mandag 9. april 2012

Munch-bilder: Bispebrua

Foto: Inger Munch/Oslo Museum

Ikke akkurat Bispelokket..!

Inger Munchs utforskning av miljøet langs Akerselva på tjue-tallet har brakt oss helt ned til elve-munningen, der Bispebrua som såvidt vi forstår førte jernbanesporene over elvas nederste partier. I bakgrunnen ser vi den ruvende bygningen til NSBs godsekspedisjon, som holdt stand til langt opp i vår tid. Bispebrua er et ukjent fenomen for oss i dag, men vi finner det jo igjen i Bispelokket, som er en saga blott, mer eller mindre, nå som Bjørvika-utbyggingen skrider fram.

Inger Munch (malt av Edvard Munch, bildet t.v.), Edvard Munchs søster, var pianolærerinne på Nordstrand, men også fotograf, og hennes østkantbilder, 204 av dem, skal kunne underholde oss i måneder framover. Ja, alle er forresten ikke fra østkanten, men det fins i hvert fall rikelig med motiver fra arbeidsliv og hverdagsliv langs Akerselva og områdene rundt.
_bb/

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar