onsdag 16. januar 2013

Ekeberg-skogen: Professor-storm mot skulpturparken

NEI TIL EKEBERGPARKEN: 22 professorer, mange av dem kjendiser i norsk samfunnsliv, rykket ut i VG i dag med krav til regjeringen om at den stopper byggingen av skulpturparken i Ekebergskogen, som ble vedtatt i Oslo Bystyre for et drøyt år siden.. (Faksimile/Tegning: Morten Mørland)

Ber regjeringen stoppe skulpturparken i Ekebergskogen — umiddelbart..!

Norsk akademia mobiliserer tungt mot Oslo Kommune og eiendoms-milliardær Christian Ringnes for lovbrudd og saksbehandlingsfeil i Ekebergsaken. Så hva gjør regjeringen — og kommunen?..

Av BJØRN BRATTEN, Østkantliv

Miljøvernminister Bård Vegard Solhjell (SV) har sagt han ikke kan stanse utbygging i Ekebergskogen midlertidig mens saken behandles i departementet. Feil, mente to jusprofessorer som ble intervjuet av Kommunal Rapport før jul.. 

Lovtolkningen fikk to av landets fremste eksperter på kommune- og forvaltningsrett til å steile. Jusprofessorene Jan Fridthjof Bernt og Erik Boe mente departementet hadde full anledning til å gi klagene oppsettende virkning.

I dag rykker ikke mindre enn 22 professorer, blant dem kjendisene Dag Hessen, Nina Witoszek, Unni Wikan og Thomas Hylland Eriksen, ut i VG med en appell til regjeringen om å stoppe den planlagte — og vedtatte — skulpturparken. 
Utspillet er det kraftigste, best organiserte og mest høyprofilerte kampanjeutspillet fra noen gruppering i en offentlig lokaliseringssak på svært lenge her i landet. Det handler om mye mer enn en krangel om miljøvernministerens lovtolkning:
— Dersom fellesskapets natur- og kulturhistoriske verdier skal overlates til private initiativer må det være godt demokratisk forankret. Det er ikke tilfelle i Ekebergsaken, skriver professorene.

KRIGEN: Skulpturpark-krigen i Ekebergskogen startet med kitsch-skulpturene Christian Ringnes satte opp i området rundt Ekeberg-restauranten.. (Skulptur/foto: Kirsten Kokkin/Bjørn Bratten)


  • Da denne saken er av nasjonal interesse, ber vi om at regjeringen griper inn, heter det.

I denne saken ser vi en ødeleggelse av fellesskapets verdier, heter det i innlegget:

  • Ødeleggelse av natur- og friluftsområde med unikt biologisk mangfold. Området er ikke tilstrekkelig kartlagt og dette er et brudd på naturmangfoldloven.
  • Ødeleggelse av kulturmiljø som er 10400 år gammelt, med bl.a. steinalderboplasser, helleristninger og skålgroper. Dette er brudd på kulturminneloven.
  • Ødeleggelse av den historiske åsen og neglisjering av at Ekebergåsen er foreslått til UNESCOs verdensarvliste, heter det.
For drøyt ett år siden vedtok flertallet i Oslo bystyre å gi tommelen opp for Christian Ringnes forslag til reguleringsplan for Ekeberg-skogen. Etter å ha behandlet en rekke klager på vedtaket, har Fylkesmannen i Oslo og Akershus konkludert med at kommunens behandling er lovlig. 
Nå har både Folkeaksjonen for bevaring av Ekebergskogen og Naturvernforbundet begjært Fylkesmannens vedtak omgjort. Saken ligger til behandling hos Miljøvern-departementet.
I mellomtiden er Christian Ringnes i gang med å realisere sine skulpturpark-planer.
Professor-aksjonen mener en stort anlagt skulpturpark som har hyllest til kvinnen eller det feminine som tema er uttrykk for en førdemokratisk kultur og uforenlig med at vi i Norge i 2013 skal feire 100 års-jubileum for kvinners stemmerett.
Professor-aksjonen peker på en rekke eksempler på en tvilsom saksbehandling:

  • Christian Ringnes satt i ti år i Rådet for byarkitektur og ga råd til politikerne i utbyggingssaker. I denne perioden opprettet han en stiftelse for å bygge skulpturpark i Ekebergskogen hvor han eier restaurant. Gjennom sitt selskap, Eiendomsspar, bygger han også, sammen med Sundt A/S, boliger inntil Ekebergåsen. Skulpturparken er aldri protokollført i rådet.
  • Oslo kommunes utgifter til saksbehandling i Kulturetaten er betalt av Ringnes-stiftelsen. PR-materiell som hevder at prosjektet er en raus gave til Oslo er stemplet Kulturetaten, Oslo Kommune, og distribuert ett år før politisk behandling. Alt brosjyremateriell er også betalt av Ringnes-stiftelsen.


MARILYN:  Richard Hudsons skulptur av Marilyn Monroe i høypolert stål var ett av kunstverkene som ble tatt inn i Ringnes-samlingen for å imøtekomme kritikernes kitsch-klager..
Notater som viser at kommunale etater var svært kritiske til ideen om en kvinneskulpturpark, ble hemmeligstemplet og var ukjent for Oslos folkevalgte da saken ble behandlet i bystyret.

  • Arkeologiske funn gjort i 2009 som forlenger Oslos historie med 2000 år, ble holdt unna offentligheten og først gjort kjent etter at planområdet var utvidet med 50 dekar for å sikre at Ringnes-parken ikke skulle måtte vike for kulturminnene.
  • Ringnes ba om at avtalen mellom stiftelsen og Oslo kommune ble unntatt fra anskaffelses-regelverket, og ønsket ble imøtekommet av kommunen.

— Denne saken er et graverende eksempel på underminering av demokratiske og faglige prosesser. Vi krever at alt pågående arbeid i Ekebergskogen opphører med umiddelbar virkning og at behandlingen av dette unike natur- og kulturområdet blir gjenstand for en ny vurdering, skriver professoraksjonen:
Fons Elders, filosofiprofessor i Utrecht i Nederland, Nina Witoszek, forskningsleder, Senter for miljø og utvikling, UiO, Ina Blom, professor i kunsthistorie, UiO, Erling Sandmo, historieprofessor, UiO, Dag O. Hessen, professor i biologi, UiO, Øystein Sørensen, professor i historie, UiO, Tone Selboe, professor i litteratur, UiO, Klaus Høiland, professor i biovitenskap, UiO, Dagne Groven Myhren, professor i litteratur, UiO, Arne Johan Vetlesen, Professor i filosofi, UiO, Vigis Ystad, professor i litteratur, UiO, Lotte Hedeager, professor i arkeologi, UiO, Thomas Hylland Eriksen, professor i sosialantropologi, UiO, Lawrence Buell, Arne Næss gjesteprofessor 2012, Harvard University, USA, Espen Ytreberg, professor i medier og kommunikasjon, UiO, Helge Jordheim, prosjektleder Kultrans, UiO, Unni Wikan, professor i sosialantropologi, UiO, Reidar Bertelsen, professor i arkeologi, UiT, Ericka Engelstad, professor i arkeologi, UiT, Atle Midtun, professor i økonomisk organisering, BI, Anne Wichstrøm, professor i kunsthistorie, UiO, Sigmund Hågvar, professor i natur- og miljøvern, Universitet for miljøvern og biovitenskap, Ås.
_bb

Les mer om Ekebergparken på Østkantliv:

Ikke akkurat kitsch?
Det hemmelige brevet
Kitschens herjinger
Kitschens herjinger (2)
Korrupsjons-etterforskning

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar