tirsdag 17. april 2012

Dramatikkens Hus: Et kart til paradiset

DRAMA- TIKKENS HUS: Etter å ha reist i Palestina og Norge i tilsammen seks uker, har fire dramatikere skrevet hver sin tekst. Vises torsdag.. (Foto: Birgitte Larsen)

Vet du hvor du skal?

Vet du hvor du skal? Vet du hvordan du skal komme dit? Vet du om det stedet i det hele tatt finnes? Eller må du skape det selv?
Etter å ha reist i Palestina og Norge i tilsammen seks uker, har de fire dramatikerne Ismail Dabbagh, Birgitte Larsen, Najwan Darwish og Oda Radoor skrevet hver sin tekst ferdig, og i løpet av en uke skal de sette tekstene sammen til én forestilling under ledelse av Kai Johnsen.
Map to Paradise - tidligere arbeidstittel har vært OsloJerusalem - er et samarbeidsprosjekt mellom Dramatikkens hus og Al-Ruwah Theatre i Øst-Jerusalem. 
To dramatikere fra Palestina og to dramatikere fra Norge har sammen reist rundt i Norge og Palestina med henblikk på å sammen skrive et teaterstykke om Jerusalem og Oslo.
Prosjektet er støttet av Utenriksdepartementet. Gratis inngang. Vises på Dramatikkens Hus, tidligere Det Åpne Teater i Tøyenbekken, torsdag 19.april.

_bb/

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar