lørdag 10. mars 2012

Munch-bilder: Damstredet

OVER ELVA: Denne gangen har vi i denne serien beveget oss noen hundre meter over på vestsiden av elva. Inger Munch, Edvards søster, som ved siden av å være pianolærer på Nordstrand også var en habil fotograf, tok bilder over hele byen. (Foto: Inger Munch/Oslo Museum)


Førti år før velstanden rammet Damstredet


Spesielt spennende for oss i denne serien av Inger Munchs(t.v.) bilder er jo bildene fra de østlige egner, men her beveger vi oss altså over elva,  i et av de første områdene som ble rustet opp og forskjønnet da velstanden begynte å bre seg i bredere lag på femti-seksti-tallet. På den tiden var det knapt noe mer vellykket blant de skapende klasser enn å finne seg et krypinn i Damstredet. Men det er jo noen år etter at Inger Munch tok dette bildet på midten av tjuetallet.. 
Siden har denne utviklingen nådd resten av de østlige bydelene en etter en, men det var på en måte i Damstredet det startet. På Inger Munchs tid var det nok ikke så flott, men siden ble Montmartre-preget rendyrket av kunstnere, journalister, forfattere, musikere..
_bb/


Flere bilder i denne serien:
Hausmanns bru
Nylands Verksted

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar