i bildet, ser vi de skrå og pussige formene på Snøhetta-blokka, som altså nå utbyggerne hopper over fordi man ikke har funnet leietakere.
..bb

Les mer i lenkekjeden til høyre under BJØRVIKA

1 kommentar: