tirsdag 27. mars 2012

Det er bare Midgardsormen som er på ferde..

VOLD-SOMT: Spunsing og pukkstein-fyllinger oppover langs Akerselvas nedre regioner, langs Vaterland-parken og videre forbi Haus-manns Bru, bærer bud om vold-somme prosjekter som skal komme, men foreløpig er det bare vann- og avløps-etaten som er på ferde.. (Foto: Bjørn Bratten)

Hva skjer?

Skal Akerselva, du gamle, du grå, demmes opp? Er det Bjørvika-utbyggingen som er kommet helt hit opp, til Vaterland bru, og enda lenger opp, helt til Hausmanns bru? Neida, det er bare Vann- og avløpsetaten som ufortrødent jobber videre med den såkalte Midgardsormen. 


Det er et omfattende underjordisk rørsystem som med et svært rør på 2,40 meter i diameter går til og fra renseverket på Bekkelaget gjennom en svær fjelltunnel til Bjørvika og videre til Grev Wedels plass i vest og opp til Kuba på Grünerløkka og nedover langs og til dels under Akerselva, og som skal sørge for rent vann og forsvarlige avløpsforhold i hele området. 


Ikke minst er dette prosjektet påkrevet som følge av nettopp den enorme Bjørvika-utbyggingen. I den forbindelse kan det være på sin plass å minne om den såkalte Akerselva-allmenningen, som forutsetter at vann-nivået i Akerselva heves for å gi plass for et dekorativt fossefall der det er meningen at en del av kulverten som dekker til elva fra Vaterlandparken og ut til operaen, skal fjernes for å gi elva et fritt og åpent løp de siste hundre meterne til fjorden. Men det er en annen historie..
_bb/

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar