mandag 30. april 2012

Kulturhistorisk Museum følger Lambda?..

MIDDELALDERPARKEN: Her, rett ved vannspeilet i det som man håpet skulle bli et nytt museumsområde i Bjørvika, med det nye kulturhistoriske museet i bildets høyrekant, var det tenkt at vikingskipene skulle ligge i et eget hus. Nå er en flytting blitt uaktuell  — og kanskje ikke heller det nye kulturhistoriske museet blir bygd..? (Foto: Bjørn Bratten)

Det glipper for resten av museums-Bjørvika..?


Vikingskipene blir på Bygdøy — og den nye museums-direktøren, dansken Rane Willerslev, ser helst at Kulturhistorisk Museum blir på Tullinløkka..!

(Ny versjon tirsdag 1.mai klokka 14.00/Oppdatert torsdag 3.mai klokka 11.19: : Den internasjonale ekspertgruppa som har vurdert muligheten for å flytte vikingskipene fra Bygdøy til Bjørvika mener det er for stor risiko ved flytting, bekrefter kunnskapsminister Kristin Halvorsen i dag. Ekspertgruppa, som har vært ledet av Jesper Stub Johnsen, bevaringssjef ved Nationalmuseet i København, anbefaler at man heller utvikler samlingen på Bygdøy. De har gitt meg det klare råd at vikingskipene ikke vil tåle en flytting, sier Kristin Halvorsen.
Oppdatert fredag 11.mai: Arbeiderpartiets gruppeleder i Oslo bystyre, Liebe Rieber-Mohn, vil holde fast ved Bjørvika. — Vikingskipene er en liten del av Kulturhistorisk museum. Resten av museet hører naturlig til i Bjørvika. Lokalisering der er også viktig for utviklingen av området, sier Rieber-Mohn. Også Bård Folke Fredriksen, Høyre-byråds for byutvikling ønsker Kulturhistorisk museum til Bjørvika. Grunnen til at saken ikke er fremmet for bystyret, er at det foreligger innsigelse både fra Riksantikvaren og Jernbaneverket, på grunn av henholdsvis kulturlagene i Middelalderparken og den fremtidige traseen for Follobanen.)


Av BJØRN BRATTEN, Østkantliv
Kroken er satt på døra for et vikingskipsmuseum i Bjørvika, og det kan også se mørkt ut for et nytt kulturhistorisk museum i Bjørvika, slik planen har vært. Da den internasjonale ekspertgruppa som har vurdert risikoen ved å flytte vikingskipene fra museet på Bygdøy til Bjørvika, overleverte sine anbefalinger om vikingskipene til kunnskapsminister Kristin Halvorsen i formiddag, kan det også ha vært begynnelsen på slutten på den siste rest av museums-planer i den nye bydelen.
Etter at Lambda ble sendt over og ut i bystyret av Fremskrittspartiet har det handlet om vikingskipene, som etter planen skulle plasseres i en egen bygning ved vannspeilet i Middelalderparken, rett over gata for det som skulle bli det nybygde kulturhistorisk museum på nordsiden av Bispegata.
Situasjonen i denne lokaliseringsdebaten er at politikerne på Oslo-benken på Stortinget og et flertall i Oslo bystyre, og Oslo Arbeiderparti, vil ha en flytting av vikingskipene, mens Riksantikvaren går imot, ifølge Aftenposten.
Kulturhistorisk museum har tidligere arbeidet for flytting til Bjørvika, men den nye ledelsen ved museet, dansken Rane Willerslev, er skeptisk.
I et Brennpunkt-program på NRK1 tidligere i våres sa Willerslev at han hadde stor sans for det møtet mellom det hedenske og det kristne som vikingskipene i det kristen-inspirerte kirkelignende vikingskips-huset til arkitekt-legenden Arnstein Arneberg representerer. Han pekte også på en rekke konkrete forhold, som båtenes fysiske tilstand, og måten de er konservert på, som klart går mot en flytting.
I dette programmet, som også omhandlet Nasjonalgalleriets framtid, ble vi presentert for en rekke gamle, ærverdige museer i andre hovedsteder, som Athenæum i Helsinki og Nationalmuseet i København, som var blitt gjennom-rehabilitert og åpenbart fungerte strålende i sine roller som moderne museumsinstitusjoner, i en gammelmodig drakt..
Nå antyder sogar Willerslev at han kunne tenkt seg å overta Nasjonalgalleriet også, når det skal flytte over i det planlagte Nasjonalmuseet..
Tidligere direktør på kulturhistorisk museum, Geir Mikkelsen, har jobbet i nesten 40 år for å få i stand en flytting fra de lite tidsmessige lokalene på Tullinløkka, og har i mange år nå gått inn for Bjørvika-alternativet.
Hans etterfølger, Rane Willerslev, erklærte på ett av sine svært populære publikumsmøter — med vin på dansk vis — som han har arangert en hel rekke av etter sin tiltredelse, at han allerede var blitt glad i det gamle huset og at han nå vil satse på at det restaureres.
Så blir spørsmålet hvilken betydning den nyansatte museumsdirektørens fornemmelser har for eierne, Universitetet i Oslo, og i siste instans regjeringen, når loddet skal kastes for flytting av kulturhistorisk museum til Bjørvika. Særlig når vikingskipene fortsatt bor på Bygdøy..
Etter Lambda-fadesen kan det være at den sterkt omseggripende flytte-feberen har avtatt noe..?
Det var tidligere forskningsminister Tora Aasland (SV) som i fjor valgte å oppnevne bare utlendinger til å vurdere en eventuell flytting av vikingskipene og gi myndighetene råd om hvilket valg som bør treffes. For å sikre at utvalget samlet seg om fordomsfrie råd, fikk ingen nordmenn plass i utvalget.

_bb/

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar